آقای دکتر ناصر مزینی

همایش فناوری نوین در آموزش مجازی

تغییر نگرش نسبت به تقلب در آموزش در فضای مجازی

آقای دکتر ناصر مزینی

سمت؛ رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علم و صنعت

سوال بسیار مهم و فراگیر: چه کنیم که تقلب در آزمون آنلاین انجام نشود؟

2 آزمون آنلاین بعضی استادان:

•زمان پاسخگویی را خیلی کوتاه می کنند و تعداد سواالت را زیاد می گیرند

• سواالت را تصادفی در اختیار دانشجو قرار می دهند

• سواالت را برای هر نفر متفاوت می گیرند

•امکان برگشت به سوال قبل را محدود می کنند

• از دانشجو می خواهند موقع امتحان آنلاین وبکم را روشن کنند روی صورت یا همزمان روی کاغذ باشد

•از نرم افزارهای خاص استفاده کنند

•مرورگر را قفل می کنند

•از هوش مصنوعی برای رفتار غیر عادی دانشجو استفاده می کنند ...

 3 آزمون آنلاین

•علیرغم همه این اقدامات باز هم امکان تقلب به صفر نمی رسد

•در نوامبر2020 در دانشگاه بمبئی بعد از اظهارات یک نفر نسبت به بروز تقلب کل آزمون ها لغو شد

• خالصه اینکه در دنیای امروز با امکانات تکنولوژی ادعای عدم امکان تقلب خیلی گزاف است

•داستان موش و گربه

4 آزمون آنلاین یک تجربه فردی

5 آزمون آنلاین یک تجربه فردی

6 آزمون آنلاین عالوه بر موارد فوق نکته اساسی تر این است که اگر حتی شما نشان دهید مثال یک دانشجو در زمان امتحان یک حرکت غیر عادی انجام داده اثبات آن در دادگاه مقوله ای متفاوت است و ادله محکمه پسند بسیار خاص باید باشد 0=FN 7 بازنگری مفهوم آزمون آنلاین •آزمون آنلاین چیزی نیست جز همان تکالیف در منزل (home take (که دهه ها است انجام می شده

•البته در این زمینه نیز گزارشات تقلب با تعریف سنتی زیاد مشاهده شده است به عنوان مثال:

8 آزمون آنلاین • The 2012 Harvard scandal involved approximately 125 students who were investigated for cheating on the take-home final exam in an introductory course in politics. An estimated 70% of the investigated

students were forced to withdraw • Interestingly, in 2010 and 2011, these take-home exams were essays, but in 2012 they were changed to a short answer format 9 آزمون آنلاین •The 2007 cheating scandal at Duke University’s Fuqua School of Business involving a take-home exam resulted in the punishment of 34 graduate students. West Point, Ohio State University and University of Central Florida were also rocked by

similar incidents in the past 10 آزمون آنلاین در عین حال هنوز بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند این نوع آزمون یا تکلیف بهترین شکل ممکن است چون: آزمون و تکالیف در منزل سطوح باالتری از یادگیری بر اساس طبقه بندی Bloom را برآورده می کند

11 Online exams • Take an example. It’s reported that in some university paper with five questions required to be answered out of eight, the solutions to seven could be found through a simple internet search! Are such questions ideal for online exams? • In a 1983 article in the journal Research in Higher Education, researchers from the Virginia Polytechnic Institute and State University observed that, for the same question paper, the mean percent achievement test scores for ‘knowledge items’ for closed-book, open-book, and take-home exams were 55.8, 62.5 and 68.8 respectively, while these mean scores for ‘application

items’ were 60.0, 60.5 and 61.0 respectively. • Thus, knowledge items are not quite suitable for take-home exams. 12 آزمون آنلاین

Stalagmites or stalactites? 13 آزمون آنلاین نحوه استفاده از ترازو های قدیمی و جمع و ضرب چندین آیتم توسط فروشنده

14 آزمون آنلاین اما امروز کامال شرایط تغییر کرده

15 تقلب چگونه باید تعریف شود؟ امروزه نیازمندی های دانشی نزد افراد تغییر کرده تقریبا هیچیک از ما نیاز نداریم شماره تلفن ها را به ذهن بسپریم تمیز دادن بین استاالگمیت و استاالکتیت با یک جستجوی سریع بدست می آید

16 تقلب چگونه باید تعریف شود؟ امروزه استفاده مناسب از منابع دیگر تقلب محسوب نمی شود اتفاقا بر عکس توانایی استفاده سریع و جامع از منابع اینترنتی یک نقطه قوت است

17 مفهوم تقلب باید بازتعریف شود بله در زمان امتحانات دردانشگاه مشورت با دیگران تقلب تلقی می شد اتفاقا بعد از فراغت از تحصیل و در زمان اشتغال اصال به شما ایراد نمی گیرند چرا مشورت گرفتید امروزه حوزه ها ی مختلفی داریم مثل پزشکی، نظامی، سیاسی، مهندسی، دولتی حتی بخش خصوصی و ... که باید تصمیمات را با مشورت اتخاذ کنیم و نه به تنهایی

18 مفهوم تقلب باید بازتعریف شود • In an opinion piece written in Slate in September 2012 on the Harvard cheating issue, American journalist Farhad Manjoo wrote: “Outside of Harvard, these students won’t face many situations in which they’ll be prohibited from consulting with other people. Instead, they’ll have to act exactly as the alleged ‘cheaters’ did in this case.” But can our education system expand its wings? In today’s world, the instructor’s role has changed from ‘lecturing’ to ‘facilitating’ and the student’s role has changed from ‘recipient’ to ‘participant’. Farhad Manjoo wrote further: “Talking about an exam with your friends feels like cheating. But it’s time we realised it’s not, and that teaching people how to work together is a critical skill. Today, in most areas of life the government, the military, science, the corporate world real

breakthroughs occur in groups. It’s time our universities prized group work, too.” 19 مفهوم تقلب باید بازتعریف شود خیلی از مصادیق گذشته دیگر تقلب محسوب نمی شود شاید این دیدگاه کمی افراطی به نظر برسد ولی باید این دوره گذار را طی کنیم و خیلی تغییرات را بپذیریم البته برای همه ما دشوار و بعضا غیر ممکن به نظر می رسد!

Atanu Biswas Professor of Statistics, Indian Statistical Institute, Kolkata 20 - واژگان کلیدی امروزه در مقوله آموزش ارزیابی مستمر و متعدد است - بعد از هر جلسه یک کوئیز کوتاه می تواند ارزیابی مناسبی از اثربخشی تدریس باشد - ترجیحا آزمون افراد با یکدیگر متفاوت باشد - ترجیحا دستنویس خود دانشجو اخذ شود - سواالتی طرح شود که سطوح باالتری از یادگیری را بسنجد بجای محفوظات - البته دقت شود امتحان با بارم نمره زیاد، مناسب نیست و نمی توان به اصالت نتایج اطمینان داشت پیشنهاداتی برای آزمون در شرایط فعلی

دانلود فایل

صفحه اصلی / کلیه همایش های پافکو / همایش فناوری‌های نوین در آموزش مجازی  / آقای دکتر ناصر مزینی

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید