اخبار آموزشی پاوینو

اخبار آموزشی
دوره آموزشی مدیران موفق

برگزاری دوره آموزشی مدیر عامل موفق

دومین دوره از مجموعه دوره های آموزشی مدیران موفق، که با حضور مدیران ارشد سازمانها و مدیران عامل شرکت ها از صنایع مختلفی همچون مبلمان، خدمات پس از فروش، نرم افزار، ساختمان، آموزش و ...برگزار میگردد، سرفصل های اصلی آموزشی در حوزه های : مدیریت ، منابع انسانی ،ارتباطات و شبکه سازی و مباحث خود شناسی مورد بحث و بررسی قرارخواهند گرفت.
ادامه خبر

powino جلسه اول دوره آموزشی مدیرعامل موفق

جلسه اول دوره آموزشی مدیرعامل موفق

دوره آموزشی با قدرت شروع شد! جلسه اول دوره مدیرعامل موفق در پاوینو برگزار گردید.
ادامه خبر

powino دوره آموزشی مدیرعامل موفق

ثبت نام دوره آموزشی مدیرعامل موفق

دوره آموزشی مدیرعامل موفق جهت ارتقای سطح دانش و تخصص مدیران عامل در پاوینو برگزار خواهد شد.
ادامه خبر