مقالات آموزش مجازی

درباره آموزش مجازی

درباره آموزش مجازی
آموزش  مبتنی بر وب یا همان آموزش مجازی از اوائل قرن بیست و یکم رشد خـود را شروع نمود. عمر شبکه اینترنت از سال ١٩٩٤ تا کنون است. بنابراین، طول عمر آموزش هـای مجازی بسیار کم اما رشد آن بسیار قابل توجه بوده است. در ایجاد دوره های مجازی احتیاج است عوامل موثر در بنا نهادن آن و همچنـین استوار نگهداشـتن آن مورد توجه قرارگیرند. 
درباره آموزش مجازی
درباره آموزش مجازی

پیدایش تکنولوژی اطلاعات و  تغییرات سریع  در قرن جدید درساختار سازمانی صنایع از جمله نوسعه و انجام کارها در خارج از محدوده مکان و زمان را در شامل شده است. از جهتی آموزش مجازی نیز از جمله دست آورد های این قرن است که با گذر از دوره چاپ به دوره آموزش الکترونیکی که دانشجو با در اختیار داشتن یک کامپیوتر، یک مودم و داشتن  سرویس های پشتیبانی کننده اینترنت با کمترین محدودیت با دنیا ارتباط برقرار کند و از اقیانوس گسترده اطلاعات استفاده کند.

آموزش مبتنی بر وب یا همان آموزش مجازی ا از اوائل قرن بیست و یکم رشد خـود را شروع نمود. عمر شبکه اینترنت از سال ١٩٩٤ تا کنون است. بنابراین، طول عمر آموزش هـای مجازی بسیار کم اما رشد آن بسیار قابل توجه بوده است. در ایجاد دوره های مجازی احتیاج است عوامل موثر در بنا نهادن آن و همچنـین استوار نگهداشـتن آن مورد توجه قرارگیرند.  واضح است هزینه های اولیـه بـرای آمـوزش مجـازی در مقایـسه بـا هزینه های جاری دوره های حضوری بسیار بالا تر است، اما در مقایسه با سرمایه گذاری اولیه بـرای ایجـاد فضای مورد نیاز در آموزش های حضوری بسیار کمتر است.در ادامـه بحـث، عوامـل مهـم در توسـعه آموزش مجازی (ال ام اس) مورد بررسی قرار میگیرند.

درباره آموزش مجازی
درباره آموزش مجازی

سیستم آموزش مجازی

بی تردید بیشترین تاثیر به وجود آمدن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی بر حوزه های آموزشی بوده است. در پی بهره گیری از فناوری روز در سیستم های اطلاعات، سیستم آموزشی نیز دچار دگرگونی های زیادی شد. این کار موجب شده است تا محیط های آموزشی به سوی مجازی شدن حرکت کنند و دیگر آموزش نمی تواند با محدودیت های زمانی و مکانی به راه خود ادامه دهد. سیستم آموزش مجازی که خلاقیت را در یادگیرنده برمی انگیزانند و امکان خود مدیریتی را برای وی فراهم می کنند، ارزش روز افزون می یابند.

در سیستم جدید آموزش، بر عکس سیستم‌های آموزشی سنتی مدرس، محور اصلی کلاس نبوده و یادگیرندگان رقیب یکدیگر نیستند. در چنین نظام‌هایی، نقش معلم دیگر انتقال اطلاعات نیست؛ زیرا رایانه‌ها و سایر رسانه‌ها بهتر می‌توانند این کار را انجام دهند. نقش معلم آن است که با ایجاد شرایط یادگیری مطلوب، شاگردان را در معنا کردن این اطلاعات یاری دهد. درست در این‌جا متوجه این تغییر بزرگ می‌شویم که دیگر نیازی ندارد مدرس بیشتر از شاگرد مطلب یا مهارتی را بداند؛ زیرا در این لول، فراگیران اغلب ممکن است بیشتر از معلمان و مربیان در حوزه فناوری بدانند. دستیابی به مزایای یادگیری الکترونیکی و موقعیت‌های علمی روز از راه شبکه اینترنت، گذرگاه‌های جدیدی را دور از مدرسه و کلاس برای اطلاع‌یابی در اختیار او می‌گذراند. بنابراین جهت حفظ قدرت علمی، معلم ناگزیر به پذیرش عملکرد های نو و یافتن نگرش‌های نو در او اجباری ‌می‌شود.

آموزش مجازی یک محیط یادگیری مجازی است که در آن تبادل علمی و دانشی یادگیرنده با سایر یادگیرندگان یا مربیان با واسطه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات انجام می‌گیرد. اگر در یادگیری  انتظار بر این است فراگیران به سطحی بالا تر از دریافت دانش دست یابند، باید تجربیات شخصی یادگیرنده را دخالت داده و برای او موقعیت های چلنج با اطلاعات و با دیگران از جمله یادگیرندگان دیگر و مدرس، فراهم گردد. در مقاله حاضر با استفاده از منابع حال حاضر و قابل دسترس به بررسی اهمیت، انواع و چگونگی تعامل و ابزار برقراری آن در آموزش مجازی پرداخته شده است.

درباره آموزش مجازی
درباره آموزش مجازی

کلاس مجازی

فناوری اطلاعات وارتباطات را می توان به عنوان امکانات قدرتمندی جهت ارتقای کیفیت و بازدهی آموزش مورد استفاده قرار داد به طریقی که متد آموزش را دستخوش تحول کرده و دیگر لزومی به حضور فیزیکی در کلاسهای درس نباشد.
کلاس مجازی 
 یکی از محصولات فناوری اطلاعات وارتباطات در حوزه آموزش است در این متد آموزش های لازم در محیطی تعیین شده ارائه و پس از آن با بهره برداری از شیوه های انتقال همزمان یا نا همزمان به مکان دیگر منتقل می شود.

چالش های یک کلاس مجازی

1-  چگونگی حضور و غیاب

2- نحوه ورود دانشجویان به شبکه

3- تدوین قوانین لازم برای ثبت نام

4- پرداخت شهریه

5- آیا ارزیابی آموخته ها باید به صورت مرحله ای باشد یا نهایی؟

6- چگونگی برگزاری اینگونه ارزیابی ها


در اجرای امتحانات از روش سیستم آموزش مجازی پر اهمیت ترین مشکل ، ضعف زیر ساختارهای شبکه اینترنت میباشد .امکان قطع شبکه یا اشغال بودن خط برای مشترکانی که از راه مودم از اینترنت استفاده می کنند مشکلی معمول است.به علاوه مشکلات دیگری همچون قطع برق می تواند یک امتحان آنلاین را با مشکلات رو به رو کند .به ویژه در هنگام امتحان این مشکلات با تقویت زیر ساختارهای اینترنت قابل برطرف شدن است. یک مشکل دیگر ، عدم تسلط لازم دانشجویان با type کردن فارسی می باشد .برای برطرف کردن این مشکل از دانشجویان خواست که مسائل طولانی را بر روی کاغذ حل کرده و پس از با کمک اسکن آن را وارد سیستم کنند. مشکل دیگر هزینه بالای اجرای امتحان به وسیله کامپیوتر می باشد اما بزرگترین مشکل امکان تقلب است.

درباره آموزش مجازی
درباره آموزش مجازی

زیرساخت‌های مورد نظر برای آموزش مجازی

با توجه به مزیت های ارائه‌شده واستفاده از این چنین سیستم توانمند آموزشی و احتیاج امروزه کشورهای در حال توسعه، اجرای آموزش الکترونیکی لزوم آماده‌سازی و مهیا کردن زیرساخت‌های فراوانی است که عبارت‌اند از :

1. گسترش مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه سطوح جامعه برای تمام مردم؛

2.  ایجاد ترغیب و ترویج پژوهش‌های آموزشی درزمینه‌ فناوری اطلاعات؛

3. گسترش کمی و کیفی در تولید نرم‌افزارهای آموزشی؛

4. تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها به کامپیوتر و دسترسی به شبکه‌ جهانی؛

5.گسترش مراکز آموزش مهارت‌های اطلاعات و ارتباطات؛

6. تقویت زیرساخت‌های شبکه اینترنت در کشور؛

7. توسعه سطح دسترسی عموم به رایانه و شبکه‌ جهانی؛

8. گسترش فرهنگ بهره وری از فناوری اطلاعات در امور روزمره.

مقالات مرتبط


  • نویسنده : کامران جانقربان
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/06/25
  • تعداد مشاهده : 409 بار