مقالات نرم افزار آموزش مجازی

۵ استراتژی جهت افزایش تأثیر آموزش الکترونیکی موفق و توسعه برنامه‌ها

افزایش تاثیر آموزش الکترونیکی موفق
افرادی که وظیفه آموزش و توسعه برنامه ها را در تجارت ها بر عهده دارند، هر سال بیش از سال گذشته در زمینه یادگیری اینترنتی سرمایه گذاری می کنند. در واقع آموزش آنلاین در بهبود عملکرد کارکنان نقش بسزایی دارد. به دنبال چنین آموزش هایی، تجارت ها شاهد رشد روز ‌افزون عملکرد کارکنان و دست یابی به نتایج رضایت بخشی خواهند بود.

با ادوبی کانکت، آموزش آنلاین برگزار کن!

همراه با تست رایگان


فهرست مطالب

۱.   بنیاد آموزش تدریس آنلاین باید مبتنی بر یادگیری و توسعه و همچنین معیارهای تجارت استتار باشد؛

۲.  بهترین مدل ارزشیابی را جهت سنجش آموزش و توسعه تجارت به کار بگیرید؛

۳.  یادگیری مجازی باید همه جانبه باشد؛

۴.  محرک ارزشمند که شما را در آموزش مجازی یاری خواهند کرد؛

۵.  تأثیر را ماندگار کنید

و در آخر ...


اگرچه تأثیرات آموزش از راه دور همچنان بهطور قطعی مشخص نشده است اما در حال حاضر چنین نیازهایی در تجارت ها احساس می شوند:

 • در راستای دست یابی به نیازهای اصلی و دستورالعمل های موجود در تجارت ها باید میزان کارایی و اثربخشی آموزش ها به‌دقت سنجیده شوند. برای تحقق این امر به چیزی فراتر از آموزش و توسعه نیاز است؛ باید معیارهایی برای تعیین میزان اثربخشی آموزش ها در آینده تجارت نیز در نظر گرفته شود.
 • در ادامه باید میزان دوام و ماندگاری این اثرات به دقت ارزیابی شود.

این ارزیابی کار چندان ساده ای نخواهد بود؛ چرا که به منابع متعددی نیاز است. از این گذشته ارزیابی باید در طول یک بازه زمانی طولانی به انجام برسد.

اما صرف نظر از تمام چالش های موجود، باید فضایی در سرویس آموزش اینترنتی، در نظر گرفته شود که ارزیابی و ماندگاری تأثیرات این شیوه آموزشی نیز به دقت مورد بررسی قرار بگیرد. با ما همراه باشید تا با ۵ استراتژی ساده در راستای ارزیابی تأثیرات آموزش آشنا شوید و آنها را به کار بگیرید.

۱.  بنیاد آموزش تدریس آنلاین باید مبتنی بر یادگیری و توسعه و همچنین معیارهای تجارت استتار باشد؛

زمانی که روی L&D یادگیری و توسعه آموزش متمرکز می‌شویم، در واقع تمام تمرکزمان روی اهداف آموزشی و راهکارهایی است که به تحقق این اهداف کمک می کنند. در ادامه آموزش غیر حضوری روش هایی برای ارزشیابی آموزش ها نیز در نظر گرفته می شود. در ادامه با اقداماتی که باید در نظر گرفته شوند، آشنا می شوید.

 • باید اهداف تجارت را نیز به دقت در نظر داشته باشید. در ادامه باید تأثیر آموزش غیر حضوری را با استفاده از معیارهای کسب‌ و‌کار و آموزش بسنجید.
 • در این راستا باید مدلی را مورد استفاده قرار دهید که در عین حال که یادگیری عمیق تری را برای فراگیران به همراه دارد، اهداف تجارت را نیز محقق کند.

۲.  بهترین مدل ارزشیابی را جهت سنجش آموزش و توسعه تجارت به کار بگیرید؛

مهمترین قدم انتخاب یک سیستم ارزشیابی است که وظیفه بسیار خطیری خواهد بود. اما با استفاده از یک مدل درست به نتایج زیر دست پیدا می کنید:

 • چه فاکتورهای ارزیابی شده اند؛
 • این سنجش، چگونه انجام می شود؛
 • نتیجه ارزشیابی چگونه بررسی می شود.

 اما موفقیت آموزش غیر حضوری در گرو این است که مدل ارزشیابی با چه ساز‌و‌کاری هماهنگ شده است. به عنوان مثال:

 • آموزش های متفاوت

به عنوان مثال، میزان رضایت از یک شیوه آموزش با مهارت های آموزش و ابزاری که در آموزش مورد استفاده قرار گرفته است، بسیار متفاوت است.

 • اهداف متفاوت در آموزش انلاین

به عنوان مثال، اهداف آموزش آنلاین زمانی که در یک تجارت به کار گرفته می شود، بسیار متفاوت خواهد ‌بود. متعاقباً روش ها و شیوه های آموزشی که در آموزش مجازی سیستم lms، به کار برده می شوند نیز به مراتب متفاوت خواهد بود.

نکته: ارزشیابی تنها به معنی ارزیابی عملکرد نیست. بلکه در ارزشیابی باید به این نکات توجه شود که برگزاری کلاس مجازی و اموزش مجازی با استفاده از نرم افزار آموزش الکترونیکی پژوهش اداری کارکنان آمده و تا چه اندازه اثر بخش بوده است. از این گذشته استفاده از نرم افزار آموزش مجازی ال ام اس تا چه اندازه در تحقق اهداف تجارت بهبود عملکرد فراگیران نقش داشته است.

۳.  یادگیری مجازی باید همه جانبه باشد؛

 این بدان معنا است که علاوه بر بهبود عملکرد کارکنان باید خصوصیات فردی آنها را نیز بهبود بخشید.

در نرم افزار آموزش از راه دور پافکو، از فاکتورهای متعددی استفاده می شود و این فاکتورها عبارتند از:

۱.  تعامل و ایجاد انگیزه در فراگیران

۲.  ارائه راه کارهایی که یادگیری عمیق را برای آنها به همراه خواهد داشت.

۳.  تأمین حوزه تمرین به منظور دستیابی به مهارت های بیشتر

۴.  به کارگیری آموزش ها

۵.  تقویت یادگیری به منظور افزایش ماندگاری

۶.  اعمال تغییرات ارزنده در رفتار

علاوه بر این ما ضمن ارائه نرم افزار آموزش غیرحضوری پافکو به شما توصیه می‌کنیم که:

 • از روش هایی برای بهبود تعاملات اجتماعی و افزایش توانایی کار گروهی نیز استفاده کنید.
 • فراگیران را به خودآموزی ترغیب کنید.

۴. محرک ارزشمند که شما را در آموزش مجازی یاری خواهند کرد؛

۱.  از معیارهایی استفاده کنید که فراگیر را با خود همراه کند؛

درگیر کردن فراگیران در دوره های آموزش مجازی بسیار حیاتی است. در این راستا باید معیارهایی ازاین دست را در ‌نظر بگیرید.

 • ویدئو‌هایی حاوی پیام مدیریت در خصوص اهمیت و ارزش این دوره‌ای آموزشی را برای فراگیران تهیه کنید.
 • با تهیه ویدئوهایی به فراگیران نشان دهید در ‌صورتی که زمان کافی را جهت یادگیری محتوای آموزشی آموزش غیر حضوری اختصاص دهند، به چه امتیازاتی دست پیدا می کنند.

۲.  با استفاده از یک رویکرد جامع و همه‌جانبه برنامه آموزش آنلاین را پیش ببرید؛

به محض اینکه اهمیت استفاده از نرم افزار آموزش مجازی LMS را به فراگیران آموختید، باید محتوایی را انتخاب کنید که فراگیران را ترغیب به حضور و اتمام آموزش غیرحضوری کند. به عنوان مثال:

 • مسیرها آموزش شخصی سازی شده‌ای برای آنها در نظر بگیرید.
 • نکات آموزشی کوچکی را با گردآوری نظرات فراگیران برای تدریس انتخاب کنید.

۳.  در جهت یادگیری و بهبود فضای ارائه سرمایه‌گذاری کنید.

به این منظور باید تمرکز خود را روی اصولی مانند تقویت محتوای آموزشی، تکرار و تمرین و معرفی کاربردها و موارد استفاده از آموزش ها متمرکز کنید. به این ترتیب فراگیران را به آموختن ترغیب می‌کنید.

۴.  در آموزش غیرحضوری، آموزش‌های ضروری را نیز در نظر بگیرید.

به این ترتیب می توانید آموزش های لازم در خصوص مشکلاتی که در حین انجام وظایف برای کارکنان پیش خواهد‌ آمد را تهیه و در اختیار آنها قرار دهید. آنها ضمن استفاده از نرم افزار آموزش از راه دور مشکلات خود را در کوتاه ترین زمان ممکن مرتفع خواهند کرد.

۵. تأثیر را ماندگار کنید.

 پس از تنظیم و ارائه آموزش غیر حضوری باید در فواصل زمانی منظم سنجش هایی را نیز به عمل آورید تا به میزان اثر بخشی آموزش ها در راستای دست یابی به اهداف تجارت پی‌ببریم. به این ترتیب می توانید محتوای آموزشی مورد نیاز را به سامانه آموزش مجازی lms بیفزایید.

پس از مشاهده تأثیرات عینی آموزش ها در تجارت باید به دنبال معیارها و روش های باشید که ماندگاری آموزش ها را افزایش دهد. در این راستا می توانید:

۱.  در کنار آموزش های رایج، این نکات را نیز در نظر بگیرید.

 • افزودن کیفیت آموزشی
 • چالش های آموزشی
 • تمرین و تمرین
 • آموزش مهارت

در آخر

آموزش در تجارت ها و کسب و کار ها عملکرد کارکنان را به مراتب افزایش می دهد اما تنها استفاده از یک نرم افزار ال ام اس کافی نخواهد بود و باید فاکتورهای زیادی را در آموزش غیر حضوری در‌نظر گرفت.

در این شیوه آموزشی باید نیازهای فراگیران را به بهترین شکل پوشش دهید و آموزش های متنوعی را در اختیار آنها قرار دهید. از این گذشته شما باید به دنبال راهکارهایی باشید که یادگیری عمیق را برای فراگیران به دنبال داشته باشد.

 در آموزش غیر حضوری فراگیران را در راستای یادگیری فردی و بهبود مهارت های خود ترغیب کنید. به این ترتیب نرم افزار آنلاین شما را در راستای دستیابی به اهداف تجارت یاری خواهد کرد.  کیفیت عملکرد کارکنان شما ضامن موفقیت تجارت شما خواهد بود.

مشاوره رایگان بگیرید
نظرات کاربران
نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

لطفا از قرار دادن متن بصورت فینگلیش خودداری نمایید با تشکر

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید