جلسه آنلاین بیگ بلو باتن رایگان

تعداد کاربر: 5 نفر

تعداد روز :  14 روز

تعداد وب کم همزمان : 2

نوع کلاس : Big Blue Button

مبلغ : 0 تومان

مالیات و عوارض : 0 تومان

مبلغ نهایی : 0 تومان

تعداد کاربر5 کاربر
تعداد وبکم2
تعداد لینک همزمان جلساتیک لینک فعال 24 ساعته
مدت زمان سرویس  14 روز بصورت 24 ساعته
تحویل سرویسخودکار و آنی
شروع سرویس از لحظه خرید
بن تخفیف پافکوپافکوبن ( بن تخفیف )0 امتیاز
هزینه نصب و راه اندازیرایگان
تعداد دفعات برگزارینامحدود 
کنترل پنل اختصاصیدارد
پشتیبانی از طریق تیکتندارد
محل سرور بیگ بلو باتنایران
پورت شبکه10GB
ترافیکنامحدود
نوع سروررایانش ابری 
ضبط روی سروردارد
هارد جهت رکورد جلسه100M
نسخه بیگ بلو باتن2023
امنیت شبکه SSL دارد 
نوع تعامل جلساتدو طرفه
گزارش حضور و غیاب خودکار در پنلدارد
رایگان شروع کن
تصویر امنیتی