24 فروردین 1400

دوره آموزشی روش‌های فروش کالا (غیر حضوری)

اولین دوره آموزشی پاوینو در سال 1400

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی روش‌های فروش کالا
(غیر حضوری)

ادامه مطلب

26 اسفند 99

دوره آموزشی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

ادامه مطلب

19اسفند99

دوره آموزشی تکنیک‌های طلایی افزایش فروش

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی تکنیک‌های طلایی افزایش فروش

ادامه مطلب

12اسفند99

دوره آموزشی راه‌اندازی کسب‌و‌کار

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:
دوره آموزشی راه‌اندازی کسب‌و‌کار
ادامه مطلب

5اسفند99

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

ادامه مطلب

28بهمن99

دوره آموزشی بازاریابی اینترنتی

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی بازاریابی اینترنتی

ادامه مطلب

21بهمن99

دوره آموزشی اصول و سبک‌های مذاکره

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی اصول و سبک‌های مذاکره

ادامه مطلب

14بهمن

دوره آموزشی تکنیک‌های فروش تلفنی

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی تکنیک‌های فروش تلفنی

ادامه مطلب

7بهمن99

دوره آموزشی تکنیک‌‌های طلایی افزایش فروش

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی تکنیک‌‌های طلایی افزایش فروش

ادامه مطلب

30دی99

دوره آموزشی سیستم‌سازی فروش

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی سیستم‌سازی فروش

ادامه مطلب

دوره آموزشی بیزینس کوچینگ

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی بیزینس کوچینگ

ادامه مطلب

25 آذر

دوره آموزشی فروش در دوران کرونا

💥پاوینو با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌کند:

دوره آموزشی فروش در دوران کرونا

ادامه مطلب