اخبار

نشست دبیر کل شبکه مشاوران ایران با حضور مدیرعامل شرکت پاوینو

نشست دبیرکل شبکه مشاوران ایران با حضور مدیر عامل پاوینو

در این روزها که جامعه نیاز به حمایت و توجه شرکت ها و سازمان های بزرگ دارد، کسب و کارها می بایست نقش بیشتری در جوامع ایفا نمایند.
در همین راستا هلدینگ پافکو نشستی با همین مضمون با حضور جناب آقای مهندس سروش آروند دبیر کل شبکه مشاوران ایران برگزار نمود.
در این نشست که روز سه شنبه 99.6.18 با حضور جناب آقای دکتر علیرضا علیمردانی مدیرعامل شرکت پاوینو و همچنین جناب آقای دکتر علی اکبر رسولی مدیرعامل هلدینگ پافکو برگزار شد، موضوعاتی از جمله فعالیت های شبکه مشاوران ایران و مسئولیت های اجتماعی سازمان ها مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
امروزه، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و سازمان ها امری بسیار مهم بوده و شرکت ها وظایف و تعهدات بسیار زیادی در قبال جامعه و حفظ و مراقبت آن به عهده دارند.
به امید روزهایی که سازمان ها بیش از پیش به این موضوعات پر اهمیت بها داده و نقش پر رنگ تری در جامعه ایفا نمایند.