اخبار

حسن انجام کار بانک مرکزی ایران

بانک مرکزی ایران

باعث افتخار است که اعلام کنیم: بانک مرکزی ایران با اهدای حسن انجام کار از تیم پشتیبانی پافکو، تشکر کردند. به آن می‌بالیم و قدردان آن هستیم. شعار پافکو، ارائه خدمات فراتر از انتظار به مشتریان است.

امیدواریم به این هدف نایل شویم و رضایت صد درصدی مشتریان عزیز را فراهم آوریم.

  • نویسنده : امید احمدی
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1401/12/16
  • تعداد مشاهده : 1832 بار