مقالات برچسب دار مدیریت آموزش

سیستم مدیریت آموزشی چیست

مدیریت آموزشی چیست؟

مدیریت آموزش چیست؟ مدیریت آموزشی نوعی از مدیریت است که در مراکز آموزشی اجرا می شود. مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه‌های متفاوتی تعریف شده است. به عبارتی مدیر هماهنگ‌کننده و کنترل‌کننده فعالیت‌های دسته‌جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارآیی است. در ادامه با پافکو همراه باشید.

ادامه مطلب