مقالات نرم افزار آموزش مجازی

تلفیق آموزش مجازی و مدل های مدیریت دانش دانشگاه ها

 آموزش مجازی و مدیریت دانش دانشگاه ها
تلفیق گروه های آموزش مجازی ومدل های مدیریت دانش دانشگاه ها
یکی از مهمترین مدل های مدیریت دانش دانشگاه ها، مدل Wiig است، که اصول اصلی آن این است که "دانش باید به گونه ای متفاوت و بر اساس راه استفاده از آن سازماندهی شود" و "در مدل های ذهنی خود ما باشد همان گونه که تمایل داریم دانش خود را با استفاده از شبکه های معنایی سپرده کنیم”.

بر اساس چندین مطالعه، پیشنهاد یک طبقه بندی جدید داده شد که مدل ویگ را با مدل های تصویر ذهنی در مورد هویت حرفه ای در سطح دانشگاه ادغام می کند. دومی دارای پنج سطح مختلف است: pragmata، phronesis، episteme، eidos، و nomos می باشد. هر یک انواع خاصی از افراد را با چشم انداز در این حرفه، به ویژه در مورد دانش، استفاده از دانش و ایجاد نشان می دهد.

تاکنون سوالات زیادی شبیه به سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) چیست؟ و یا یادگیری مجازی چیست، در فروم ها و سایر گفتمان های اینترنتی شنیده ایم. جملاتی که در پاسخ به این سوالات مطرح می شود عموما تمام ویژگی های سیستم آموزش الکترونیکی lms و سیستم آموزش مجازی را در بر نمی گیرد. بسیاری از افراد سیستم مدیریت آموزش lms و مدیریت آموزش الکترونیکی را با آموزش وبینار و نرم افزار ویدئو کنفرانس تحت شبکه داخلی یکسان دانسته اند. برخی نیز بدون در نظر گرفتن درخواست های مخاطبان ویدیو کنفرانس با متقاضیان نرم افزارآموزش مجازی، تفاوتی بین این دو قائل نشده و نظرات متفاوت و نادرستی در این زمینه مطرح کره اند.
سیستم پیاده سازی یادگیری مجازی می تواند مجموعه از از نرم افزار آموزش مجازی lms که برای برگزاری کلاس زنده مجازی به کار می رود، نرم افزار کنفرانس تصویری و نرم افزار آموزش مجازی adobe connect که برای برگزاری جلسات آنلاین مشاوره ای و آموزشی به کار می رود، سامانه مدیریت آموزشگاه که بنا به اهداف مدیریت آموزشی در آموزشگاه های حضوری پیاده سازی می شود و سایر ابزارهای مدیریت آموزش الکترونیکی می باشد و بنا به نوع درخواست مخاطبان،  به صورت جداگانه و یا همگی با هم می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

جوامع آموزش مجازی می توانند در مدل مدیریت دانش دانشگاه شرکت کنند تا بتوانند ترویج آگاهی درباره دانش و روش های مختلفی را که می توان از دانش تازه کار به سطح کارشناسی ارشد برای هر سطح، جوامع آموزش مجازی نیز میتوانند نماینده یک حرفه ای خاص باشند استفاده کرد به عنوان مثال هیموبوس:

سطح تازه کار: جوامع آموزش مجازی مورد استفاده قرار می گیرد اما تعامل بین دانش آموزان و استادان (و همچنین بین دانش آموزان) سطحی است. اعضای گروه در سامانه آموزش مجازی ثبت نام میکنند، اما آنها در بحث اصلی شرکت نمی کنند. این سطح pragmata نیز گفته می شود، مرحله حس مشترک از توسعه هویت حرفه ای است که متمرکز بر تصویر ذهنی مرکزی و بازنمایی های اجتماعی است که بیشتر به تفسیر ها، سنت ها و آداب و رسوم شخصی مرتبط و کمتر با علم در ارتباط است. برخی از جوامع مجازی، به ویژه آن هایی که شامل فردی هستند که اصلا انگیزه ندارد، برای همیشه در این مرحله باقی می ماند. این مورد بر اساس فشار خارجی با بسیاری از گروه ها است که بدون نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق از شرکت کنندگان تاسیس شده است.

 آموزش مجازی و مدیریت دانش دانشگاه ها
مدیریت دانش چیست


سطح مبتدی: با وجود افرادی که می دانند دانش راکجا پیدا کنند (و جایی که می توان آن را بدست آورد) اما مشکلاتی در یافتن راه های استفاده از آن وجود دارد. این مورد بسیاری از گروه های آکادمیک است که در آن برنامه درسی نشان دهنده یک همبستگی خاص بین دانش آموزان و تصویر ذهنی معلمان است. برنامه درسی بر اساس آنچه استاد در نظر دارد مهم است، دانشجویان را ترک می کند که قطع ارتباط با دانش را می توان در تجربه روزانه، به خصوص در زمینه های حرفه ای استفاده کرد. در طرف دیگر، مرحله هویت حرفه ای مربوط به این سطح، فریبنده ای است که بر روی وضعیت عملی اضطراری و بدون ادغام مناسب تحقیقات علمی به فعالیت تمرکزدارد. به عنوان مثال در مورد پیش دبستانی و متخصصین آموزش ابتدایی، دانش آموزان از همکاران دیگر می دانند که مفاهیم علمی در این زمینه آموزش داده شده است. دانشگاه در فعالیت های آموزشی روزانه با دانش آموزان هیچ استفاده واقعی ندارد. دانش واقعی برای آنها دانش عملی است، یعنی بحث در مورد والدین، مدیریت رفتار کودکان، مقابله با بوروکراسی آموزشی و غیره. این رویکرد، اگرچه طبیعی است، اگر دانش آموزان و معلمان در این مساله مسدود شوند، می تواند مشکل ساز باشد. مرحله توسعه هویت حرفه ای در مورد شبکه های آموزش مجازی، دانش آموزان جوامعی را که تمریناتی که آنها در مورد آزمون آنلاین، نیازهای آموزشی و اطلاعات در مورد مدارس صحبت می کنند توسعه دادند.

سطح صالح: اشاره به افرادی است که می دانند، اما در استفاده از دانش انباشته شده مشکل دارند. در این مورد، دانش آموزان به طور فعال توسعه می یابند، اما آنها توانایی انتقال آنچه آنها به شرایط واقعی زندگی و فعالیت های کلاس درس می دانند را ندارند. مرحله هویت حرفه ای مربوط است به معرفت شناسی، ساختار منطقی و علمی، اشباع شده با ساختارهای نظری، به طور مستقیم توسعه یافته است (تجربه عملی). در این سطح، ضرورت eMentoring و eInternship در مورد موارد جوامع آموزش مجازی آشکار می شود. eMentoring می تواند بین معلمان / کارشناسان و دانش آموزان ارشد در محیط اینترنت برای بحث در مورد چگونگی استفاده بهتر از دانش خود همراه باشد. دانش آموزان در این مرحله، دقیقا همان چیزی نیستند که سالمندان دارا میباشند: تجربه زندگی در زمینه خاص خود. آموزش بین نسلی در این زمینه ازاهمیت بسیاری برخوردارمیباشد، به ویژه هنگامی که دانش آموزان یک تصویر ذهنی مشترک را در مورد زمینه خود، تحت نظارت یک مربی با تجربه ایجاد می کنند.

                                   

سطح کارشناس: افرادی را توصیف می کند که دانش را در ذهن نگه می دارند، درک می کنند که در آن می توان با دانش بدون مداخله خارجی کار کرد. این نوع دانش بسیار نزدیک به تصویر مربوط به حرفه گروه آنها است. کارشناسان بسیار خوب تئوری و عمل را ادغام می کنند و یک موفقیت استراتژی از یک وضعیت به دیگری را انتقال می دهند. مرحله هویت حرفه ای مربوط به این سطح eidos است. این مفهوم ابتدا توسط افلاطون به معنای "اشکال" مورد استفاده قرار گرفت، اما در زمینه حرفه ای سازی می توان تصویر ذهنی هویتی را درک کرد که مکمل عادت حرفه ای است. Eidos ( (plural: eide یک نوع خاصی از تصویر ذهنی است، که زمانی که فرهنگ حرفه ای به اندازه کافی توسعه یافته به منظور اجازه لنگر (استفاده شده در مفهوم پیشنهاد شده توسط سرگ Moscovici برای نمایش اجتماعی) از عادت حرفه ای معلم توسعه می یابد. اگر داشتن یک عادت، فرایند نباشد که معمولا بازیگران اجتماعی آگاه هستند، eidos می تواند یک شخصیت وجدانی داشته باشد. جوامع آموزش مجازی در این مورد، جوامع متخصصی هستند که شامل متخصص از یکی از زمینه ها، بحث در مورد مسائل مربوط به تحقیقات کنونی، فرصت های تامین مالی پروژه و رویکردهای مختلف به مسائل عملی میباشند. در مطالعات دیگر، ما چهار ویژگی eidos را مشخص کردیم: الف) شخصیت تراکنش، با برقراری ارتباط با افراد که در یک گروه حرفه ای قرار دارند، از خارج تسهیل می شود، که توسط آن نمایندگی حرفه ای ساخته شده است؛ ب) شخصیت تخیلی که توسط آن نمادها، ارزش ها، نگرش ها، الگوهای ذهنی نشان داده می شود؛ ج) شخصیت آموزشی که با پتانسیل تعلیم آموزی آموزشی مرتبط است، با مداخلات آموزشی خاص (به عنوان مثال در سطح برنامه درسی، ارزیابی، دستورالعمل) و د) شخصیت متضاد، توسط تداوم بین بعد کلان (قطب اجتماعی) و ابعاد کوچک (قطب روحی فردی) نشان داده شده است.

سطح استاد، با توجه به Wiig، کامل شدن درونی دانش است. نه تنها استاد دارای یک درک عمیق از وقایع از محیط او (و پیامدهای آن در مورد آموزش فعالیت ها) است اما او اهمیت انجمن های حرفه ای و وضعیت حرفه ای را درک می کند. مرحله هویت حرفه ای مربوطه، در این مورد، nomos، یک مفهوم است که به حرفه معلم، به توسعه استانداردهای حرفه ای، کتب اخلاقی و اخلاق و چارچوبهای صلاحیت حرفه ای اشاره می کند. شبکه های آموزش مجازی، در این زمینه، سیستم عامل برای ایجاد ظرفیت، با هدف توسعه همکاری بین موسسات بین المللی و ملی، یک مکان است که در آن دستورالعمل های روش شناسی دقیق و پیشرفته ترین دانش ایجاد ومنتشر شده است. زمینه های حرفه ای که دارای سطح اصلی و یا یک نووس توسعه یافته اند، مستعد ابتلا به اختلافات داخلی هستند و تهدیدی که توسط دیگر زمینه های حرفه ای محصور شده اند، مجهزتر برای برخورد با تحقیقات علمی کنونی است، انعطاف پذیر تر و ساختار یافته تر است. یک نزول ممکن در این مرحله، درگیری است بین انجمن های حرفه ای مختلف در فعالیت های همپوشانی، به خصوص، که در آن موقعیت حرفه ای معلمان در مدت زمان طولانی کاهش یافته است. چه زمانی از نظر دیدگاه عمومی، nomos توسعه نمی یابد، به نظر می رسد که همه می توانند این حرفه را انجام دهند (به عنوان مثال معلم)، حتی با مدارک ضعیف و مدارک جزئی.

مدل دوم پس از Choo اقتباس شده و رابطه بین مدل مدیریت و جامعه آموزش مجازی دانش دانشگاه را برجسته می کند. ما می توانیم سه فرایند اصلی را شناسایی کنیم:

  • ایجاد احساس، از جریان تجربیات شرکت کنندگان در جامعه آموزش آنلاین مشتق شده است؛ از بسیاری از تصاویر مختلف ذهنی فردی، برخی از نمایندگی های رایج در مورد جنبه های مربوط به ساختار حرفه ظاهر می شوند. به واسطه ارزش های کلیدی شرکت کنندگان معنی شده، به ویژه در مورد مدرسه، کودکان، آموزش و همچنین انگیزه آنها. این عناصر به شدت تحت تأثیر دانش خارجی (خارج از محیط دانشگاه)، به ویژه از جامعه محلی، بازار کار، کسب و کار و کارآفرینان، دانشگاه های دیگر، منطقه آموزش عالی اروپایی، منطقه ای و ملی، فرهنگ و غیره قراردارند. دانش جدید به سرعت در دانش فعلی یکپارچه می شود، هرچند یک فرآیند به نام anchoring در تئوری نمایندگی اجتماعی و در یک رفتار انطباقی جدید ظاهر می شود.

  •  ساخت و ساز دانش - دانشجویان و استادان به طور دائم تعامل و ایجاد دانش جدید میکنند. این فرآیند به شدت تحت تاثیر برنامه درسی دانشگاه و ویژگی های جوامع آموزش مجازی است. به عنوان مثال یک نرم افزار آموزش الکترونیکی شامل منابع چند رسانه ای قابل دسترسی در دستگاه های مختلف می باشد: رایانه، تبلت، و گوشی های هوشمند. دانش آموزان می توانند با استفاده از انواع ابزارهای ورودی در بحث با مشارکت های مختلف از طریق منابع اینترنت شرکت کنند. این دانش همچنین می تواند توسط افرادی که از کشورهای مختلف و منطقه جغرافیایی میباشند ساخته شود، ایجاد زمینه برای تصاویر ذهنی منطقه ای یا اروپایی.

  •  تصمیم گیری، در مقررات، روش ها، روال ها، فرآیندهای کاری با استفاده از سیستم های خودکار صورت می گیرد. این روند در سطوح مختلف در جوامع آموزش مجازی ظاهر می شود: اول، تصمیمات در مورد بعد مدیریتی وجود دارد: سیستم آموزش الکترونیکی lms، رابط، برنامه درسی، ارزیابی دانش آموزان، ارزیابی بهره وری پلت فرم، تعامل بین دانش آموزان، استادان و شاید دیگر شرکت کنندگان است؛ دوم تصمیمات فردی و گروهی وجود دارد: سطح مشارکت، کار آکادمیک انجام شده در زمینه فعالیت های آموزشی، شبکه سازی با دیگر همسالان و غیره.

 آموزش مجازی و مدیریت دانش دانشگاه ها
آموزش مجازی و مدل های مدیریت دانش

4. نتیجه گیری و توصیه ها

ادوبی کانکت

همراه با تست رایگان

دانشگاه ها باید به منظور ایجاد جوامع اموزش الکترونیک، دانش کافی مدل های مدیریت بر اساس توسعه هویت حرفه ای داشته باشند. جوامع آموزش مجازی راه حل کاملی هستند برای eMentorship و برنامه های eInternship زیرا آنها انعطاف پذیری راارائه میکنند (زمان، فضا، کار) و فرصت های همکاری های بین المللی در زمانی که مردم از دستگاه های پس از رایانه و اینترنت برای وظایف روزانه استفاده می کنند. با این حال، استفاده از تکنولوژی پیشرفته در کارآموزی تضمین موفقیت نیست، این تنها یک فرض است؛ همچنین ارتباط بین دانشگاه و انجمن حرفه ای بسیار مهم است، سازمان هایی که می توانند تخصص و مربیان با ارزش را ارائه می دهند. آنها همچنین می توانند هویت حرفه ای دانش آموزان رابرای فرصت های کارآفرینی و نوآوری باز کنند. در همان زمان، ساخت مجازی بسیار مهم است، برنامه درسی که برای دانش آموزان از جامعه یادگیرنده در دسترس است که می تواند آموزش را تسهیل کند، انگیزه شرکت کنندگان و تحریک کنجکاوی اعضای جامعه را فراهم می آورد.

نرم افزار آموزشگاه مجازی پافکو با ارائه راهکارهای مهم مدیریت سایت آموزشی در قالب سامانه مدیریت آموزشگاه توانسته است خدمات مفیدی در رابطه با برگزاری کلاس آنلاین، دوره های مجازی رایگان و سیستم مدیریت آموزش ارائه دهد. این موضوع با توجه به افزایش تقاضا برای خرید نرم افزار lms و سامانه ال ام اس مورد استقبال بسیاری از متقاضیان آموزش از راه دور قرار گرفته است.

مشاوره رایگان بگیرید
نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

لطفا از قرار دادن متن بصورت فینگلیش خودداری نمایید با تشکر

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید