اخبار

جلسه اولیه ارزیابی فرآیندهای سازمان در برج سایه

جلسه اولیه ارزیابی فرآیندهای سازمان در برج سایه

جلسه آنالیز اولیه ساختار سازمانی و فرآیندهای سازمان، در برج سایه تهران برگزار گردید.

در این جلسه فرآیندهای موجود بازاریابی و فروش شرکت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به امید ارائه خدمات هر چه مطلوب تر به مشتریان عزیز.

  • نویسنده : آقای عاقلی
    • امتیاز :
    • 4
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1399/02/26
  • تعداد مشاهده : 1698 بار