اخبار کسب و کار

اخبار کسب و کار
جلسه مدیریتی پاوینو در بحران کرونا

جلسات مدیریتی تجزیه و تحلیل صنایع در پاوینو

جلسات مدیریتی در پاوینو  جهت تجزیه و تحلیل مسائل کلان مرتبط با کسب و کارها، با حضور مدیرعامل شرکت پاوینو جناب آقای دکتر علیرضا علیمردانی و مدیرعامل هلدینگ پافکو جناب آقای دکتر علی اکبر رسولی مطابق با برنامه هر ماه برگزار گردید.
ادامه خبر