مقالات نرم افزار آموزش مجازی

سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟

سیستم آموزش مجازی lms چیست
 سیستم آموزش مجازی lms یا همان سامانه lms چیست؟ سیستم lms چه کاربردی دارد؟ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی نوین در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪ آن مانند نرم افزار آموزش مجازی سیستم LMS  ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. آموزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ سیستم LMS ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزی ﺑﺎ  ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ثبت کرده است. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ سیستم LMS و ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ آن، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ LMS ها و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ روز دﻧﯿﺎ ﺑﺮرﺳﯽ شده اند. 

کلاستو با ادوبی کانکت، مجازی برگزار کن.

با تست رایگان

 
سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟

 سیستم آموزش مجازی lms چیست

مناسب بودن قیمت سیستم lms و خرید نرم افزاراموزش انلاین سبب بهینه شدن آموزش مجازی نسبت به آموزش حضوری شده است. و همین امر باعث شده است که استفاده از آن برای مدیران منابع انسانی، موسسات آموزشی و علمی کاربردی و مدیران دانشگاه توجیه اقتصادی داشته باشد، چرا که با صرفه جویی در زمان و هزینه آموزش، مقدمات افزایش بهره وری و اثربخشی فراگیران و سازمان ها را محقق می کند.

سیستم مدیریت یادگیری (LMS) پلت فرمی است که به مربیان کمک می کند تا مطالب آموزشی را به صورت آنلاین مدیریت و سازماندهی کنند و دوره های آنلاین را برگزار کنند. سیستم‌های مدیریت یادگیری با ارائه یک مکان مرکزی برای دسترسی به مطالب آنلاین و توسعه محتوا، به ساده‌سازی فرآیند یادگیری کمک می‌کنند. سامانه مدیریت یادگیری سیستم LMS توسط مدارس، موسسات آموزش عالی و غیره استفاده می شود. نرم افزار LMS برای مدیران، معلمان و دانش آموزان مفید است. دانش‌آموزان و معلمان می‌توانند به مطالب درسی مانند تقویم، برنامه‌های درسی، تکالیف و نمرات دسترسی داشته باشند و آن را بارگذاری کنند. پلتفرم های LMS همچنین به مربیان و مدیران این امکان را می دهد که پیشرفت دانش آموزان را به صورت فردی و در سطح کلی پیگیری کنند. این نرم افزار همچنین در به حداقل رساندن استفاده از مواد کاغذی کمک می کند و از یادگیری از راه دور پشتیبانی می کند.

متمرکز کردن داده های آموزشی چندین مزیت را به همراه دارد. اینکار به مربیان و مدیران اجازه می دهد تا به راحتی به داده ها و برنامه های درسی دانش آموزان دسترسی داشته باشند. دسترسی بهتر به داده ها باعث بهبود کارایی و کیفیت زندگی آنها می شود. از سوی دیگر با اجتناب از سیستم های تکراری و مخازن اطلاعات باعث صرفه جویی در هزینه می شود. همچنین به مربیان اجازه می‌دهد تا آموزش و مشارکت دانش‌آموز را به‌طور مقیاس‌پذیر شخصی‌سازی کنند.

در 5 سال گذشته و عادی سازی آموزش و کار از راه دور، سیستم‌های مدیریت یادگیری تغییرات چشمگیری ایجاد کرده اند. اکنون، نوعی از استقرار مبتنی بر ابر به عنوان مدل استاندارد برای LMS مدرن در نظر گرفته می شود. برخی از فروشندگان رویکردهای استقرار ترکیبی را ارائه می دهند.

به طور معمول، یک سیستم مدیریت یادگیری راهی برای ایجاد و تولید محتوا آنلاین، نظارت بر مشارکت دانش آموزان و ارزیابی عملکرد دانش آموزان در اختیار مربی قرار می دهد. همچنین یک سیستم lms ممکن است توانایی استفاده از ویژگی های تعاملی مانند بحث های موضوعی، ویدئو کنفرانس و انجمن های گفتگو را در اختیار دانش آموزان قرار دهد.

LMS ها اغلب توسط مشاغل در هر اندازه ای که باشند، سازمان های دولتی، موسسات آموزشی سنتی و موسسات آنلاین/مبتنی بر آموزش الکترونیکی استفاده می شوند. این سیستم ها می توانند روش های آموزشی سنتی را بهبود بخشند و در عین حال در زمان و هزینه سازمان نیز صرفه جویی کنند. یک سیستم موثر به مربیان و مدیران این امکان را می دهد تا عناصری مانند ثبت نام کاربر، محتوا، تقویم، دسترسی کاربر، ارتباطات، گواهینامه ها و اعلان ها را به طور موثر مدیریت کنند.

سیستم های مدیریت یادگیری برای چه مواردی استفاده می شود؟

LMS ها برای طیف گسترده ای از سازمان ها، از جمله مؤسسات آموزش عالی و شرکت ها سودمند هستند. استفاده اولیه از سیستم مدیریت یادگیری برای مدیریت دانش (KM) است. KM به جمع آوری، سازماندهی، به اشتراک گذاری و تجزیه و تحلیل دانش یک سازمان از نظر منابع، اسناد و مهارت های افراد اشاره دارد. با این حال، نقش خاص LMS با توجه به استراتژی آموزشی و اهداف سازمان متفاوت خواهد بود.

lms چیست

سیستم LMS یکی از راه‌های ایجاد ارتباط اینترنتی بین مدرس و دانشپذیر می‌باشد. سیستم‌های مدیریت یادگیری یا همان سامانه lms و نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین (سیستم وب کنفرانس) تنها بخشی از تکنولوژی‌های مورد استفاده در این حوزه می‌باشند. یکی از موهبت‌های آموزش مجازی صرفه‌جویی در هزینه و زمان برای ارائه‌دهنده‌های آموزش و همچنین دانشپذیران می‌باشد. علاوه بر این، قیمت پایین سیستم lms و نرم افزار وب کنفرانس، استفاده از آموزش مجازی را بسیار مقرون به صرفه کرده اند. یکی از مهمترین نکاتی که صنعت آموزش را از سایر صنایع متفاوت کرده است، وابستگی کسب و کارهای مختلف به آموزش است. صنعت آموزش و پرورش نیروی انسانی، بدون شک ازپیش نیازهای ورود به هر کسب و کاری است. این امر باعث شده است که هیچ صنعتی خود را از آموزش بی نیاز نداند و تمام مشاغل به نحوی با آموزش گره خورده اند. در این میان محدودیت منابع در سازمان های مختلف رویکرد آموزش منابع انسانی را تغییر داده است. علی رغم اینکه آموزش منابع انسانی سازمان ها کاری پرهزینه است، اما یک سازمان موفق می داند که آموزش مستمر نیروی انسانی برای تامین چابکی سازمان مقابل تغییرات، امری اجتناب ناپذیر است. همین امر باعث شده است تا سازمان ها به دنبال راهی باشند تا بتوان آموزش منابع انسانی را با در نظر گرفتن موضوع زمان و هزینه به صورت بهینه تری انجام داد.

در این میان رویکرد آموزش مجازی، می تواند به کمک مدیران منابع انسانی شرکت های مختلف آمده و با ابزارهای مختلف آموزش الکترونیکی تا حدود زیادی این موضوع را پوشش دهد.

این موضوع برای آموزشگاه ها و دانشگاه ها نیز صدق می کند. یک ال ام اس دانشگاهی مناسب می تواند به دانشجویان کمک کند که بدون نیاز به در نظر گرفتن بعد مکان و زمان، در دوره های آموزشی مورد نظر خود شرکت نموده و در پایان نیز، گواهی پایان دوره دریافت کنند. مدیران موسسات آموزشی مختلف هم برای افزایش درآمد  خود در بازار رقابت آموزش، ناچار به کاهش هزینه های ثابت شده اند. آن ها نیاز دارند هزینه های اجاره کلاس و مکان آموزش حضوری را به حداقل رسانده و به سمت دوره های آموزش مجازی تغییر رویه دهند. همچنین این موضوع به آن ها کمک می کند که علاوه بر دانشجویان شهر خود، به راحتی تعداد ثبت نامی های خود از شهرستان های مختلف را نیز افزایش دهند.

 با پیاده سازی آموزش مجازی به صورت موفق و صحیح، بسیاری از مزایای آموزش مجازی و از راه دور محقق خواهد شد. تدریس آنلاین به دانشجویان و یا آموزش وبینار برای مدیران عامل، می تواند از طریق نرم افزارهای آموزش الکترونیکی مختلفی انجام پذیرد. هر یک از این ابزارها می توانند صنایع مختلف را در برگزاری یک جلسه کلاس آنلاین یا یک دوره آموزش انلاین بلندمدت یاری کنند. ازمون های انلاین هم به نوعی برای افراد و صنایع مختلف دارای مزیت های بی شماری هستند. سیستم LMS تنها یکی از ابزارهای حرفه ای پیاده سازی دوره های مجازی است. بسیاری دیگر از ابزارها مانند نرم افزار ویدئو کنفرانس و سیستم مدیریت آموزش مجازی نیز در این میان می توانند کمک کننده باشد.

یک سیستم یادگیری مجازی می تواند برای سازمان ها در حکم یک بستر رشد و توسعه منابع انسانس آن سازمان به حساب بیاید. انتخاب درست و صحیح سامانه lms نیز معیارهای مخصوص به خود را دارد. تنوع سیستم های مختلف نرم افزار اموزش انلاین و سیستم ازمون انلاین، ممکن است مدیران را در انتخاب یک نرم افزار یادگیری الکترونیکی مناسب، دچار سردرگمی کند. برای این منظور در مقالاتی که پیش از این، راجع به مزایای یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی و همچنین روش انتخاب درست سیستم lms سازمانی ارائه کرده ایم مراجعه نمایید.

moodle در آموزش

تاکنون سوالات زیادی شبیه به سیستم lms چیست؟ سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) چیست؟ معنی lms چیست؟ و یا یادگیری مجازی چیست؟ در فروم ها و سایر گفتمان های اینترنتی شنیده ایم. جملاتی که در پاسخ به این سوالات مطرح می شود عموما تمام ویژگی های سیستم مدیریت آموزش مجازی را در بر نمی گیرد. پاسخ به این سوالات می تواند در قالب یک جمله به سادگی بیان شود: "تمام این ابزارها برای پیاده سازی یک سیستم مدیریت آموزش مجازی از راه دور، به کار برده می شوند." بسیاری از افراد بدون در نظر گرفتن تنوع ابزارها و نرم افزارهای مختلف برای پیاده سازی یک بستر آموزش غیرحضوری، سیستم lms و مدیریت آموزش الکترونیکی را با مواردی از قبیل آموزش وبینار و نرم افزار ویدئو کنفرانس تحت شبکه داخلی یکسان دانسته اند. هر یک از این نرم افزارها ویژگی های خود را دارند و باید با توجه به قیمت و مزیت آنها نسبت به هم و بر اساس نیاز سازمان یا موسسه آموزشی خود، در رابطه با انتخاب هر یک تصمیم گیری کنید. درخواست های مخاطبان ویدیو کنفرانس تفاوت های بسیار با با متقاضیان نرم افزار آموزش مجازی دارد که دانستن آن ها در انتخاب نهایی برای استفاده از هر یک تاثیرگذار خواهد بود.

ال ام اس lms یکی از نرم افزارهای سیستم یادگیری الکترونیکی است که برای برگزاری دوره های آموزش مجازی استفاده می شود. سیستمlms  در واقع مخفف سیستم مدیریت یادگیری است. در این مقاله به بررسی کامل ابزارهای متنوع آموزش الکترونیکی پرداخته و نقش سامانه lms  در سیستم مدیریت آموزشی را بررسی خواهیم کرد.


سامانه lms و سامانه یادگیری الکترونیکی، امروزه نقشی ویژه در صنعت آموزش غیرحضوری ایفا می کند. سیستم پیاده سازی یادگیری مجازی و تدریس مجازی می تواند مجموعه ای از نرم افزار آموزش مجازی سیستم lms که برای برگزاری کلاس زنده مجازی به کار می رود، نرم افزار کنفرانس تصویری و نرم افزار آموزش مجازی adobe connect که برای برگزاری جلسات آنلاین مشاوره ای و آموزشی به کار می رود، سامانه مدیریت آموزشگاه که بنا به اهداف مدیریت آموزشی در آموزشگاه های حضوری پیاده سازی می شود و از ابزارهای مدیریت آموزش الکترونیکی می باشد و بنا به نوع درخواست مخاطبان، به صورت جداگانه و یا همگی با هم می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

در این مدل از آموزش مجازی با تعداد محدودی مدرس می توان دانشجویان بسیاری را تحت آموزش قرار داد. در سازمانهای دولتی و خصوصی نیز اقدام به آموزش کارکنان از طریق ال ام اس سازمانی می تواند تاثیر بسیار زیادی بر صرفه جویی در زمان و هزینه های سازمان داشته باشد. علاوه بر این انتقال الکترونیکی محتوای آموزش الکترونیکی در مقایسه با فایلهای متنی چاپ شده روی کاغذ بسیار مقرون بصرفه تر خواهد بود. تنوع در تکنیکهای آموزشی برای فراگیران جذابیت خاصی ایجاد می کند که همین موضوع در استقبال از فناوری آموزش مجازی بسیار تاثیرگذار بوده است. بطور مثال: فایلهای صوتی و تصویری جلسات آنلاین برگزار شده، متون سیلابس های درسی منتشر شده، اتاقهای چت و کنفرانس و شبکه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی بر روی شبکه اینترنت. علاوه بر این، امکان استفاده از کتابخانه ها و دسترسی به منابع آموزشی و جستجوی سریع در هنگام مطالعه دروس میسر می گردد بدون آنکه نیازی به ترک محیط مطالعه و صرف وقت باشد و سبب بالاتر بردن کیفیت تحصیل می گردد.

هرچند کلمات  مودلفارسی و lmsسیستم  مودل امروزه بیش از گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند ولی سامانه آموزش مجازی می تواند نرم افزارهای دیگری را نیز برای آموزش از راه دور در بر گیرد.  یک سیستم مدیریت یادگیری موثر، صرف نظر از نوع نرم افزار کلاس مجازی که استفاده می کند باید در برگیرنده یک سرویس آموزش مجازی و یا سرویس آموزش الکترونیکی کامل برای برگزاری کلاس زنده مجازی و تدریس آنلاین باشد.

ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی نوین در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪ آن مانند نرم افزار آموزش مجازی LMS ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. آﻣﻮزش مجازی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ثبت کرده است و در حال حاضر تقریبا ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺠﺎری دﻧﯿﺎ در حال استفاده از این روش ﻫﺎی ﻣﺪرن آﻣﻮزﺷﯽ هستند. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ادامه این مقاله ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ سامانه آموزش مجازی و ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ آن، به بررسی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ نرم افزار سیستم LMS یا نرم افزار ال ام اس و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش مجازی روز دﻧﯿﺎ خواهیم پرداخت. 

سیستم های مدیریت یادگیری چگونه کار می کنند؟

نرم افزار یادگیری الکترونیکی را می توان یک مخزن بزرگ در نظر گرفت که به کاربران اجازه می دهد اطلاعات را در یک مکان ذخیره و ردیابی کنند. هر کاربری با کد ورود و رمز عبور ایمن می تواند به سیستم و منابع یادگیری آنلاین آن دسترسی داشته باشد. یا اگر سیستم خود میزبان است، کاربر یا باید نرم افزار را روی هارد دیسک خود نصب کند یا از طریق سرور شرکت خود به آن دسترسی پیدا کند.

سیستم lms

آموزش مجازی روش ﻧﻮﯾﻨﯽ از آﻣﻮزش و ﻣﺤﯿﻂ آن ﺷﺎﻣﻞ اﮐﺜﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻼس درس اﺳﺖ و فراگیران از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار کرده و مطالب آﻣﻮزﺷﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ این روش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش دادن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﻢ از ﺻﻮﺗﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮی، راﯾﺎﻧﻪ ای، ﺷﺒﮑﻪ ای و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﻧﺠﺎم می شود.


امروزه ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش مجازی ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﻮ ﻣﺤﺴﻮب می شود و ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪکی از آن وﺟﻮد دارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ سامانه مدیریت آموزش مجازی LMSﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزش از  دور اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش به شیوه ی ﺳﻨﺘﯽ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، در حقیقت ﻣﯽ ﺗﻮان آﻣﻮزش مجازی را ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ برطرف کند. ﺷﻌﺎر آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ "آﻣﻮزش در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن" است . از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ رﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی می توان به ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی به شیوه ای مدرن ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اشاره کرد. 


اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ نوین ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود اﻣﺎ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ  سیستم lms اراﺋﻪ دهند.
اﺟﺮای اﯾﻦ سامانه مدیریت آموزش مجازی ﻧﻮﯾﻦ در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1370  در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت ﻋﻠﻮم، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل 1382 اوﻟﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، در ﺳﺎل 1386 این موسسه ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮر ، واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮده اندکه از جمله آنها می توان به دانشگاه بین المللی قزوین اشاره کرد که سیستم آموزش مجازی Virtual education system آن تحت حمایت شرکت پافکو می باشد.

نرم افزار ویدیو کنفرانس تحت وب، نرم افزار ویدئو کنفرانس تحت شبکه داخلی و سامانه ویدیو کنفرانس همگی کلماتی است که توسط اکثر افراد دارای سایت آموزشی و متقاضیان  استفاده از مزایای آموزش آنلاین و برگزاری کلاس مجازی آنلاین به کار بره می شود. بهترین نرم افزار ویدئو کنفرانس می تواند جدا از بحث قیمت تا حدودی انتظارات آموزشی یک سازمان یا یک مشاور حرفه ای را برآورده کند. با توجه به هزینه های سنگین برگزاری کلاس های حضوری و جلسات مشاوره ای ای، برگزاری کنفرانس مجازی و راه اندازی کلاس مجازی آنلاین می تواند بهره وری نیروی انسانی را بیشتر کرده و انعطاف پذیری را در زمان و مکان برگزاری مشاوره افزایش دهد.

سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟
 سیستم lms چیست


ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ  سیستم  lms

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اند:

 • بخش آموزش مجازی سیستم lms در سیستم مدیریت آموزشی
 • بخش مدیریت محتوا در سامانه مدیریت آموزش مجازی


سیستم مدیریت آموزشی در سامانه LMS

سامانه LMS، ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در زمینه آﻣﻮزش و یادگیری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎسب برای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط دانشجویان، اساتید و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و داﻧﺸﮕﺎه ها و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب را مهیا می کند. سامانه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮده و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ کند و در حال تبدیل شدن به فناوری قابل دسترس در همه جا می باشد و در بیشتر موسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند.

سیستم LMS درظاهر یک وبسایت معمولی است و ﮐﺎرﺑﺮ (داﻧﺸﺠﻮ، اﺳﺘﺎد و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل) ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ آن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه اﺳﺖ،می تواند عملیات مختلفی را در وبسایت انجام دهد این ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ می کند،می تواند ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و انتخاب واحد، شرکت در کلاس آنلاین ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺘﻮای ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺮات و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ.

در واﻗﻊ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروس اراﺋﻪ ﺷﺪه، واﺣﺪﻫﺎ، اﻃﻼﻋﯿﻪ ﮔﺮوه آﮔﻬﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آگهی ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﮔﺮدد. به کمک این نرم افزار، مدیران، مسئولین مربوطه، اساتید و دانشجویان قادر خواهند بود با توجه به نوع و سطح دسترسی خود، اطلاعات وبسایت را مشاهده، ویرایش، حذف، اضافه و یا استخراج کنند. دانشجویان واحد درسی خود را انتخاب و مطالب درسی را دریافت میکنند، به تکمیل تمرینهای درسی و شرکت در امتحان می پردازند و با اساتید و دیگر دانشجویان ارتباط برقرار میکنند. به طور کلی از طریق این وبسایت تمامی نیازهای آموزش آنلاین قابل مدیریت می باشد. در این زمینه سامانه های بسیاری با قابلیت های گوناگون توسط شرکت های مختلف داخلی و خارجی طراحی شده است و در دسترس مخاطبان قرار دارند و سازمان ها، مؤسسات آموزش مجازی، دانشگاه های مجازی و ...از آنها استفاده می کنند.

سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟
 سیستم آموزش مجازی lms چیست


سیستم مدیریت محتوا در  سیستم آموزش مجازی lms

 برای هر سیستم مدیریت آموزشی یک سیستم مدیریت محتوا در نظر گرفته شده است. این سیستم، نرم افزاری است مبتنی بر اینترنت که مدیریت ثبت نام دانشجویی، ردیابی عملکرد دانشجویی و ایجاد و توزیع محتوای دوره را بر عهده دارد. این نرم افزار در اصل برای پشتیبانی از دوره های آموزشی و علمی طراحی شده و اساتید اجازه دارند اسناد گوناگون خود را با فرمت های مختلف و بدون نیاز به تبدیل آنها به HTML در سیستم مدیریت محتوا بارگذاری نمایند. سیستم مدیریت محتوا، چارچوبی را برای محتوای وبسایت مشخص میکند. در وهله اول استفاده از این سامانه به منظور استفاده تعاملی و همزمان تعداد زیاد کاربران از محتوای وبسایت سامانه آموزش مجازی میباشد. این محتوای مدیریت شده شامل فایلهای کامپیوتری، رسانه های تصویری، فایلهای صوتی، مدارک الکترونیکی و محتوای وب است. این سیستم به صورت جزئی تر از دو رکن اصلی تشکیل شده است:

مدیریت محتوا: (Content Management Application) واسط وب که کنترل نگارش، تغییرات و جابجایی محتوا را بر عهده دارد. این فرایند به کمک مجموعه ای از عناوین، راهنماهای اطلاعات و پنجره های ورودی محتوا صورت می پذیرد. اطلاعات وارد شده به این بخش، متناسب با حجم محتوا و تعداد مراجعه به آن در یک فایل اطلاعاتی ذخیره می شود. 

تحویل محتوا: (Content Delivery Application) محتوای دینامیکی و اطلاعات ورودی سامانه آموزش الکترونیکی LMS به گونه ای تغییر می کند که به قالب صفحه معمولی CMS تبدیل شده و از طریق وب قابل مشاهده شود.

ترکیب دو سامانه مدیریت آموزشی و مدیریت محتوا، سیستم مدیریت محتوای آموزش مجازی را شکل میدهند. این سیستم، محیطی چند کاربره است که توسعه دهندگان دوره های آموزشی با کمک آن می توانند عملیات ایجاد، ذخیره، استفاده مجدد، مدیریت و تحویل محتوای دیجیتال آموزشی از انبار مرکزی را انجام دهند. این سامانه فرایند ساخت، ذخیره و تحویل محتوای آموزشی را مدیریت می کند. اجزای اصلی سیستم به شرح زیر است: برنامه تألیف (ویرایشگر)، انبار شیء یادگیری (Learning Object Repository) ، واسط تحویل پویا   (dynamic delivery interface) ابزارهای مدیریتی یادگیرندگان. همچنین از فعالیت ها و قابلیت های سامانه مدیریت محتوای آموزشی می توان امکان ارائه دروس الکترونیکی و ذخیره سازی دروس بر اساس بخش های مختلف یک درس مانند فصل، بخش، تمرین ها و مواردی از این قبیل، امکان برگزاری آزمون و ارسال پیام به دیگر یادگیرندگان و یا اساتید دوره های آموزشی و برگزاری جلسات مباحثه اینترنتی، امکان مشاهده نتایج حاصل از امتحانات و پیگیری روند آموزش و فعالیت های انجام شده توسط یادگیرنده و در نهایت امکان اشتراک گذاری محتوای آموزش مجازی با دیگر کاربران را نام برد.

 
سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟
 سیستم lms چیست

 LMS در مقابل نرم افزار eLearning

در حالی که بین سیستم عامل های LMS و نرم افزار eLearning همپوشانی وجود دارد، چند تفاوت کلیدی بین این دو وجود دارد.

نرم افزار محتوای ELearning به کاربر امکان دسترسی به کتابخانه دیجیتالی تنظیم شده را می دهد که می تواند شامل فیلم، کتاب الکترونیکی و دوره ها/درس های آنلاین باشد. وظیفه اصلی نرم افزار eLearning این است که یک کتابخانه محتوای بزرگ برای یادگیری خودگردان یا ادغام با یک پلت فرم LMS به کاربر ارائه دهد.

از سوی دیگر، سیستم عامل های LMS ممکن است به هیچ عنوان کتابخانه محتوا ارائه ندهند. در عوض، آنها بیشتر بر مدیریت فرایند یادگیری و ذخیره و ردیابی پیشرفت فردی/ کلی تمرکز می کنند. اکثر فروشندگان، نرم افزار آموزش الکترونیکی را ارائه می دهند که بتواند با یک پلت فرم LMS دیگر ادغام شود.


چالش های پیش روی آموزش مجازی 

 با وجود اینکه راه اندازی آموزش مجازی تغییرات اساسی در روش های نوین آموزشی ایجاد و سامانه مدیریت آموزشی فرایند آموزش و یادگیری را به شدت تسهیل کرده اند کاربران ممکن است در فرایند طراحی، پیاده سازی و اجرای این سیستم با چالش هایی مواجه شوند. وجود زیرساخت های مختلف از جمله زیرساخت فناوری، فرهنگی، قانونی و تخصصی برای تحقق آموزش الکترونیکی امری حیاتی به نظر میرسد. می توان گفت مهم ترین سرمایه آموزش مجازی، محتوای آموزشی آن است. بنابراین، تصویب قوانینی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان و صاحبان محتوای آموزشی و نظارت بر اجرای صحیح این قوانین شرط اساسی برای گسترش این قبیل فعالیت ها است. در آموزش مجازی حدود نیمی از محتوای آموزشی توسط استاد تدریس می شود و مابقی با همکاری و تعامل دانشجویان، مطالعه و بررسی می شود. بنابراین محتوای درسی مورد نیاز دوره می بایست مناسب و قابل درک تولید شده باشد.

زیرساخت های فرهنگی نیز از جمله الزامات توسعه فناوری اطلاعات در یک جامعه به شمار می رود. در امر ایجاد و توسعه دانشگاه مجازی، این واقعیت اهمیت بیشتری پیدا می کند. فرهنگ سازی صحیح و ارائه تصویر مناسبی از این نوع دانشگاه می تواند زمینه پذیرش عمومی و استقبال از آن را فراهم سازد. سطح دسترسی عموم مردم به کامپیوتر و شبکه اینترنت می بایست افزایش یابد و فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات در امور آموزشی توسعه و ترویج شود.

زیرساخت های فناوری نیاز عمده برای شروع فعالیت و اجرایی کردن   سیستم lms و سایت lms می باشد. خطوط مخابراتی، شبکه، سرورها، خطوط پر سرعت اینترنت و سیستم های کامپیوتری مناسب و ابزارهای آموزشی نظیر دوربین، مانیتورهای کلاسی، قلم های الکترونیکی از نیازهای اولیه برای طراحی این سیستم میباشد. سیستم های مدرن آموزشی بر پایه وب طراحی شده اند و نیازمند بستر شبکه ای لازم برای ارائه و استفاده مفید هستند. پهنای باند ضعیف می تواند یک مسأله جدی باشد اما به این معنی نیست که این امر باعث کم رنگ شدن نقش آموزش مجازی شود. در صورتی که دولت ها قادر باشند هزینه های سرمایه گذاری فناوری های مختلف را بررسی کنند، نتایج بسیار مطلوبی در راه سرمایه گذاری برای زیرساخت های فناوری کسب خواهند نمود. لازمه تحقق آموزش الکترونیکی پر بازده، طراحی سیستم های آموزشی است که با پهنای باند مختلف مشکلات جدی ایجاد نکند و سطح مطلوبی از آموزش را ارائه دهد.

سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟
 سیستم آموزش مجازی lms چیست

محصولات ِ موجود در زمینه سیستم های مدیریت آموزشی بسیار متنوع هستند و انتخاب آنها نیازمند مطالعه دقیق امکانات آنهاست. مدل هایی از این سیستم به صورت منبع باز ارائه شده اند و امکان توسعه آن توسط برنامه نویسان فراهم شده که این امر ممکن است مشکلاتی از قبیل کاهش امنیت را برای سیستم ایجاد کند. سیستم های دیگری نیز که در قبال هزینه در اختیار مراکز قرار می گیرند و متعهد به پشتیبانی می شوند، ممکن است خدمات و پشتیبانی قابل قبولی ارائه نکنند. در مناطق و کشورهای مختلف، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به صورت یکسان پراکنده نیستند و ممکن است عده زیادی از افراد به رغم علاقه و انگیزه، به دلیل نداشتن امکانات لازم، موفق نشوند به دوره های الکترونیکی وارد شوند. توجه جدی به چالش های مطرح شده پیش از سرمایه گذاری می تواند منجر به تخصیص مناسب تر سرمایه ها به آموزش مجازی در کشورهای در حال توسعه باشد. همچنین تمرکز بیشتر بر فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی بلندمدت در این حوزه امری ضروری و لازم به نظر می رسد. بنابراین نباید فراهم کردن ساختار فناوری ارتباطات و اطلاعات، نرم افزار و سخت افزارهای آموزشی در برنامه های کوتاه مدت را به دیدگاه ها و راهبردهای بلند مدت ترجیح داد.

در راستای انواع روش های آموزش اینترنتی، دوره‌های آموزشی موک جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند. این دوره های فراگیر آموزش آنلاین در بستر اینترنت بصورت رایگان ارائه می شوند. نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری انکار ناپذیر می باشد و در این راستا موک (Mooc) ها بدلیل در دسترس بودن و امکان شرکت در آنها بدون آزمون ورودی و پیشنیاز بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. تولید محتوای این دوره‌ها بصورت فیلم، صدا، نوشته یا هر مدل آموزشی دیگر ارائه می‌شود.

در بحث کاربرد سیستم های آموزشی نیز مسائلی عنوان شده اند. حضور و غیاب در سیستم، امکان تقلب در امتحانات برخط، ارزیابی دانشجویان، پرداخت شهریه و حضور دانشجو در کلاس های درسی برخط از جمله چالش های مطرح در طول دوره های تحصیلی هستند.

سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟
 سیستم lms چیست
 


سامانه های نوین سیستم های مدیریت آموزش آنلاین lms


 در این زمینه، مؤسسات و شرکتهای بسیاری که در دنیای تجارت آموزشی فعالیت دارند، برنامه های کاربردی پیچیده و عظیمی طراحی کرده اند که با عناوین متنوعی همچون سیستم مدیریت آموزشی، سیستم مدیریت کارآموزی، سیستم سرپرستی فعالیت آموزشی، سیستم آموزشی مجتمع وغیره به کاربران آموزش الکترونیکی عرضه می شوند. فناوری آموزش الکترونیکی LMS از جمله وب سیتی، سامانه مودل (Moodle) ، سامانه ساکای (Sakai) و سامانه بلک بورد، جدیدترین و به روزترین و محبوب ترین سیستم های مدیریت آموزش LMS هستند که در امر تدریس و یادگیری مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستم ها انواع مختلفی دارند که در ادامه به معرفی انواع و نمونه های آن می پردازیم.
دو مدل مختلف شامل سیستم های منبع باز (Source Open) و سیستم های تجاری در این حوزه شکل گرفته اند. دانشگاه Berkeley از سیستم های آموزشی مختلفی به صورت آزمایشی استفاده کرده است. سیستم های تجاری وب سیتی و بلک بورد و سیستم های منبع باز ساکای نمونه هایی از آنها هستند. دو سیستم مودل و ساکای به دلیل صرفه جویی در هزینه ها و سهولت کنترل، در میان سایر سیستم های منبع باز از محبوبیت خاصی برخوردار هستند.


سامانه  LMS مودل 


مودل یا محیط آموزشی داینامیک شی گرای ماژولار یک بستر نرم افزاری آموزش الکترونیکی است که با عناوین سیستم مدیریت درس، سیستم مدیریت یادگیری و یا محیط آموزش مجازی (Virtual Learning Environment) نیز شناخته میشود. این برنامه، ابزاری تحت وب، اینترنتی و آموزش مجازی رایگان است که مربیان و اساتید می توانند برای ایجاد محیط های تأثیرگذار در یادگیری برخط استفاده کنند. برای این کار نیاز است این سامانه نرم افزاری روی یک وب سرور، یک کامپیوتر شخصی و یا در یک شرکت میزبانی وب نصب شود. مودل با هدف کمک به اساتید جهت ساخت دروس برخط با تمرکز بر تعامل و همکاری در ایجاد محتوای دروس ساخته شده است. اولین نسخه از مودل در 20 آگوست 2002 توسط Dougiamas منتشر شد .برخی از ویژگیهای عمومی و قابل توجه این سیستم شامل ارسال1 تکلیف، فروم گفتگو، دانلود فایل، رتبه بندی، پیام های آنی، تقویم برخط، اخبار و اطلاعیه های برخط، امتحان برخط، ویکی میباشد.


سامانه LMS ساکای  


جامعه ای از نهادهای دانشگاهی، سازمان های تجاری و افرادی است که برای توسعه همکاری های مشترک و محیط های آموزشی با هم کار می کنند. ساکای بستر نرم افزاری آموزش مجازی به صورت رایگان و منبع باز است و برای آموزش، پژوهش و همکاری، مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم هایی از این نوع نیز به عنوان سیستم های مدیریت دوره CMS سیستم های مدیریت یادگیری و یا محیط های یادگیری مجازی شناخته می شوند.

شرکت پافکو به عنوان اولین ارائه دهنده یکپارچه نرم افزارهای آموزش الکترونیکی، مفتخر خواهد بود تا مشاوره رایگان در زمینه آموزش مجازی، کارشناسان و تصمیم گیرندگان در حوزه انتخاب نرم افزار ارائه دهد. چنانچه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موارد ذیل دارید، با ما تماس حاصل فرمایید:

 • راه اندازی آموزشگاه مجازی
 • نرم افزار مدیریت یادگیری LMS (ال ام اس)
 • نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین در آموزش مجازی
 • نرم افزار Adobe Connect
 • نرم افزار وب کنفرانس BigBlueButton (همه چیز درباره بیگ بلوباتن)
 • اجاره سرویس کلاس مجازی و وبینار
 • نرم افزار مدیریت آموزشگاه
 • نرم افزار مدیریت دانشگاه (4M)

مشاوره رایگان بگیرید

نظرات کاربران
sadaf

یکی از کامل ترین مقالاتی بود که تا حالا خوندم و واقعا عالی شرح داده بودین
سپاس

0 0

امید احمدی

با سلام بله لطفا با واحد فروش تماس بگیرید

0 0

آموزش مجازی

سامانه آموزش مجازی قویه که ما ازش خیلی راضی ایم

0 0

سمانه اسماعیلی

سیستم آموزش مجازی مهم ترین بخشش داشتن کیفیت خوب هست

0 0

کی مرزی

سامانه آموزش مجازی lms یه سامانه بسیار کاربردیه

0 1

عادل

سیستم lms خیلی مزخرفه اصلا کاربردی نیست و کلی معایب داره

2 1

رحماندوست

تجربه کار با سامانه lms مودل رو داشتم و عالی بوده

0 2

اولیایی

سلام سیستم lms برای آموزشگاه ها تبدیل به یکی از واجبات آموزشی شده

1 1

قلی زاده

شرکت ما از سامانه آموزش مجازی lms پافکو بسیار راضیه، ممنونیم ازتون

0 1

ندا حقیقت

سامانه مدیریت آموزش مجازی lms بر روی ویندوز های قدیمی هم قابل اجراس؟

0 0

نادیا

سلام
در پاسخ به lms ال ام اس چیست؟ یک برنامه است که بین استاد و شاگرد اطلاعات را میتوانیم به صورت آنلاین به اشتراک بزاریم میتونه لینک بشه به کلاس آنلاین مانند ادوبی کانکت یا بیگ بلو باتن و در نهایت برگزاری آزمون و اعلام نتایج و.. یکی از محبوترین ها هم ال ام اس مودل در جهان و ایران است

1 0

رحیمی

کلاس های دانشگاه ما با سیستم ال ام اس برگزار میشه اما با توجه به کندی اینترنت خیلی قطع و وصل میشه

2 0

خداوردی

سلام
توجه داشته باشد lms به معنی نرم افزار مدیریت یادگیری الکترونیکی است و با کلاس آنلاین متفاوت است در واقع کلاس انلاین مکمل یا تکمیل کننده ال ام اس (lms) می باشد نرم افزار lms مودل امروز بیشترین کاربرد عملی را در ایران دارد

1 0

نصیری

امروزه ابزار و نرم افزارهای لازم برای آموزش آنلاین زیاد و متنوع شده اند، امکانش هست که در رابطه با همین سامانه آموزش مجازی lms و اینکه بیشتر برای چه کسانی مناسبتر است مشاوره کنید؟

2 0

کاین

سلام
قبل از هر چیزی این سوال مطرح است که lms چیست و چه کاربردی دارد؟ که توضیح آن بسیار وسیع است ولی کاربرد اصلی در مدیریت اطلاع کلاس درس است از تکالیف تا آرمون و محتوا بصورت ویدئو و...

1 0

هادی

سیستم lms در این شرایط کرونایی واقعا راهگشا بود، و مطالب سایتتون در این زمینه واقعا کاربردی و جامع است، خسته نباشید🙏

1 0

حسین

سلام
ال ام اس ها کاربردهای فروانی میتوانند داشته باشند یکی از کاربردی lms ها ارشیو اطلاعات آموزشی سازمانها است
کاربر اصلی ان هم ارتباط بین دانشجویان و اساتید هم بصورت افلاین و هم بصورت آنلاین است

0 0

باقری

در lms کلاس مجازی ، اجزای اصلی مدل آموزش الکترونیکی چیه؟

1 0

!!! A

باسلام ممنون از مقاله خوبتون
یه سوال داشتم ،اگر ما با آیدی و اکانت دیگری(یکی دیگر از اعضا) وارد ال ام اس بشویم ، و دوباره به حالت اول برگردانیم ، اساتید متوجه می‌شوند ؟

1 0

کیان

درود
در حال تحقیق و جستجو در مورد lms بودم به سایت با ارزش شما رسیدم از محتوای عالی که قرار دادید تشکر می کنم

2 0

علی

برای دانلود نرم افزار ال ام اس کجا باید برم؟

2 0

مجید

سلام
سامانه lms فقط مودل چرا که هر چی پلاگین لازم داشته باشی داره و واقعا کامله

3 0

یاوری پور

سلام
سامانه lms در تمامی دانشگاه ها و مدارس دیگه جاشو باز باز کرد و تا حدی در شرایط کرونت راهکشا بود و چه سوتی هایی که اساتید معظم در کلاسهای آنلاین و سامانه lms که ندادن؟!!

5 1

نادر

سلام
lms مخفف چیست؟ و برای یک شرکت 20 نفره کاربری داره

5 1

رعنا فعال

با سلام
lms مخفف عبارت learning management system، به معنای سیستم مدیریت یادگیری، می‌باشد.
بله، lms قطعا برای کسب و کارها و شرکت‌های متوسط و کوچک کاربرد دارد. به عنوان مثال این شرکت‌ها بنابه نیازهای خود می‌توانند در بخش آموزش منابع انسانی و نیروی کار، آموزش مشتری‌ها، برگزاری و آرشیو جلسات تیم‌های مختلف استفاده کنند.

5 0

خدایی

با سلام
ما در لحظه خرید نرم افزار یک سوال اساسی برایمان مطرح شد که سامانه lms چیست؟ و چگونه ما را در یادگیری الکترونیکی و برگزاری کلاس آنلاین کمک می کند ولی در مدت کوتاهی خوشبختانه با نرم افزار ال ام اس آشنا شدیم و الان به صورت کاربردی در سازمان ما مورد بهره برداری قرار گرقته است. شاد باشید

5 0

رعنا فعال

با سلام
بسیار خرسندیم که محتوای سایت، اطلاعات مورد نیاز شما در زمینه نرم افزار های آمموزش مجازی و LMS رو پاسخ داده.
ممنون از شما جناب خدایی

3 0

جواهری

سلام
برای اولین بار دیدم دوستان LMS را فارسی نوشته اند ال ام اس برای من جالب بود بهتره از کلمه اصلی خودش که LMS است استفاده کنیم

2 1

سپیده

سلام
میخواستم بپرسم تو برنامه ال ام اس دوربین فعال نمیشه. پیغام اشتراک گذاری دوربین قفل شده است میده. از کجا میشه درست کرد

6 1

علی

درود
فکر کنم منظورتون در نرم افزار وب کنفرانس باشه نه ال ام اس، درسته؟
شما کافیه دوربین را از طریق پورت usb به دستگاه کامپیوتر وصل کنید و سپس انرا شنایی کنه اینطوری کار تمومه
نرم افزار ادوبی کانکت یا سایر نرم افزارهای کلاس آنلاین دیگه میتونن شناسایش کنن

2 0

آرش

با سلام،
آیا می شود که از کشورهای اروپایی در کلاسهای دانشگاهی که از سیستم LMS برای تدریس استفاده میشوند حاضر شد؟
یا اینکه آن عده از اساتید دانشگاه که در اروپا حضور دارند، می توانند برای تدریس آنلاین دروس خود در دانشگاههای محل کار شان در ایران از این سیستم استفاده کنند؟
با سپاس

3 0

رعنا فعال

سلام
بله با سیستم LMS از هر نقطه از جهان که دسترسی به اینترنت داشته باشید می توانید در کلاس های مجازی شرکت کنید. اساتید هم همچنین از هر نقطه می توانند کلاس آنلاین برگزار کنند.

3 0

ناصری

سلام
خدا پدر این ویروس کرونا رو بیامرزه ما سیستم lms رو دریافتیم که چقدر خوبه بشین تو خونه درساتو یادبگیر
تموم

3 2

علیرضا

دلم برای راهبندان خروجی مدرسع تنگ شده

3 0

سیما وحیدزاده

نرم افزار lms این روزها بسیار کاربردی شده
امیدوارم هرچه زودتر مدارس ما اهمیت استفاده از نرم افزارهای آموزش الکترونیکی رو درک کنن

4 0

وحید زمانی

سامانه lms پافکو رو چند سال پیش دیدم
اون زمان هم پافکو از بهترین ها در صنعت آموزش مجازی و کلاس انلاین بود. ممنون از مقالات خوبتون

4 0

محمد صادقی

سلام
سیستم LMS واقعا تو این شرایط ویروس کرونا کمک زیادی به ما کرد ما با استفاده از سیستم LMS تونستیم آموزش مجازی را در موسسه خودمان راه بندازیم سامانه LMS به همراه کلاس مجازی کمک زیادی به اساتید و دانشجویان ما کرد خواستم تجربه خوب خودم را با همه دوستان به اشتراک بزارم و بگم واقعا آموزش از راه دور توسط نرم افزار LMS یک راهکار عالیه

4 0

عسل

سلام بر شما موفق باشید میخواستم بپرسم در چه زمینه ای فعالیت دارین؟

5 0

جوکار

سلام
سامانه lms برای این دوران واقعا راهگشا بود کاملا موافقم

4 1

مبینا

سلام
سیستم LMS را روی تبلت هم میتونم داشته باشم؟

9 5

شرکت پافکو

با سلام
سامانه lms را روی انواع OS میتوانید داشته باشد.

4 1

نیلوفر

درود
من خودم از سیستم lms دایما از روی گوشیم استفاده می کنم البته سیستم lms ما مودل است

3 0

سهرابی

سیستم آموزش مجازی روی گوشی خیلی سخت است

0 0

ذوقی

ممنون از مقاله ی سیستم آموزش مجازی lms چیست ؟
اطلاعات مفیدی داشت

5 1

علی

سلام
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) را به بهترین شکل معرفی کرده بودید دمتون گرم و ممنون از سایت خوبتان

5 0

مرجان

درود
مقاله عالی در حوزه سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) گذاشتید ممنون

3 0

شیوا

سلام
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) دقیقا برنامه ریزی برای رقابت است و در عصر خرد آموش الکترونیکی دیگه تبدیل به یک ضرورت انکار ناپذیر شده
تشکر از سایت خوب و پر بارتان ،در مورد ال ام اس خیلی مطالب خوب و کاربردی وجود داره

3 0

نادری

سلام
با مقاله شمادر زمینه سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) ارتباط گرفتم ممنون

5 0

مونا

سلام
از مقاله خوب شما در زمینه سیستم آموزش مجازی بهره بردم
جای تشکر داره

7 0

علی

سلام
راهنمای استفاده از سیستم lms را در سایتان مطالعه کردم فیلم های مفیدی در مورد lms مودل وجود داشت فقط اگر ممکنه در مورد آزمون آنلاین بیشتر مطلب بگذارید
ممنونم

6 3

علیرضا

سلام و وقت بخیر آیا سیستم آموزش مجازی مدل های مختلفی دارد؟

6 2

مرندی

آموزش مجازی برای چه کسانی مناسب تر است؟

7 0

روبین

سلام
من سامانه lms را قبول نداشتم ولی کم کم داره ازش خوشم میاد سیستم lms تو این روزا دیگه جای کلاس درس حضوری رو پر کرده و دارم بهش عادت می کنم ما آدما چقدر زود سازگار میشیم

1 0

تقی زاده

برای کسانی که بخواهند اموزش مجازی و وب کنفرانس و جلسات داشته باشند مناسب هست

0 0

محمدی

وقت بخیر
آموزش مجازی برای چه کسانی مناسیه؟

7 0

فرحناز

سلام
سیستم lms یا سیستم آموزش مجازی کاربردهای فراوانی داره
ما در هولدینگ ایران زمین برای آرشیو اطلاعات استفاده می کنیم

6 0

مهرابی

سلام برای کسانی که میخوان کلاس و جلسه انلاین برگزار کنن
خوبی آموزش مجازی این هست که محدود به مکان نیستی و هر جا میتونی کلاست رو برگزار کنی

0 0

حجازی

اعتبار مدرک فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش الکترونیکی به چه صورت است؟ لطفاً اگر اطلاع دارید بفرمایید ممنون میشم

8 0

شرکت پافکو

درود جناب حجازی !

به فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش الکترونیکی، مدارک مرسوم دانشگاهی به‌نام دانشگاه تعلق می‌گیرد. با این توضیح که در مدرک صادره، در کنار نام دانشگاه و مقطع و رشته تحصیلی، عبارت " آموزش، به‌صورت الکترونیکی" قید می‌شود.
مدرک فارغ‌التحصیلی دانش آموختگان این مرکز، همانند دروه‌های حضوری، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، استخدام و ترجمه از رسمیت برخوردار است.

9 0

محسنی

سلام
من دانش آموخته موسسه آموزش الکترونیکی فاران هستم مدرک معتبر با تایید وزارت علوم میدهند شما در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی lms مانند دانشگاه های حضوری میتوانید درخواست مدرک بدهید

8 0

سهیلا

سلام
آموزشگاه خیاطی دارم و مدتی است به این موضوع فکر می کنم که آیا می تونم از آموزش الکترونیکی یا شیوه مجازی هم کلاسهای آموزشی برای علاقمندان به این هنر رو داشته باشم یا نه؟ لطفاً بفرمایید که آموزش از راه دور و بصورت مجازی کلاً برای چه کسانی و چه زمینه های شغلی مناسب تر است؟

10 0

مونا

با سلام
سهیلا خانم واقعیت من خودم باور نمی کردم که بتونم به دانشجویانم از طریق سامانه lms بصورت کلاس آنلاین آموزش بدم و خیلی مردد بودم ولی الان حدود یکسالی هست که اینکار رو کردم و جالب اینکه از شهرستانها هم مشتری به کلاسم اضافه شده من میگم آینده با سیستم های یادگیری الکترونیکی lms است و همه تمایل دارن آموزش از راه دور بگیرن چون هزینه ها شون بشدت کم میشه برای شما آرزوی موفقیت دارم شروع که کنی همه چیز درست میشه..

7 0

سهیلا

سلام مونا جان
من خیلی ممنونم از راهنمایی و تجربه خوبتان که در اختیار من و سایرین گذاشتید من دیروز یک جلسه اولیه کلاس مجازی برای ۲ دانشجو برگزار کردم و عالی بود
و تجربه خوبی در اجرای جلسه آنلاین بود حق با شما بود از شما سپاسگزارم

3 0

فاطمه

سلام
من از تجربه سهیا و مونا در خصوص سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) که در اختیار همه قرار دادن صمیمانه تشکر می کنم فکر می کنم اینده با آموزش الکترونیکی و کلاسهای مجازی باشه ممنون

3 0

سمیه

سلام
من نمی دانستم lms چیست
ولی امروز اطلاعات خوبی از تجربیات دوستان گرفتم از همگی ممنونم کمک زیادی کردید من هم فکر می کنم اینده با آموزش الکترونیکی باشه

4 0

مجتهدی

سلام
خرید سامانه (lms) و راه اندازی این سیستم کمک زیادی به کاهش هزینه های اضافه می کند امروز آموزش الکترونیکی و بر خط به یک ضرورت اجتناب پذیر تبدیل شده
بطوری اکثر دانشگاه ها به این سو در حال حرکت هستند

4 0

هانیه

درود بر شما
سال 96 ک کرونا نبوده شما اینقدر در حوزه سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) جلو بودید احسنت

0 0

شرکت پافکو

درود
سرکار خانم مریم معتمدی
بله با سامانه LMS یکپارچه است،سیستم دوره های کوتاه مدت پافکو با سامانه LMS و نرم افزار وب کنفرانس بصورت یکپارچه در یک پایگاه داده و با یک login کار می کند در مورد مودل هم یک نرم افزار جهانی است که پس سالیان زیاد به نقطه بلوغ رسیده است و در سادگی و روانی آن با شما کاملا موافق هستم

8 0

مریم معتمدی

سلام
از مقاله خوب شما در حوزه سامانه LMS چیست؟ استفاده کردم واقعیت سامانه مودل LMS Moodle از همه روان تر و بهتر بوده است چون کار کردن با ان بسیار آسان و روان است و دانشجویان و اساتید به راحتی میتوانند با آن ارتباط برقرار کنند
شما سامانه دوره های کوتاه مدت هم ارایه می نمایید؟ و ایا این سامانه با سامانه LMS و نرم افزار وب کنفرانس یکپارچه عمل می کند؟

7 0

شرکت پافکو

سلام خانم معتمدی
بله سیستم مدیریت آموزشگاه شرکت با سیستم آموزش مجازی LMS بصورت یکپارچه از یک پایگاه داده استفاده می کند ضمنا سامانه lms با سامانه وب کنفرانس ادوبی کانت بصورت یکپارچه است

2 0

سامان

سلام
سامانه یادگیری الکترونیکی LMS شاید بجرات بتونم بگم تا ۱۰ سال اتی جایگزین آموزش حضوری میشه چرا که راه اندازی سامانه آموزش مجازی بشدت هزینه ها را پایین میاره و در هر زمان و هر مکان بصورت آنلاین و افلاین در دسترس است به همین سادگی

4 1

جابری

کلا در هر زمینه ای، چه آموزش چه هر چیز دیگه ای سیستم مجازی آن داره جایگزین میشه

2 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

لطفا از قرار دادن متن بصورت فینگلیش خودداری نمایید با تشکر

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید