نرم افزار کوتاه مدت

نرم افزار کوتاه مدت

نرم افزار كوتاه مدت

 • تعریف شعبه و دسترسی هر کاربر به شعبه تعیین شده
 • تعریف سطح دوره
 • تعریف مدرس دوره
 • تعریف محل برگزاری دوره
 • تعریف مجوز دهنده دوره و معرفی کننده دوره
 • تعریف دوره بصورت حضوری یا مجازی
 • فرم تعریف دوره با انواع پارامترها
 • رعایت مجموعه قوانین تعریف شده در هنگام ثبت نام دوره
 • تقویم ثبت نام دوره
 • تقویم برگزاری دوره
 • نوع برگزاری دوره
 • تعریف مسئول دوره
 • تعریف دوره بصورت قرارداد با سازمانها یا عمومی
 • مقررات آموزشی(حضور و غیاب و سایر مقررات آموزشی در سیستم لحاظ شده است)
 • ظرفیت دوره (تعداد شركت كنندگان) و بررسی آن در زمان اخذ دوره
 • تعیین شهریه به ازای هر شعبه و هر ترم بصورت جداگانه
 • امکان اخذ گروهی دوره
 • ورود نمره توسط اساتید و مدیران سیستم
 • امکان تعریف دوره از طریق import
 • کنترل تردد دانشجویان درب نگهبانی با بارکد خوانتحت وب
 • تعریف انواع درخواستهای در سطح دانشجویان، اساتید،کاربران
 • ثبت انواع فیش ، چک ، حواله و...
 • امکان ثبت انواع تخفیف
 • امکان پرداخت اینترنتی با کلیه بانکهای عضو شتاب مانند ملی ، ملت ، تجارت ، سامان و ...
 • امکان صدور انواع گواهینامه پایان دوره
 • انواع گزارشات استاتیک مانند لیست مدرسین ، لیست افراد شرکت کننده در یک دوره خاص و...
 • دفتر حساب هر دانشپذیر ، بطوریکه ریز کلیه تراکنشهای مالی قابل رویت باشد
 • گزارش بدهکاران و امکان ارسال SMS به آنها
 • گزارش ساز پویا بصورت لیستی و آماری و بر چسب پستی
 • گزارش بدهکاران و امکان ارسال SMS به آنها
 • در صورت تهیه زیر سیستم طراحی سایت امکان ثبت نام انلاین دوره وجود خواهد داشت
فیلم های آموزشی بیشتر نرم افزار کوتاه مدت را ببینید