همکاری با ما همکاری با ما

شرکت پافکو در راستای تحقق بخشیدن به اهداف و چشم انداز های خود ، در سمت های مورد نیاز نیرو می پذیرد . در صورت تمایل برای همکاری با ما در یکی از حوزه های مورد نیاز معرفی شده ، از طریق فرم زیر اقدام نمایید :

دعوت به همکاری

نام و نام خانوادگی
شماره تماس
ایمیل
رزومه
توضیحات