سیستم مدیریت آموزش

تعریف آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی
آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی (World Wide Web ) بهره می گیرد ، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی شود. در عرصه آموزش الکترونیکی ، علاوه بر آموزش بر مبنای وب ،آموزش غیرحضوری ،آموزش از راه دور ، تعلیم و تربیت از راه دور ، بازآموزی ،خودآموزی وآموزش بر مبنای رایانه Computer Based Training (CBT ) نیزمی توانند مطرح شوند. در این فصل به تعاریف مختلف ، ضرورتها ، مزایا و محدودیتهای آموزش الکترونیکی می پردازیم و اشکال متفاوت آن را بررسی می کنیم.

آموزش الکترونیکی
آموزش الکترونیکی


آموزش الکترونیکی چیست

روشهای نوین آموزش مبتنی بر فناوری با عناوین متفاوتی مانند روشهای جایگزین ، رسانه های نوین و چندرسانه ای ، رسانه دانش ، بهترین راه حل آموزشی و غیره خوانده شده است ، اما به نظر می رسد بهترین عبارت که تعریف جامع و (e-Learning ) کاملی از تمام نامهای مذکور باشد ، همان آموزش الکترونیکی است.
هر چند آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی (World Wide Web ) بهره می گیرد ، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی شود. در عرصه آموزش الکترونیکی ، علاوه بر آموزش بر مبنای وب ،آموزش غیرحضوری ،آموزش از راه دور ، تعلیم و تربیت از راه دور ، بازآموزی ،خودآموزی وآموزش بر مبنای رایانه Computer Based Training (CBT ) نیزمی توانند مطرح شوند. در این فصل به تعاریف مختلف ، ضرورتها ، مزایا و محدودیتهای آموزش الکترونیکی می پردازیم و اشکال متفاوت آن را بررسی می کنیم.

آموزش الکترونیکی
آموزش الکترونیکی

تعریف آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه ، آموزش مبتنی بر وب ، کلاسهای درس مجازی وغیره است.
 

آموزش الکترونیکی ، استعاره ای است برای محیط های آموزش و یادگیری، با محورقرار دادن فراگیران ( با تواناییها و پیشینه های علمی و نیازهای آموزشی متفاوت) به جهت تحقق یادگیری موقعیتی ، یادگیری تجربی و مسأله مدار(به عنوان قلب آموزش مجازی) ازطریق ترکیب تکنولوژی های جدید در این سیستم یک کلاس درس الکترونیکی مطرح است که مغز متفکر سیستم به حساب می آید و یک شبکه، که محل حضور مجازی فراگیران است و یک ماهواره که از طریق امواج کوتاه یا کابل،آنها را به هم مرتبط می سازد. فرهنگ حاکم در این رویکرد فناورانه و دیجیتال با تمرکز کمتر می باشد،که این فرهنگ به حال وآینده نظردارد و ماجرا جویانه تر به مسائل می نگرد.

نظام مدیریتی انعطاف پذیر و همگام با تغییرات و نیازهای جامعه توسط نرم افزاری صورت می گیرد که برآموزش و یادگیری نظارت دارد و باعث سرعت و اثربخشی فرایند آموزش، ارتباطهای بین یادگیرندگان، مدیریت، توسعه منابع انسانی وبهینه سازی فرایندآموزشی میگردد،که از آن تحت عنوان نظام مدیریت یادگیری یاد می شود. نظریه زیربنایی آموزشی آن نظریه ساختن گرایی می باشد،که فرآیند طراحی آموزشی در آن خاص و انعطاف پذیر، آن هم با گروهی متشکل از متخصصان گوناگون و با گذاشتن مراحلی چون تعریف ،طراحی ،اجرا و ارزشیابی صورت می گیرد.

یادگیری الکترونیکی
آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی به کمک رایانه ها ازطریق رسانه های الکترونیکی ،اینترنت ،وب ،شبکه های سازمان یافته مثل اکسترانت و اینترانت وپخش ماهواره ای ، دیسک و نوارهای صوتی و DVD و CD-ROM سخت ، بسترهای چندرسانه ای مانند تصویری ارائه می شود. در واقع ، آموزش الکترونیکی آموزش از راه دور بر مبنای فناوری است. به عبارت دیگر ، محتوای دوره آموزشی با استفاده از انتقال صدا ، تصویرومتن ارائه می شودکه با بهره گیری ازارتباط دوسویه بین افراد فراگیر و استاد یا بین فراگیران ، کیفیت ارائه دوره آموزشی به بالاترین سطح خودمی رسد.
استفاده از تجهیزات و امکانات پیشرفته تر ، امکان ارائه اطلاعات و دانش را با کیفیت بهتر و بالاترفراهم می سازد.مثلاً در کسب اطلاعات ازطریق وب ،هرچه پهنای باند ارسال داده ها بیشتر شود ، اطلاعات بیشتری دریافت می شود.
این شیوه آموزشی را آموزش آنلاین (برخط) نیز می نامند که اساس آن ارسال متنها ، تصاویر ، گفتار آموزشی ، تمرینها ، امتحانها و نگهداری نتایج دوره آموزشی شامل نمرات و مطالب مهم آن است. برای تکمیل این نوع آموزش ، می توان از تصاویر متحرک ، شبیه سازی ، امکانات صوتی تصویری و غیره استفاده کرد.

آموزش الکترونیکی
آموزش الکترونیکی

ابعاد آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی به صورت دوره های همزمان (Synchron ) یا غیرهمزمان (Asynchron ) ارائه می کنند و به طور همزمان Log in می شود. درآموزش همزمان همه کاربران به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط اند. در حالی که درآموزش ناهمزمان ، ارتباط باتأخیر برقرار می شود مانند ارتباط با پست الکترونیکی.
حرف e در واژه آموزش الکترونیکی e-Learningاز دیدگاه کاربران چنین تعبیر می شود. 

اکتشاف : exploration
برای فراگیران وب این شیوه آموزشی وسیله اکتشافی برای دستیابی به اقیانوسی از اطلاعات و منابع است. 

تجربه : experience
وب می تواند تجربیات آموزشیِ همه جانبه و فراگیری را از آموزش همزمان ، سلسله مباحث متوالی و خودآموزها ، در اختیار فراگیران قرار دهد. 

سرگرمی ومشغولیت: engagement 
یادگیری الکترونیکی بافراهم ساختن رویکردهای خلاق آموزشی برای کاربران ، و ایجاد حس مشارکت و همکاری ، فراگیران را مشتاق و علاقه مند می سازد. 

سهولت استفاده: ease of use 
بهره گیری از یادگیری الکترونیکی نه تنها برای فراگیرانی که با قابلیت های آن آشنا هستند ، بلکه برای فراهم آورندگان مطالب اینترنتی نیز ساده ، سهل و آسان است ، زیرا آنها می توانند به راحتی مطالب را در کلیه ساختارهای فنی همانند یونیکس و ویندوز... در اختیار کاربران قرار دهند. 

اعطای قدرت انتخاب : empowerment 
وب به کمک مجموعه ای از ابزارها ، فراگیران را قادر می سازد که بهترین روش یادگیری را از دیدگاه خود برگزینند. 

آموزش الکترونیکی
آموزش الکترونیکی

چند تعریف از آموزش الکترونیکی

الف. آموزش الکترونیکی آموزش مبتنی بر فناوری است.
ب. آموزش الکترونیکی نقطه عطف و همگرایی آموزش و اینترنت است.
پ. آموزش الکترونیکی استفاده و بهره گیری از فناوری شبکه برای طراحی ،ارائه ، انتخاب ، مدیریت و توسعه آموزش است.
ت. آموزش الکترونیکی به مفهوم آموزش راه اندازی شده با اینترنت است که می تواندمواردی نظیر ارائه مطالب درسی در قالبهای چندگانه ،مدیریت آموزشی و شبکه ای مرکب از فراگیران ، کارشناسان و تهیه کنندگان مطالب را دربرگیرد.

برخی از فواید آموزش الکترونیکی

1.در آموزش الکترونیکی ما با جهانی شدن دانش، یادگیری و برنامه درسی، امکان بقا وثبات جوامع آموزشی، تحقق عدالت در نظام آموزشی، افزایش سطح علمی جامعه یادگیری، منعطف شدن فرآیند یادگیری دربرابر نیازها و سبکهای فراگیران، پرورش کلیه استعدادهای فراگیران بجای نخبه گرایی روبرو هستیم.

2. آموزش مادام العمر ، یادگیری بین المللی با کمک یادگیری الکترونیکی، ادغام مفاهیم انتزاعی با زندگی افراد، تأکید بر مهارت های تشخیصی و بازترکیبی، یادگیری شخصاً هدایت شده، دستیابی به اهداف سطوح بالای یادگیری شناختی و فرا شناختی و پرورش مهارت های تفکرجانبی از دیگر مزیت های در خور توجه آن می باشد. این رویکرد درصورت برنامه ریزی و اجرای صحیح قادر به ارتقای افق فکری فراگیران، تغییر و تحول مستمر دیدگاه آنها ودر نهایت تلاش برای پوشش دادن الزامات ناشی از آن است.

3.پرورش شهروندانی مسوولیت پذیرکه در جامعه اطلاعاتی پیامدهای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی فناوری و رسانه های گروهی را به خوبی درک می کنند.

برخی از معایب آموزش الکترونیکی

1)    وجود مطالب و روش های متنوع و عدم جهت دهی معین از سوی برنامه آموزشی، خطر اتلاف وقت و انرژی زیاد را دارد و به علت پراکندگی مطالب وتبعاً عدم نگهداری اطلاعات حاصله در ذهن وارد نمودن فشار ذهنی بر فراگیر را، جهت نیل به اهداف سبب می شود.

2)     عدم امنیت و دقت لازم جهت ارزشیابی یادگیرندگان به لحاظ عدم وجود یک تعریف دقیق و ارتباط مستقیم بین اهداف آموزشی و معیارهای سنجش.

3)    اعطای مدرک گمراه کننده الکترونیکی مطابق با خواسته های مدیران این آموزش و نه متناسب با نیازهای اجتماعی.

4)    غیر علمی بودن طراحی ساختار صفحات وب به علل اقتصادی و تجاری با هدف ایجاد محتوای به ظاهر جالب و استفاده غیرضروری از کانال های حسی گوناگون، به عبارتی طراحی سلیقه ای ساختار آموزش مجازی بدون توجه به رسالت رسانه های آموزشی آن.

5)     و مهم تر از همه عدم رشد بلوغ و مهارت های اجتماعی فراگیران،کم رنگ شدن ارتباط انسانی عاطفی در محیط آموزشی، عدم یادگیری بسیاری از دانش های تربیتی و زندگی، کم توجهی به رشد جنبه های شخصیتی واخلاقی فراگیر، فردگرایی فراگیران به لحاظ نبود ارتباطات رودرروی اجتماعی ازجمله مسائلی هستند که نیاز به تأمل از ناحیه دست اندرکاران آموزشی را می طلبند.

درکل برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که نگرش مجازی، حاصل یک ساده نگری اجتماعی است، چون یادگیری عمیق از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات به اندازه یادگیری سنتی، سریع بدست نمی آید.پس با توجه به مطالب مذکور این روش هم نیاز به بازنگری مجدد ازسوی متخصصان آموزشی دارد. راه حل بهره گیری مناسب از هر دوشیوه آموزش حضوری و مجازی را می توان در گرایش به آموزش ترکیبی دانست.

راه های بهبود یادگیری و آموزش ازطریق محیط آموزش الکترونیکی

1.امکان تکرار درس ها

2.دانشجو هرگز درس وکلاس درس را از دست نمی دهد. دانشجویان علاوه بر بیماری ممکن است به دلایل زیر درس ها یا بخشی از آنها را از دست بدهد:
داشتن تعهدات کاری وشغلی (بسیاری از دانشجویان تمام وقت، مشاغل تمام وقت دارند و برخی از دانشجویان پاره وقت مشاغلی دارند که آنها راملزم به سفرمی کند).
تعهدات خانوادگی (به ویژه والدینی که باید فرزندان خودرا از مراکز نگهداری کودکان بگیرند و یا ازکودکان بیمار خود مراقبت کنند).

3.مشکلا ت رفت وآمد برخی از دانشجویان برای حضوردرکلاس باید مسافت های طولانی طی کنند وزمان زیادی صرف رفت وآمد نمایند.

4. دسترسی آسان به دنیای اطلاعات که فقط ازطریق شبکه وب جهانی دست یافتنی است . برای مثال:دسترسی به بخش سئوالاتی که مکرراً پرسیده می شوند،گروه های خبری، کاتالوگهای کتابخانه ها و اطلاعات مربوط به محصولات.

5.ایجاد صلاحیت های کلیدی ومهم ازطریق استفاده از محیط آموزش مجازی

6. رشد سواد اینترنتی ازطریق انجام دادن .

مقالات مرتبط


آموزش مجازی رایگان

تعامل در سامانه یادگیری الکترونیکی

همه چیز درباره آموزش مجازی 1

  • نویسنده : کامران جانقربان
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/06/19
  • تعداد مشاهده : 27 بار