مقالات نرم افزار آموزش مجازی

ارزیابی اثربخشی برنامه های یادگیری و آموزش آنلاین

یادگیری و آموزش آنلاین

در زمان کنونی تعداد زیادی از سازمان ها جدا از نوع و میزان تحصیلات رسمی کارکنان خود و با توجه به پویایی موجود در علوم و همچنین احتیاجات شغلی، دوره های یادگیری و آموزش آنلاین پر تنوع و مداومی را برای آنها فراهم می کنند. سرمایه گذاری در آموزش افراد روندی افزایشی داشته و سازمان ها بطور روز افزون بر گسترش فعالیت های آموزشی و فراهم سازی زمینه های یادگیری برای کلیه کارکنان در سطوح متفاوت سازمانی تاکید ورزیده اند. تا بهبود عملکرد شغلی فراهم شود . سنجش بهبود عملکرد شغلی نیز داده های ارزشمند برای اندازه گیری هزینه ها و درآمد سازمان فراهم می کند.

با آدوبی کانکت، کلاس برگزار کن!

همراه با تست رایگان

یادگیری و آموزش آنلاین
ارزیابی اثربخشی برنامه های یادگیری و آموزش آنلاین

در زمان کنونی تعداد زیادی از سازمان ها جدا از نوع و میزان تحصیلات رسمی کارکنان خود و با توجه به پویایی موجود در علوم و همچنین احتیاجات شغلی، دوره های آموزش مجازی پر تنوع و مداومی را برای آنها فراهم می کنند. سرمایه گذاری در آموزش افراد روندی افزایشی داشته و سازمان ها بطور روز افزون بر گسترش فعالیت های آموزشی و فراهم سازی زمینه های یادگیری برای کلیه کارکنان در سطوح متفاوت سازمانی تاکید ورزیده اند تا بهبود عملکرد شغلی فراهم شود. سنجش بهبود عملکرد شغلی نیز داده های ارزشمند برای اندازه گیری هزینه ها و درآمد سازمان فراهم می کند.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان بخش جدایی ناپذیر و تلفیق شده محیط کسب و کار در آمده و شیو ه های کسب وکار، برقراری ارتباط و یادگیری را تغییر داده است. هنر و علم آموزش و یادگیری با رشد فناوری و تکنولوژی ادغام شده و شیوه ی جدیدی در یادگیری به نام یادگیری الکترونیکی به وجود آورده است. آموزش آنلاین همیشه بهترین انتخاب برای همه نیست. اما، بسیاری از افراد در تعامل در سامانه یادگیری الکترونیکی پیشرفت می کنند.

هماهنگ کردن یادگیری با اهداف سازمانی

یک الزام کلیدی برای هر سازمان، اطمینان از آموزش و یادگیری درست با اهداف سازمانی است. در بهترین شرکت های تجاری، تمام برنامه های آموزشی از اهداف استراتژیک کلی خلاص می شوند. هیچ برنامه ای توسعه و پیاده سازی نمی شود، مگر اینکه تضمین شود که نتایج حاصل شود که به عنوان نتیجه مهم برای سازمان شناخته شده است. تغییرات تکنولوژی  و فناوری آموزش الکترونیکی بصورت مستمر و فزاینده ای در حال دگرگونی است، لذا باید مدیران و کارکنان با این تغییرات به طور مستمر با فرا گرفتن دانش و مهارت های لازم خود را همسو نمایند.

یادگیری و آموزش آنلاین
ارزیابی اثربخشی برنامه های یادگیری و آموزش آنلاین

چطور می توانید آموزش های خود را با نتایج کسب و کار تضمین کنید؟

1- نیاز کسب و کار را شناسایی کنید. از ذینفعان و شرکای تجاری خود سوال کنید:
  دیدگاه سازمانی  شما چه چیزی انتظار دارید که از آموزش یاد بگیرید؟ اهداف و نتایج کسب و کار سازمان چیست؟ چه چیزی باید در سازمان / واحد کسب و کار (ها) تغییر کند تا به اهداف و نتایج کسب و کار برسد؟ چه شاخص های عملکرد کلیدی (یا KPI ها) اید تغییر کند؟ نمونه هایی از این پیش بینی های فروش، رضایت مشتری، گردش مالی کارکنان و هزینه های عملیاتی است. چه چیزی باید یاد بگیرد تا این تغییرات اتفاق بیافتد؟ چه چیزی به شما نگاه می کند؟

2- طرح یادگیری را ایجاد کنید. هنگامی که شما نیاز به کسب و کار را درک می کنید، بر اساس پاسخ به سوالات زیر، یک برنامه آموزشی و ارزیابی برای رفع نیازهای یادگیری مرتبط با آن نیاز دارید:
    به منظور دستیابی به نتایج کسب و کار چه باید آموخته شود؟ چه وقتی و چطور این با این تجربیات یادگیری بهتر خواهد شد؟ چگونه، و چه زمانی یادگیری اندازه گیری خواهد شد؟ چگونه یادگیری الکترونیکی کسب و کار تقویت می کند؟

3- نتایج کسب و کار را محاسبه کنید. اگر شما با نتایج کسب و کار شرکت شروع می کنید، باید به نتایج کسب و کار شرکت نیز پایان یافته و  تا نحوه طراحی و ارائه برنامه ها بر آنها تاثیر بگذارد. برای شناسایی چگونگی آموزش مجازی با نتایج کسب و کار و مطابق با نیازهای ذینفعان و شرکای تجاری  شما باید پاسخ به سوالات زیر را پیدا کنید:
     چه تغییراتی در نتایج کسب و کار و شاخص های عملکرد کل، از برنامه یادگیری حاصل شده است؟ برای هر دلار سرمایه گذاری شده در آموزش چه مقدار دلار به سازمان می رسد؟ آیا ROI به اندازه کافی معقول برای آموزش توجیه شده است؟ چه مزایای نامفهوم کلیدی (داده های نرم) به دست آمده است؟

یادگیری و آموزش آنلاین
ارزیابی اثربخشی برنامه های یادگیری و آموزش آنلاین

ارزیابی یادگیری و پیاده سازی یادگیری و آموزش آنلاین

در طول یادگیری

طراحی انواع ابزارهای ارزشیابی را ایجاد و در نقاط استراتژیک در سراسر محتوای خود قرار دهید. باید حداقل یک ارزیابی رسمی در هر درس داشته باشد، زیرا هر درس باید حداقل یک هدف یادگیری داشته باشد. بعضی از ابزارهای ارزشیابی آموزشی شامل تمرینات تیمی، طوفان مغزی، بحث های فلوچارت، نظرسنجی های غیر رسمی، بازی های یادگیری، تمرینات بازتابنده، سوالات برای پاسخ دادن و غیره هستند. برنامه های یادگیری و آموزش آنلاین همانند دیگر برنامه های شرکت دارای فرایند منظم و علمی هستند. غفلت و کم توجهی به هر یک از بخش ها یا مراحل، زمینه ناکامی و نابودی برنامه ها را فراهم خواهد ساخت.

پس از یادگیری

یک پایان ارزیابی خلاصه درس را برای ارزیابی موفقیت در آموزش الکترونیکی هر یک از فراگیران با اهداف یادگیری طراحی کنید. ارزیابی های مقدماتی به صورت جداگانه انجام می شود و معمولاً با استفاده از یک چک لیست یا مقیاس رتبه بندی مشخص می شود.  یک چک لیست کمیت را اندازه گیری می کند، چه تعداد سوال هایی که فراگیران و کارکنان به درستی جواب داده اند و چه کارهایی که آنها به درستی انجام داده اند. دانش یا مهارت های اکتسابی در فرایند آموزش به تنهایی قابل مصرف نیستند، بلکه آنها ویژگی ها یا عوامل لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی فرایند یادگیری الکترونیکی سریع هستند. بنابراین از طریق سنجش میزان افزایش آگاهی ها، بهبود رفتار شغلی و قابلیت های اکتسابی جدید می توان بازده هزینه های مصرف شده در جهت معرفی سیستم آموزش الکترونیکی را بررسی کرد.

یک برنامه آموزشی با کیفیت برنامه ای است که به روشنی ماموریت و اهداف خود را مطابق با نیازها و انتظارات مشتری بیان کرده و در تحقق آن اثربخش و کارآمد باشد.

سه نکته برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ROI برنامه های یادگیری و آموزش آنلاین شما

ارائه آموزش های مرتبط و جذاب برای دانش پذیران یا کارکنان شما می تواند سرمایه گذاری قابل توجهی را بطلبد. شما چگونه نتایج کمی و کیفی تلاش های خود را اندازه گیری می کنید؟ سه نکته ای که در ادامه به شما خواهیم گفت در این اندازه گیری به شما کمک خواهد کرد، به این ترتیب در مورد پروژه یادگیری الکترونیکی بعدی خود می توانید یک حساب کتاب کامل داشته باشید.

نکته اول - موفقیت آموزش آنلاین را در 5 سطح بسنجید

موفقیت شبیه چیست؟ مدل معروف کریک پاتریک کار را برای ما راحت می کند و یک تصویر و ارزیابی کامل از را در 5 سطح ارائه می دهد. ROI، یک داده کمی به شما بر می گرداند ولی این 5 سطح ارزیابی موفقیت، به شما هم اطلاعات کمی و هم اطلاعات کیفی می دهد. یادگیری می تواند اثیر عمیقی بر فرهنگ، رضایت شغلی و اعتماد به نفس کارکنان داشته باشد که همگی دارایی های ارزشمندی هستند. در حالی که به احتمال زیاد این معیارها ممکن است بلافاصله بر معیارها و فاکتورهای کسب و کار تاثیر نگذارند اما سلامت شرکت را در دراز مدت بهبود می دهد و در برابر افزایش گردش مالی از آن محافظت می کند. بنابراین، این روش ارزیابی موفقیت علاوه بر نظارت بر داده های عملکرد کسب و کار، روش خوبی برای پیگیری داده های کیفی نیز می باشد.

با 5 سطح ارزیابی، شما دقیقا می بینید که آموزش و یادگیری کجا فوق العاده بوده است، و موفقیت شما ادامه دار می شود. اجازه دهید این 5 مرحله را معرفی کنیم. در هر سطح چند سوالی را که می توانید با کمک آن ها اندازه گیری کنید را مرور می کنیم.

سطح اول – تجربه یادگیرنده

 • دانش پذیران در مورد فرصت یادگیری چگونه فکر می کنند؟
 • آیا این تجربه با انتظارات دانش پذیر بر اساس بازاریابی داخلی مطابقت دارد؟
 • آیا مواد مربوط، جالب و مفید است؟

سطح دوم – یادگیری

 • برای هر هدف یادگیری، آیا شرکت کننده ها دانش، مهارت ها و ارزش های تعیین شده را کسب کردند؟
 • آیا دانش پذیران به اهداف ارزیابی هدفمند دست یافتند؟
 • آیا استراتژی های ارزیابی در اندازه گیری نتایج موثر بودند؟

سطح سوم – کاربرد

 • آیا دانش آموزان می دانند که آن چه را که یاد گرفته اند چگونه به کار بگیرند؟
 • آن ها در 30 روز اول، چند بار توانسته اند با موفقیت آن را اعمال کنند؟
 • چه چیزی مانع آن ها شده است؟
 • چه چیزی به آن ها کمک کرده و از آن ها حمایت کرده است؟

سطح چهارم – تاثیرات تجاری

 • اجرای برنامه بر روی معیارهای تجاری مانند فروش، بهره وری، هزینه های عملیاتی، خطا ها، سرگرم کننده بودن شغل، حفظ کارکنان، ارتقاء شغلی و سایر اقدامات چگونه تاثیر می گذارد؟
 • آیا در هزینه ها صرفه جویی کرده اید؟
 • کدام شکاف های مهارتی کم شده اند؟ و یا کدام تخصص ها و کارایی های کارکنان افزایش یافته است؟

سطح پنجم – میزان بازگشت یادگیری الکترونیکی

 • آیا هزینه برنامه آموزشی روی اندازه گیری های تجاری تاثیری در جهت بهبود داشته است؟
 • برنامه آموزش آنلاین چه مزایای دیگری داشته است؟

نکته دوم – یک استراتژی جمع آوری داده ایجاد کنید

موفقیت یک ماژول یادگیری و آموزش الکترونیکی نه تنها به انجام تحلیل و ارزیابی آن بلکه به زمان انجام این ارزیابی نیز بستگی دارد. اگر برای شروع برنامه ریزی برای انجام این تحلیل ها منتظر هستید، ممکن است به اطلاعاتی که نیاز دارید دسترسی پیدا نکنید. فراگیر مخاطب شما در حال حاضر چه عملکردی دارد، امید دارید که با آموزش های آنلاین شما به چه چیزی برسد و چه دستآوردی داشته باشد؟ چه معیارهایی پیشرفت را محقق می کنند؟ توانایی مقایسه اطلاعات قبل و بعد برای بررسی ROI بسیار مهم است.

به همین دلیل است که شما باید برای هر پروژه بزرگ از یک استراتژی جمع آوری اطلاعات استفاده کنید. به عنوان بخشی از فرآیند، اهداف را برای هر یک از 5 سطح ایجاد کنید. در شروع کار، موارد زیر را تعیین کنید:

 • شکل موفقیت چیست؟ موفقیت را توصیف کنید.
 • چه اندازه گیری هایی برای استفاده شما وجود دارد؟
 • چه اطلاعات جدیدی برای جمع آوری وجود دارد؟
 • آن ها را چگونه جمع آوری کنیم؟
 • از چه کسی باید اطلعات جمع کنیم؟
 • چه زمانی باید اطلاعات جمع کنیم؟

داده ها به شکل های مختلفی وجود دارند. باید مشخص کنید که چه نوع اطلاعاتی باید جمع آوری کنید؟ یک پرسش نامه درسی و یا یک کوئیز، آزمون مبتنی بر  مهارت پس از آموزش الکترونیک، قرارداد عملکرد و نظارت بر سنجش معیارهای تجاری می تواند ابزارهایی برای نمایش ROI باشد. مرتبط ترین داده ها اغلب توسط محتوا و محدودیت های پروژه مشخص می شوند. و البته زمان هم مهم است. تاثیرات بعضی از برنامه ها تا یک یا دو ماه(احتمالا طولانی تر) بعد از زمان آموزش و یادگیری دیگر فراموش می شوند. در نتیجه، تصمیم گیری در مورد بهترین زمان جمع آوری داده ها مهم است.

اگر نتایج برای شما مهم است، پس استراتژی جمع آوری داده راه حل شماست. این به شما در جمع آوری و مرتب سازی انواع داده های مناسب برای تایید موفقیت کمک می کند. 

نکته سوم – آموزش آنلاین خود را در قالب یک یک داستان عالی ارزیابی کنید

آیا می توانید "یک داستان بگویید؟" باید گفت که "سناریوی یک مهمانی را بچین!" شاید به نظر عجیب بیاید. این یک روش دیگر برای ارزیابی است. شرکت ها یک برنامه آموزش آنلاین را توسعه می دهند، نتایج هر کدام و کیفیت را ردیابی می کنند، فقط یک گزارش برای بایگانی کردن بنویسید که هیچ کس هم آن را نخواند. موفقیت را یه اشتراک نگذارد. روحیه را تقویت نکند. هیچ رقابت دوستانه ای بین تقسیمات به وجود نیارد. انگیزه ای برای سخت کار کردن و دستیابی به اهداف جدید ندهد. الهام بخش هم نباشد.

البته که شما همه این نتایج شگفت انگیز را از یک آموزش الکترونیک انتظار دارید، بنابراین همراه با نتایج قابل سنجش و ROI، داستان خوب هم بگویید. قصه شما باید شامل موانع (شامل موانع روانی) و نحوه مقابله و مهار آن ها در جهت دستیابی به نتایج خوب را نشان می دهد. این باید برای دیگران الهام بخش باشد. و در زمان سفارشی سازی آموزش آنلاین، معمولا چیزی برای خوشحال شدن وجود دارد، حتی اگر ROI کمتر از مقدار مطلوب باشد. چیزهایی که باید به دنبال آن ها باشید:

 • داستان های گروهی

مکالمات قابل توجهی که می توان در میان دانش آموزان ایجاد کرد.

 • داستان های اجرایی منعطف

بیان عدم وجود هزینه های رفت و آمد، تعداد نامحدود دانش پذیر ها، طرح و سرعت شخصی.

 • داستان های سفارشی یادگیری

ارزش های مهم تقویت شده، سناریوهای سفارشی و حل مسئله، ورودی طبقه بندی شده برای یادگیرنده ها

 • داستان های محتوای استاندارد شده

یک پیام یکپارچه که سردرگمی، فرآیند و دایره اصطلاحات گسترده شرکتی را حذف می کند.

 • داستان های تاثیرگذاری کسب و کار

بیان تغییرات در بهره وری، کاهش خطا، مشارکت شغلی، میزان ارتقا.

ارزیابی در 5 سطح، ساخت و تکمیل جمع آوری داده ها و گفتن یک داستان عالی، یک تحلیل کامل از برنامه آموزش مجازی آینده شما ارائه می دهد. شما اکنون از ابتدا تا انتهای چگونگی موفق شدن آموزش الکترونیکی خود و تاثیر آن را می دانید. استفاده از 5 سطح ارزیابی و داده های کیفی و کمی می تواند در نقش یک نجات دهنده باشد تا بتوانید برنامه های آموزش الکترونیک خود را به نحو بهتری برگزار کنید. همه ما یک تمایل ذاتی نسبت به کنجکاوی و یادگیری داریم. یادگیری ما را از هم متمایز می کند، به ما الهام می بخشد و ما را به نسخه های بهتری از خودمان تبدیل می کند. حالا این یک داستان ارزشمند است!

مقالات مرتبط


آموزش نوین، آموزش الکترونیکی

چگونه کلاس مجازی برگزار کنیم

آزمون آنلاین

نظرات کاربران
اسماعیل نجفی

اگر چند جلسه از دوره گذشته باشد آیا امکان ثبت نام هست؟

1 0

شرکت پافکو

بله تا انتهای دوره امکان ثبت نام وجود دارد. فیلم و فایل جلسات برگزار شده ی دوره در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما میتوانید از ادامه آموزش های دوره استفاده نمایید.

0 0

شرکت پافکو

با سلام و تشکر از نظرات شما دوست عزیز،
بله امکان طراحی انواع آزمون آنلاین در این سامانه وجود دارد. در صورت درخواست اطلاعات بیشتر خواهشمند است فرم مشاوره را پر کرده تا هر چه سریعتر دوستان پاسخگوی سوالاتتان باشند.

0 0

ولی پور

با سلام و تشکر از مقاله خوبتان
سوالی در مورد ازمون انلاین داشتم
ایا امکان ساخت انواع آزمون های تخصصی در سامانه LMS شما وجود دارد؟

0 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

لطفا از قرار دادن متن بصورت فینگلیش خودداری نمایید با تشکر

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید