مقالات نرم افزار آموزش مجازی

گرفتن مجوز آموزش مجازی برای مجتمع های فنی و حرفه ای آزاد

صدور مجوز آموزش مجازی
در این مقاله به طور کامل روند اخذ مجوز آموزش مجازی برای مجتمع های فنی و حرفه ای آزاد، طبق مستندات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توضیح داده شده است. به قوانین، شرایط  و تجهیزات ضروری برای اخذ مجوز آموزش مجازی پرداخته شده است. وظایف و شرایط لازم موسس، مدیر و مربی برای اخذ مجوز آموزشگاه آنلاین شرح داده شده است. 
ادوبی کانکت
همراه با تست رایگان


تعریف ها و اصطلاحات در اخذ مجوز آموزشگاه آنلاین

آموزش تلفیقی

به آموزش هایی گفته می شود که بخشی از آن به صورت حضوری و بخش دیگر از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی ارائه می شود.


آموزش الکترونیکی

آموزشی که از طریق وب و با استفاده از سامانه  مدیریت یادگیری الکترونیکی  براساس استاندارد آموزشی مهارت سازمان ارائه می شود .


کلاس مجازی

محیطی است که در آن کارآموزان و مربیان با هم در تعامل می باشند. این محیط به نوعی یک کلاس درس را بوسیله امکاناتی نظیر کنفرانس ویدئویی و سیستم های چندرسانه ای شبیه سازی می کنند.


کارآموز الکترونیکی

کارآموز الکترونیکی فردی است که به منظور فراگیری مهارت حرفه یا رشته معینی در دوره های مجازی (الکترونیکی) آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد ثبت نام نموده و دارای توانمندی و قابلیت کافی در زمینه کاربری رایانه و اینترنت برای آموزش الکترونیکی باشد.


محتوای الکترونیکی

مطالب و مواد آموزشی است که از طریق اینترنت و با استفاده از بستر وب ارایه می شود.


سناریوی آموزشی

طراحی روشهای یاددهی در محتوای آموزشی جهت تولید محتوای الکترونیکی. ارائه سناریو (در صورت لزوم) در قالبی که سازمان تعیین می نماید الزامی است.


سامانه مدیریت یادگیری

منظور learning management system  یا همان LMS است که سیستمی برای مدیریت ،مستند سازی ،ردیابی و گزارشگیری و ارائه دوره های آموزشی یادگیری الکترونیکی یا برنامه های آموزشی است که دارای سه ابزار مدیریتی،آموزشی و یادگیری می باشد.


آئین نامه


منظور آئین نامه نحوه ی تشکیل و اداره ی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مصوب 18/5/85 هیئت محترم وزیران است.


ضوابط اجرایی

منظور ضوابط و دستور العمل اجرایی آئین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مصوب 14/6/88 است.


دفتر

دفتر موسسات کارآموزی آزاد ومشارکت های مردمی


مرکز

مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای که آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد تحت نظارت آن فعالیت می نمایند.


اداره کل

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان


کارگروه فنی

گروهی متشکل از یک نفر کارشناس رایانه و مسلط بر طراحی وب و شبکه، یک نفر کارشناس (مربی) رشته آموزشی مرتبط، یک نفر مربی فناوری اطلاعات، رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد و یک نفر کارشناس تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی از اداره کل


کمیته نظارت بر آموزش های الکترونیکی

کمیته ای که در اداره کل به منظور نظارت بر عملکرد آموزش الکترونیکی آموزشگاه های دارای مجوز اجرای آموزش الکترونیکی تشکیل خواهد شد و متشکل از کارشناس آموزشگاه آزاد مسلط به فناوری اطلاعات، کارشناس واحد بازرسی آموزشگاه آزاد و کارشناس فناوری اطلاعات مسلط به مباحث شبکه و وب می باشد.


قوانین، شروط و امکانات ضروری برای اخذ مجوز آموزشگاه آنلاین (آموزش های الکترونیکی)

یک- پروانه تاسیس آموزشگاه با شرایط زیر:

 • آموزشگاه مد نظر باید مجوز ارائه آموزش معمولی و حضوری در رشته و مهارت مورد نظر را داشته باشد.
 • آموزشگاه دارای مجوز ماده 34 در رشته و مهارت مورد نظر ( در آموزش های تلفیقی ) باشد چنانچه کل دوره ی آموزش بصورت مجازی ارایه می شود نیازی به مجوز ماده 34 نمی باشد.
 • آموزشگاه لااقل دارای 60 درصد قبولی در مهارت مورد نظر طی یک سال اخیر باشد.
 • آموزشگاه، مطابق با شیوه نامه مشوق ها و چگونگی رسیدگی به تخلفات مجتمع های فنی و حرفه ای آزاد، بیشتر از 50 امتیاز منفی نداشته باشد.
 • لااقل 2 سال سابقه آموزشی مداوم در رشته مورد نظر داشته باشد.
 • لااقل 50 درصد ظرفیت آموزشگاه در رشته مورد نظر و برای حداقل یک سال قبل از تاریخ درخواست مجوز تکمیل شده باشد.

دو - معرفی مدیر و مربی دارای شرایط برای ارائه آموزش الکترونیکی

سه - داشتن سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی مناسب و مطابق با قوانین و شرایط. برای دیدن این شرایط به مقاله .... مراجعه کنید.

چهار - ارائه محتوای الکترونیکی مناسب و مطابق با ضوابط و شرایط ذکر شده در مقاله ... 

پنج – اختصاص فضای مناسب برای استقرار تجهیزات آموزش الکترونیکی به میزان حداقل 20 متر مربع

شش – فراهم کردن تجهیزات و ملزومات مورد نیاز آموزش الکترونیکی

هفت طی کردن مراحل قانونی وفق مفاد که در ادامه گفته شده است.


مراحل صدور مجوز اجرای آموزش مجازی

کلیه نمونه برگ ها در سایت یا پورتال سازمان فنی و حرفه ای موجود بوده و موسسین می توانند پس از تکمیل آن ها به ارسال اطلاعات از طریق سیستم یا به صورت تحویل حضوری اقدام کنند.


مرحله اول گرفتن مجوز آموزشگاه آنلاین - ارسال تقاضای صدور مجوز آموزشگاه آنلاین توسط موسس آموزشگاه (در حرفه هایی که دارای مجوز آموزش می باشد مطابق نمون برگ شماره 1) به انضمام طرح توجیهی (مطابق نمون برگ شماره  2) به مرکز

تبصره: موسسین آموزشگاه های خارج از کشور که متقاضی اجرای آموزش به شیوه الکترونیکی هستند، درخواست مجوز آموزشگاه آنلاین را به دفتر ارایه می نمایند.


مرحله دوم اخذ مجوز آموزشگاه آنلاین - بررسی تقاضای موسس آموزشگاه و کلیه مستندات و ضمائم ذکر شده در بند 1 توسط مرکز با در نظر گرفتن سوابق و عملکرد آموزشی آموزشگاه و ارسال به اداره کل جت صدور موافقت نامه اصولی( ظرف مدت یک هفته).

تبصره: در صورتیکه در بررسی اولیه مرکز تقاضای موسس موجه تشخیص داده نشود مراتب کتباً توسط مرکز به موسس اعلام خواهد شد.


مرحله سوم اخذ مجوز آموزشگاه آنلاین - پس از صدور موافقت نامه اصولی، موسس موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به معرفی فضا(مطابق نمون برگ شماره 4)، ارسال فهرست تجهیزات آموزشی و الکترونیکی (مطابق نمون برگ شماره 5) ، مستندات مربوط به مشخصات پایگاه اینترنتی و سامانه مدیریت یادگیری(مطابق نمون برگ شماره 6)و محتوای الکترونیکی (مطابق نمون برگ شماره 7) به مرکز جهت ارسال به اداره کل ارایه نماید. در صورت عدم ارایه مستندات تا تاریخ مقرر موافق نامه اصولی ابطال می گردد.

تبصره 1: در صورت انقضاء اعتبار موافقت نامه اصولی تا مدت یکسال امکان درخواست مجدد از طرف متقاضی  نمی باشد.

تبصره 2: بازدید از فضای معرفی شده توسط کارشناسان مرکز صورت گرفته و گزارش آن به اداره کل ارسال می شود.


مرحله چهارم اخذ مجوز آموزش مجازی - معرفی مدیر و مربیان آموزش الکترونیکی از طریق زیر سیستم صدور ابلاغ مدیریت و مربیگری در پورتال جامع سازمان توسط موسس به مرکز.


مرحله پنجم اخذ مجوز آموزشگاه آنلاین - بررسی تجهیزات ، مشخصات پایگاه اینترنتی و تطبیق محتوای الکترونیکی با استاندارد های مهارت و آموزشی سازمان توسط کار گروه فنی مستقر در اداره کل، ظرف مدت یک ماه پس از دریافت درخواست و اعلام نتیجه به هیات نظارت استان و اتخاذ تصمیم هیات

تبصره 1: درصورتیکه نواقصی در هر یک از موارد ارایه شده در بند فوق وجود داشته باشد، اداره کل فرجه زمانی 2 ماهه ای را برای رفع نواقص و تکمیل مستندات برای موسس قائل می گردد.

تبصره 2: ترکیب و شرح وظایف اعضای کار گروه فنی:

 • یک نفر کارشناس رایانه و مسلط بر طراحی وب و شبکه از بخش دولتی یا غیردولتی که مسئولیت بررسی سامانه مدیریت یادگیری و پایگاه اینترنتی و مشخصات فنی و الکترونیکی محتوا را به عهده خواهد داشت.
 • یک نفر کارشناس (مربی)رشته آموزشی مرتبط از بخش دولتی یا غیردولتی که مسئولیت بررسی و تطبیق محتوای الکترونیکی را با استانداردهای مهارت و آموزشی سازمان به عهده خواهد داشت.
 • یک نفر مربی فناوری اطلاعات از بخش دولتی یا غیردولتی که دارای سابقه آموزشی و آشنا با مباحث سخت افزار و نرم افزار که مسئولیت بررسی و کارایی محتوا و انتقال مفاهیم را به عهده خواهد داشت.
 • رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد اداره کل (رئیس کار گروه فنی)
 • یک نفر کارشناس تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی از اداره کل

توضیح : انتخاب اعضای کار گروه فنی به عهده رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد اداره کل می باشد و ابلاغ اعضای کار گروه فنی توسط مدیر کل استان صادر می گردد.

توضیح : در انتخاب اعضای کار گروه فنی از بخش غیردولتی، ترجیحاً از کارشناسان و مربیان واجد شرایط کانون انجمن های صنفی استان استفاده گردد.


مرحله ششم اخذ مجوز آموزشگاه آنلاین - در صورت تائید هیات نظارت استان، مجوز اجرای آموزش الکترونیکی توسط اداره کل مطابق با پیوست 1 صادر و جهت تحویل به موسس، به مرکز مربوطه ارسال می شود.

تبصره: در صورت عدم تائید هیات نظارت استان، مراتب موضوع با ذکر دلایل از طریق مرکز مربوطه  به موسس اعلام خواهد شد و موسس 6 ماه فرصت خواهد داشت تا نسبت به رفع نواقص اعلام شده اقدام نماید. بدیهی است که پس سپری شدن این مدت، متقاضی می بایست مراحل اخذ مجوز را از ابتدا طی نماید.


شرح وظایف موسس، مدیر و مربی و شرایط مدیر و مربی برای صدور مجوز آموزش مجازی

موسس (موسس آموزشگاه حضوری)


یک - اقدامات موسس جهت دریافت مجوز اجرای آموزش الکترونیکی

 • تکمیل فرم طرح توجیهی و ارسال آن به همراه درخواست صدور مجوز به مرکز معین  
 • معرفی فضای آموزشی در محل آموزشگاه فعلی ، نام و نشانی پایگاه اینترنتی، سامانه مدیریت یادگیری، تجهیزات آموزشی و محتوای الکترونیکی به مرکز (مطابق نمون برگ های شماره 4 تا 7)

تبصره: موسس موظف است پس از اخذ موافقت اصولی حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به ارایه مدارک و مستندات مربوط به بند 3 فصل سوم  به مرکز اقدام نماید. در غیر این صورت موافقت اصولی وی ملغی خواهد شد.

 • معرفی مدیر و مربیان واجد شرایط توسط موسس به اداره کل از طریق سیستم پورتال


دو - وظایف موسس پس از دریافت مجوز آموزشگاه آنلاین

وظایف موسس آموزشگاه دارای مجوز اجرای آموزش های الکترونیکی علاوه بر مفاد مندرج درآئین نامه و ضوابط اجرایی، بشرح ذیل می باشد:

 • موسس می بایست قبل از شروع آموزش حرفه جدید به صورت الکترونیکی، مجوز لازم را از هیات نظارت استان اخذ نماید.
 • موسس موظف است آدرس پستی ، شماره تلفن و ایمیل اداره موسسات کارآموزی آزاد اداره کل را برای انجام مکاتبات ، انعکاس نقطه نظرات ، پیشنهادات، انتقادات و شکایات ، از طریق وب سایت آموزشگاه در اختیار کارآموزان قرار دهد.
 • مؤسس برای دریافت مجوز اجرای آموزشهای الکترونیکی وتمدید آن مؤظف است مبالغی که سالیانه توسط هیئت نظارت مرکزی مصوب می گردد را به حسابی که از طرف سازمان تعیین می شود واریز نماید.
 • فراهم آوردن دسترسی اداره کل وسازمان به سامانه مدیریت یادگیری با تعیین کلمه ی کاربری وکلمه عبور جهت اعمال نظارت برمراحل ثبت نام ، اجرای آموزش و....
 • در تمامی مراحل اجرای آموزش الکترونیکی کوتاهی و قصور هر یک از عوامل اجرایی رافع مسئولیت موسس نبوده و موسس موظف به نظارت در کلیه زمینه ها می باشد.

شرایط مدیر برای اخذ مجوز آموزشگاه آنلاین 

شرایط و شرح وظایف مدیر آموزش های الکترونیکی علاوه بر مفاد مندرج در آئین نامه و ضوابط اجرایی، بشرح ذیل می باشد.

شرایط و شرح وظایف مدیر آموزش های الکترونیکی علاوه بر مفاد مندرج در آئین نامه و ضوابط اجرایی، بشرح ذیل می باشد.

یک - مدیران آموزشگاه های الکترونیکی می بایست دارای توانایی های مشروحه ذیل باشند که به تائید کارگروه فنی برسد:

 • توانایی به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیکی دوره
 • توانایی کار با ابزارهای یادگیری الکترونیکی در آموزش الکترونیکی
 • توانایی نظارت و ارزیابی بر محتوای الکترونیکی اثر بخش
 • توانایی مدیریت بر فرآیند های تولید محتوا
 • توانایی ارزیابی کیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی
 • توانایی مدیریت مربیان دوره های آموزش الکترونیکی
 • توانایی طراحی مکانیزم های مؤثر جهت تضمین موفقیت کارآموزان در دوره های آموزش الکترونیک
 • توانایی تدوین و بهره گیری از چارچوب های یادگیری الکترونیک

دو - مدیر آموزشگاه حضوری در صورتیکه حائز کلیه شرایط این دستورالعمل باشد میتواند مدیریت آموزش الکترونیک را نیز به عهده بگیرد.

سه - برنامه ریزی و ثبت تقویم دوره های آموزشی در پورتال سازمان

چهار - مدیر آموزشگاه باید تصویر مجوز تاسیس و اجرای دوره آموزش الکترونیکی، یک نسخه از این دستورالعمل، کارت یا ابلاغ مدیر و مربیان  و میزان شهریه مصوب را علاوه بر اطلاع رسانی در دفتر آموزشگاه ، بر روی وب سایت آموزشگاه درج نماید.

پنج - ارایه راهنمای استفاده از آموزش الکترونیکی در وب سایت آموزشگاه یا بصورت لوح فشرده به کارآموزان

شش - اعلام ساعت و مکان برگزاری کلاس های حضوری دوره های تلفیقی در پایگاه اینترنتی آموزشگاه الکترونیکی

هفت - حفاظت از حقوق مادی و معنوی محتوای آموزشی و الکترونیکی

هشت - نظارت بر عملکرد الکترونیکی مربیان و کارآموزان و ارائه گزارش های آماری و الکترونیکی به موقع به مرکز

نه – استقرار سامانه بایگانی الکترونیکی کارآموزان ، که امکان اتصال به پورتال سازمان را داشته باشند.

ده - مدیر آموزشگاه موظف است در قبال اخذ شهریه از کارآموزان، ضمن ارائه گزارشات قابل استناد که در آن شهریه دریافتی، نام آموزشگاه ، مشخصات کارآموز و عنوان دوره قید شده را ممهور به مهر آموزشگاه، در دو نسخه صادر و یک نسخه از آن به کارآموز ارائه نموده و نسخه دوم آن را در دفاتر مالی آموزشگاه حفظ نماید.

یازده - اتخاذ تمهیدات لازم جهت تامین امنیت و پشتیبانی های علمی و فنی سامانه مدیریت یادگیری و پاسخگویی به مشکلات فنی کارآموزان جهت ارتباط با سامانه

دوازده - مدیر آموزشگاه موظف به  نظارت بر حسن اجرای کلیه امور آموزشگاه مطابق با این دستورالعمل و آیین نامه می باشد.


شرایط مربی برای صدور مجوز آموزشگاه آنلاین

شرایط و شرح وظایف مربی آموزش های الکترونیکی علاوه بر مفاد مندرج درآئین نامه و ضوابط اجرایی، بایستی مسلط به اجرای دوره های آموزشی به روش الکترونیکی و توانایی های مشروحه ذیل که به تائید کارگروه فنی برسد باشد:

 • توانایی به کارگیری سیستم های یادگیری الکترونیکی
 • توانایی استفاده از محیط یادگیری الکترونیکی و سامانه ابزارهای آن برای آموزش آنلاین
 • توانایی اجرای نقش های مربی الکترونیکی
 • توانایی استفاده از راهبردهای یادگیری – یاددهی در محیط الکترونیکی
 • توانایی طراحی آموزش الکترونیکی با تأکید بر ویژگی های بزرگسالان
 • توانایی طراحی مکانیزم های مؤثر جهت تضمین موفقیت کارآموزان در دوره های الکترونیکی 
 • توانایی بکارگیری فعالیت ها و راهبردهای فعال سازی محیط یادگیری جدا از شبکه (غیرهمزمان)
 • توانایی بکار گیری فعالیتها و راهبردهای فعال سازی محیط یادگیری برخط (همزمان )
 • توانایی به کارگیری روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در یادگیری الکترونیکی


مقررات عمومی برای صدور مجوز آموزش مجازی

 • فضای آموزشی مورد نیاز جهت اجرای بخش حضوری آموزش های الکترونیکی تابع ضوابط مندرج در ضوابط اجرایی و آئین نامه بوده و حداقل فضای ویژه  ی مورد نیاز برای استقرارتجهیزات و پشتیبانی آموزش الکترونیکی 20 متر مربع می باشد.
 • اخذ مجوز اجرای آموزش الکترونیکی در یک حرفه ی آموزشی، مجوزی برای اجرای سایر حرف آموزشی در همان رشته نمی باشد وآموزشگاه دارای مجوز اجرای آموزش الکترونیکی برای اخذ مجوز در سایرحرفه های آموزشی می بایست اقدام به ارایه محتوای الکترونیکی و معرفی مربی واجد شرایط نماید.
 • مطالب و محتوای آموزشی و هر آنچه که در کلاسهای برخط(آنلاین) و حضوری و ...... ارائه می شود باید به گونه ای باشد که سرفصل های استاندارد آموزشی مصوب سازمان را پوشش دهد.
 • مجوز اجرای آموزش الکترونیکی در یک حرفه صرفاً به آموزشگاههای فعالی که دارای سابقه آموزش حضوری در همان حرفه باشند اعطا میگردد.
 • در صورت وجود هرگونه اشکال در زمان اجرای آموزش در ساختار سامانه مدیریت یادگیری و یا محتوای الکترونیکی و یا طرح درس، آموزشگاه می بایست ضمن اعلام مراتب به اداره کل ، طی مدت 15 روز نسبت به رفع اشکالات اقدام نماید و مراتب را به اداره کل اعلام نماید.در صورت عدم رفع اشکال موسس موظف است با همکاری اداره کل نسبت به استرداد شهریه یا تعیین تکلیف ادامه دوره ی آموزشی اقدام نماید.
 • مسئولیت محتواهای تولید شده و ابزارهایی که جهت آموزش، امکان بارگذاری اطلاعات به کارآموز می دهند مانند وبلاگها یا ویکی یا پادکست و موارد مشابه به عهده کارآموز می باشد و کارآموز می بایستی از تولید محتواهای مغایر با موضوع آموزش و شئون اسلامی و اخلاقی پرهیز نماید.
 • نظارت بر آموزش الکترونیکی علاوه بر موارد مندرج در آئین نامه و ضوابط اجرایی، شامل موارد زیر نیز می شود:
 • مرجع نظارت بر عملکرد سامانه مدیریت یادگیری پایگاه اینترنتی، محتوای الکترونیکی،موسس،مدیر و مربی آموزش الکترونیکی، کمیته نظارت بر آموزشهای الکترونیکی (واحد بازرسی ) اداره کل می باشد. ضمناً آموزشگاه اقدامات لازم جهت اعطای کد کاربری، کلمه عبور و دسترسی را برای بازرس اداره کل فراهم خواهد آورد.
 • نفرات اعزامی برای بازرسی حضوری از آموزشگاههای مجری آموزش های الکترونیکی، از طرف مرکز، اداره کل و یا ستاد اعزام خواهند شد.
 • در صورت مشاهده تخلف توسط ناظران و بازرسان، موضوع جهت اتخاذتصمیم مقتضی وفق ضوابط و مقررات به هیات نظارت استان ارجاع خواهد شد.
 • کمیته نظارت بر آموزشهای الکترونیکی وظیفه ی نظارت بر عملکرد آموزشگاه پس از صدور مجوز بر اساس دستورالعمل های ارسالی از سازمان را برعهده خواهد داشت.
 • قرارداد کارآموزی و پرونده آموزشی کارآموزان در آموزش های الکترونیکی می تواند به صورت الکترونیکی در آموزشگاه آرشیو گردد.
 • مقررات اعتبار سنجی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد مجری دوره های الکترونیکی بر اساس شیوه نامه های ابلاغی از سوی هیات نظارت مرکزی خواهد بود.
 • فضا، تجهیزات ، مربی و سایر ضوابط آموزشی برای بخش حضوری آموزش های تلفیقی تابع مفاد مندرج در آئین نامه نحوه و ضوابط اجرایی خواهد بود.
 • نرخ شهریه آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مجری آموزش های الکترونیکی مطابق با شیوه نامه ی نحوه ی تعیین شهریه ی کارآموزان آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد، مصوب شهریور ماه 1388هیات نظارت مرکزی تعیین می گردد.
 • در پایگاه اینترنتی آموزشی نباید هیچ گونه فعالیت غیر مرتبط با موضوع آموزش الکترونیکی از قبیل خرید و فروش و ارائة خدمات مغایرباموضوع فعالیت صورت پذیرد .
 • تعداد کارآموزان هردوره آموزشی الکترونیکی حداکثر به ازای هر مربی درآموزش های تلفیقی 20 نفر و در آموزش های تماماً مجازی 50 می باشد.
 • کلیه آموزشگاههایی که قبل از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل مجوز آموزشگاه آنلاین دریافت کرده اند مؤظفند از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یکسال شرایط خود را با این آیین نامه تطبیق دهند.
 • هرگونه تغییرات مورد نیاز در مفاد این دستورالعمل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب هیات نظارت مرکزی ابلاغ خواهد شد .
 • در خصوص آموزش های الکترونیکی فرم قرار داد کارآموزی می بایست بصورت الکترونیکی توسط کارآموز تائید گردد این تائید که درسامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی آموزشگاه صورت می گیرد  به منزله قرارداد بوده و نسخه ای از آن ممهور به مهر و امضای مدیر در اختیار کارآموز قرار می گیرد.
 • موسسه می تواند امکان دسترسی کارآموزان به منابع علمی الکترونیکی از قبیل مجلات علمی و آرشیو منابع درسی را از طریق شبکه وب در تمام نقاط جغرافیایی فراهم نماید
 • آزمون دوره های آموزشی آنلاین تابع ضوابط و دستورالعمل های دفتر ارزشیابی مهارت می باشد.
 • پذیرش کارآموز در دوره های آموزشی صرفاً در محدوده جغرافیایی همان استان امکانپذیر خواهد بود .
 • آموزش همزمان کارآموز در 2 یا چند دوره الکترونیکی و یا حضوری، در صورت عدم تداخل زمانی و رعایت پیش نیاز، بلامانع است.

منبع : http://inst.tehrantvto.ir

مشاوره رایگان بگیرید
نظرات کاربران
رمضانی

برای راه اندازی اموزشگاه نیاز به مجوز هست ؟

0 0

کشاورز

برای گرفتن مجوز این امکان وجود داره که به صورت انلاین مدارک رو ارسال کنیم

0 0

ندا کروسی

یکی از اقدامات لازم برای ایجاد آموزشگاه آنلاین، آموزش مدرسین برای تدریس آنلاین هست

0 0

فرهمند

سلام
کسی میدونه تاسیس آموزشگاه آنلاین چه فرایندی داره؟

0 1

مرضیه

بعضی استارتاپ ها که فقط واسط هستند بین مدرس و شاگرد چی میشه قضیه شون؟

0 0

ثریا امیری

آموزش مجازی و ال ام اس خیلی روند آموزشی رو سریع میکنه
ارزشش رو داره به نظرم که هر سازمان یا موسسه داشته باشه
مرسی

2 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

لطفا از قرار دادن متن بصورت فینگلیش خودداری نمایید با تشکر

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید