مقالات برچسب دار طراحی سایت

8 اصل اساسی طراحی سایت آموزش مجازی

8 اصل اساسی طراحی سایت برای آموزش مجازی

بدون طراحی مناسب، محتوا تاثیرگذاری که باید را نخواهد داشت. طبق تعریف، طراحی راهی برای درک جهان از طریق نظم بخشیدن به چیزها به طوری قابل فهم و معنی دار برای بیننده یا کاربر است. بنابراین منطقی به نظر می رسد که طراحی سایت باید نقش اساسی در آموزش و پرورش ایفا کند، که خود ناشی از نیاز به تقویت درک و روشنگری بیشتر است. طراحی یک عنصر اصلی در عملکرد دانش آموزان است، هرچند که اغلب نادیده گرفته می شود. هنگامی که به خوبی انجام شود، محیط مثمر ثمری را ایجاد می کند که می توان در آن یاد گرفت. اگر ضعیف انجام شود، می تواند گیج کننده و مبهم باشد و دسترسی دانش آموزان به اطلاعات، تمرکز بر یادگیری و درنهایت موفقیت را برای دانش آموزان بسیار دشوار کند. در این مطلب هشت اصل اساسی طراحی سایت آموزش مجازی آورده شده است که به شما کمک می کند تا طراحی اموزش الکترونیک خود را به نحو خوبی انجام دهید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب