چشم انداز و ماموریت پافکو

 

چشم انداز

     ایجاد ارزشهای جدید و حفظ مشتریان با بهترین محصولات و خدمات.

ماموریت

     برقراری ارتباط مستمر با مشتریان جهت ارائه محصولات و خدماتی که فراتر از انتظار آنان است.


بيانيه كيفيت

  • هدف اصلي ما جلب رضايت مشتريان از طريق بهبود مستمر كيفيت محصولات و خدمات بوده، بطوريكه مشتريان، خود عامل افزايش سهم بازار براي ما گردند. جهت تحقق اين مهم سيستم مديريت كيفيت را بنا نهاده‌ايم.
  • كليه مديران و سرپرستان مسئوليت برنامه‌ريزي، هدايت و كنترل قسمت‌هاي تحت نظارت خود را بر اساس اهداف شركت عهده‌دار مي‌باشند.
  • كاركنان اصل و اساس پيشرفت و موفقيت سازمان بوده و ما با مشاركت يكديگر در جهت دستيابي به اهدافمان گام بر مي‌داريم و براي ارتقاء توانمندي‌هاي حرفه‌اي و رفتاري آنها برنامه‌ريزي و اقدامات لازم را به اجرا مي‌گذاريم.
  • ما قصد داريم در نوآوري و كيفيت بهترين باشيم. بنابراين خود را موظف مي‌دانيم تا فرآيندهاي كاريمان را به طور مداوم اصلاح نموده و در جهت بهينه‌سازي آنها گام برداريم.
  • سيستم سنجش كيفيت محصولات شرکت پافکو بر اساس استاندارد بين‌المللي ISO/IEC 15408 توسط مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک طراحي و پياده‌سازي گرديده است.
  • مديريت تضمين كيفيت به عنوان نماينده مديريت در سيستم كيفيت، مسئول نظارت و حصول اطمينان از روند صحيح كليه فرايندها مي‌باشد.
  • تصميمات اثر بخش و به موقع سازمان بر پايه اطلاعات حاصله از بازار و نظرات مشتريان صورت مي‌پذيرد. در واقع خواسته‌ها و انتظارات مشتريان اساس برنامه‌‌ريزي فعاليت‌هاي ما مي‌باشد.