سیستم برنامه ریزی درسی هوشمند

تعریف برنامه ریزی درسی

برنامه‌ریزی درسی در ساده ترین عبارت یعنی تخصیص زمان و کلاس به استاد و درس. این کار شاید در ابتدا، کاری ساده و آسان به نظر برسد ولی در هر محیط آموزشی یکی از مسائل و مشکلات مهم و زمانبر است و روزها و ساعت ها، چندین نفر از پر مشغله ترین افراد مجموعه را برای حل این مسئله مشغول می‌کند. برنامه‌ریزی دروس در جدول هفتگی بر اساس معیارها و امکانات محیط، مشخصات دروس و ساعات حضور استادان و درخواست دانشجویان صورت می‌گیرد. به همین دلیل مسئله زمانبندی دروس به یکی از مسائل مشکل در علوم کامپیوتر تبدیل شده است که حل آن سال‌ها است فکر و ذهن متخصصین مهندسین کامپیوتر را به خود مشغول کرده و تاکنون صدها پروژه کارشناسی ارشد و دکترا بر روی آن تعریف شده است. تاکنون از روش‌ها و الگوریتم‌های مختلفی برای حل آن استفاده شده است که از آن جمله می‌توان به الگوریتم ژنتیک، جستجوی ممنوع، شبیه سازی تبرید، اجتماع مورچگان، الگوریتم پرندگان، الگوریتم رقابت استعماری و ... اشاره کرد.

شرکت پافکو برای حل این مشکل سیستم برنامه‌ریزی درسی (سبا) را معرفی نموده است. مغز هوش مصنوعی این نرم‌افزار این قابلیت را دارد که ده‌ها هزاران برنامه ممکن را بررسی و از بین آنها، با توجه به نیازهای هر مرکز، بهترین برنامه ممکن را ارائه نماید.

امکانات برنامه ریزی درسی:

 • ارتباط یکپارچه با Pafco ERP و نیز قابل استفاده به صورت مستقل

 • امکان برنامه ریزی در سطح دانشکده یا گروه آموزشی

 • تعریف گروه های آموزشی با سطح دسترسی برای هر کاربر

 • تعریف بازه برگزاری کلاس ها

 • تعریف ارائه درس ها

 • تعریف استادان یک گروه آموزشی

 • تعریف ترم و بازه زمانی آن

 • اجرای زمانبندی

 • تعریف عدم برخورد دروس

 • تعریف گروه های دانشجویان

 • در نظر گرفتن ترجیح استادان در خصوص ساعت برگزاری کلاس

 • تعریف زمان های در دسترس بودن کلاس

 • تعریف اطلاعات ارائه درس گزارش برنامه هفتگی گروه دانشجویان

 • اضافه کردن برخورد دروس

 • گزارش برنامه هفتگی گروه آموزشی

 • گزارش کلاس های خالی

بخش تعریف بخش عملیات بخش گزارشات

تعاریف استاد ها

تعریف ارائه درس ها

گزارش عدم تطابق

تعریف عدم برخورد دروس

گزارش کلاس های خالی

تعاریف درس ها

اجرای زمانبندی

گزارش برنامه هفتگی گروه آموزشی

تعریف گروه های دانشجویان

گزارش برنامه هفتگی گروه دانشجویان

ترجیح اساتیدمحدودیت های برنامه ریزی درسی:

 • هر جلسه ارائه درس در یک بازه زمانی انجام می شود.
 • هر دانشجو در یک زمان فقط در یک جلسه درسی شرکت می کند.
 • در هر کلاس در یک بازه زمانی مشخص برای ارائه یک درس فقط یک استاد وجود دارد.
 • هر استاد در یک زمان فقط در یک کلاس می تواند حضور یابد.
 • برای هر استاد در بازه های زمانی که از دسترس خارج است کلاسی در نظر گرفته نشود.
 • یک کلاس در یک زمان فقط می تواند برای یک جلسه درس استفاد شود.
 • نوع کلاس برای درس ارائه شده متناسب باشد ( برای مثال کلاس های آزمایشگاه فقط در آزمایشگاه تشکیل شود.)
 • تعداد دانشجو با ظرفیت کلاس برگزاری متناسب باشد
 • امکانات ضروری برای ارائه درس، در کلاس برگزاری موجود باشد.
 • برای هر کلاس برگزاری در بازه های زمانی که از دسترس خارج است کلاسی در نظر گرفته نشود.
 • بعضی دروس با هم برخورد نداشته باشند.

تعریف اطلاعات پایه  برنامه ریزی درسی:

1. تعریف ترجیح برگزاری کلاس استادان:

    برای انجام برنامه ریزی، لازم است سیستم محدودیت های زمانی اساتید را داشته باشد. منظور از محدودیت های زمانی این است که استاد در کدام زمان ها در دسترس نیست و بطور کلی نمی تواندکلاس داشته باشد و یا در کدام زمان ها ترجیح دارد کلاس داشته باشد یا نداشته باشد. البته وارد کردن ترجیح وظیفه خود استادها می باشد. ولی سیستم این اجازه را به مدیر گروه و مدیر سیستم می دهد که در صورت لزوم (مثلا عدم دسترسی استاد به سیستم) بتوانند اطلاعات استاد را ویرایش و یا تایید کند.

2. زمان های در دسترس بودن کلاس

3. اطلاعات ارائه درس

4. اطلاعات ترم

    تاریخ شروع و تاریخ پایان، بازه زمانی است که به سایر کاربران اجازه داده می شود برای ورود اطلاعات به فرم های این سیستم وارد شوند. قبل از این بازه فقط مدیر سیستم به صفحات دسترسی دارد. این تاریخ شروع و پایان با تاریخ برگزاری ترم که چندین ماه طول می کشد، اشتباه نشود.

5. اضافه کردن برخورد دروس

    دروسی که برای هر گروه دانشجویان ارائه شده است نباید باهم برخورد داشته باشند. ولی ممکن است در مرکزی لازم باشد که درسی طوری ارائه شود که علاوه بر اینکه با دروس مربوط به گروه دانشجویان خود برخورد ندارد، با دروس دیگری نیز برخورد نداشته باشند.

6. گزارش عدم تطابق

    مهم ترین اطلاعاتی که در این صفحه ارائه میشود، خطا ها هستند که باید برای برنامه ریزی، حل شوند، در غیر اینصورت فرایند زمانبندی شروع نخواهد شد. بعضی عدم تطابق ها ممکن است دلایل ساده ای داشته باشند. ولی از آنجا که ارتباط بین داده ها بسیار گسترده است و شرطهای زیادی در صحت اطلاعات وارد شده دخیل هستند، تشخیص بعضی عدم تطابق ها بسیار دشوار، ویا غیر ممکن است. چنین عدم تطابق هایی که سیستم نمی تواند علت آن را بفهمد، ولی از اجرای زمانبندی جلوگیری می کند در قالب خطای سیستم نتوانست زمانبندی صحیحی ایجاد کند گزارش می شود.

گزارش برنامه هفتگی دانشکده
در این گزارش همه ی دروسی که برای گروه آموزشی برنامه ریزی شده اند، بصورت گرافیکی در یک برنامه هفتگی ارائه می شود.


مشاوره رایگان

دموی برنامه ریزی درسی هوشمند

دانلود کاتالوگ محصولات