افزایش فروش

مشاوره افزایش فروش

از آنجا که هدف هر کسب و کاری در بازار ،کسب سود و سرمایه حاصل از فروش محصولات یا خدمات میباشد، مشاوران پاوینو برای افزایش حداکثری این سود، به کمک مدیران فروش و صاحبان کسب و کار می آیند.در واقع مشاوره های فروش، روش ها و تکنیک های موثر و ویژه  ای هستند که بوسیله آنها، علاوه بر افزایش فروش ، مشتریان بیشتری از بازار هدف ، جذب محصولات و خدمات صاحبان کسب و کار خواهند شد.بطور کلی این تکنیک ها را از طریق تحلیل مشتریان واقعی ، بررسی مشتریان بازار هدف، رصد فرصتهای بازار و تحلیل محصولات /خدمات موضوع مشاوره به راهکارهای عملی به فروشندگان و مدیران فروش، ارائه میشوند.