نظارت بر تمام فعالیت‌های اتاق Breakout به طور همزمان

برنامه Adobe Connect، میزبان جلسه را قادر می‌سازد تا آزادانه از در بی زیرکلاس(Breakout)های مختلف رفت و آمد داشته باشد و فعالیت‌های شرکت‌کننده‌ها و دانش‌پذیران را تحت نظر داشته باشد و در صورت لزوم آن‌ها را راهنمایی و کمک کند.

گاهی اوقات، بهتر است که بتوانیم هم‌زمان در زیرکلاس باشیم. چند روشِ مختلف وجود دارد که به وسیله‌ی آن‌ها می‌توانید پادهای مشابه در چند زیرکلاس را هم‌زمان ببینید.

  ادامه مطلب

  همگام سازی محتوای در زیر کلاس های ادوبی کانکت

  همگام سازی محتوا در تمام زیرکلاس(breakout)های ادوبی کانکت

  محتوای زیرکلاس‌های ادوبی کانکت یا Breakoutها، به طور پیشفرض، قسمتی از محتوای ادوبی کانکت شما را شامل می‌شود. در این ویدئو، همراه با گروه آموزشی پافکو یاد خواهید گرفت که چطور یک محتوا که در جلسه‌ی اصلیِ meeting شما وجود دارد، به طور همزمان و همگام در تمام زیرکلاس‌ها یا در برخی از آن‌ها نمایش داده شود.
  ادامه مطلب

  نظرات کاربران
  سرویس کلاس مجازی تست رایگان ادوبی کانکت دمو نرم افزار های آموزش مجازی دریافت دمو رایگان