اخبار پاوینو | شرکت پاوینو

اخبار
انتشار مقاله دکتر علیرضا علیمردانی در خبرگزاری فرهنگ اقتصاد

انتشار مقاله دکتر علیرضا علیمردانی در خبرگزاری فرهنگ اقتصاد

روش های افزایش فروش در کسب و کار
از نظر دکتر علیرضا علیمردانی - فرهنگ اقتصاد
ادامه خبر

مصاحبه با شبکه رادیویی جوان

مصاحبه دکتر علیرضا علیمردانی در شبکه رادیویی جوان

حضور آقای دکتر علیرضا علیمردانی در شبکه رادیویی جوان، برنامه رادیوم
ادامه خبر

افزایش فروش در کسب و کار

انتشار مقاله افزایش فروش دکتر علیرضا علیمردانی در روزنامه

مقاله آقای دکتر علیرضا علیمردانی در روزنامه مردم سالاری با موضوع روش های افزایش فروش در کسب و کار به چاپ رسید.
ادامه خبر