سرویس کلاس مجازی

کلاس آنلاین ادوبی کانکت 200 کاربر

تعداد کاربر: 200 نفر

تعداد روز :  1 روز

تعداد وب کم همزمان : 5

نوع کلاس : Adobe Connect

مبلغ نهایی 3,000,000 ریال

<p>آیا قصد برگزاری وبینار، وب کنفرانس یا رویداد خاصی را دارید؟ سرویس روزانه ادوبی کانکت Adobe Connect برای شما در نظر گرفته شده است. با انتخاب پافکو به عنوان میزبان وبینار خود نگران جنبه‌های فنی و نرم‌افزاری نباشید و با اطمینان از برگزاری امن و بدون قعطی جلسه مجازی به آماده‌سازی محتوای وبینار خود بپردازید. با تهیه این پکیج تعداد 200 نفر شرکت‌کننده می‌توانند در محیط ادوبی کانکت به صورت دو طرفه تعامل داشته باشند. چنانچه تعداد شرکت‌کننده‌های شما بیشتر از 200 نفر است یا به تعداد وبکم بیشتری نیاز دارید با شماره تلفن‌ 02141986 تماس بگیرید تا همکاران فروش پافکو شما را راهنمایی کنند. توجه داشته باشید که از زمان خرید، سرویس کلاس مجازی ادوبی کانکت به مدت 24 ساعت به صورت نامحدود برای شما فعال خواهد بود.</p> <div class="container"><br /> ; <div class="content-Vc"> <div class="container"> <div class="content-Vc"> <div class="vc-payment-error"><p></p></div> <div class="padd10"> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i><span>تعداد کاربر</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>200 کاربر</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-clock-o" aria-hidden="true"></i><span>زمان برگزاری</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>1 روز *  24 ساعت = 24 ساعت</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-video-camera" aria-hidden="true"></i><span>تعداد وبکم</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>6</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i><span>تحویل سرویس</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>خودکار و آنی</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><img alt="بن تخفیف پافکو" height="23" src="/Sites/Files/8002/percent.webp" title="بن تخفیف پافکو" width="23" /><span>پافکوبن ( بن تخفیف )</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>3 بن خرید و 80 امتیاز</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-server" aria-hidden="true"></i><span>هزینه نصب و راه اندازی</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>رایگان</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-refresh" aria-hidden="true"></i><span>تعداد دفعات برگزاری</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>نامحدود </span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-columns" aria-hidden="true"></i><span>کنترل پنل اختصاصی</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>دارد</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-envelope-o" aria-hidden="true"></i><span>پشتیبانی از طریق تیکت</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>دارد</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-map-marker" aria-hidden="true"></i><span>محل سرور ادوبی کانکت</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>ایران</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-sign-in" aria-hidden="true"></i><span>پورت شبکه</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>10GB</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-line-chart" aria-hidden="true"></i><span>ترافیک</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>نامحدود</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-server" aria-hidden="true"></i><span>نوع سرور</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>رایانش ابری </span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-film" aria-hidden="true"></i><span>ضبط روی سرور</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>دارد</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-hdd-o" aria-hidden="true"></i><span>هارد جهت رکورد کلاس</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>5 GB</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-file-text-o" aria-hidden="true"></i><span>نسخه ادوبی کانکت</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>10.8 (2020)</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-lock" aria-hidden="true"></i><span>امنیت شبکه SSL</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span> دارد </span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-mobile" aria-hidden="true"></i><span>اپلیکیشن ادوبی کانکت</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>Android/IOS</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-exchange" aria-hidden="true"></i><span>نوع تعامل کلاس</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>دو طرفه</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i> <span>گزارش حضور و غیاب خودکار  در پنل</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>دارد</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="detailname"><span class="detailrow eshopdldetails"><i class="fa fa-link" aria-hidden="true"></i> <span>تعداد لینک همزمان کلاس</span></span></td> <td class="detailvalue"><span class="detailrow eshopdldetails"><span>یک لینک فعال 24 ساعته</span></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <a class="btnservices" href="#" onclick="document.getElementById('btncheckout').click()">پرداخت آنلاین</a> <a class="btnlistservices" href="/-adobeconnect">کلیه کلاسهای ادوبی کانکت</a>

تلفن تماس پشتیبانی