مقالات آموزش مجازی

تعریف آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی
 آموزش الکترونیکی استعاره ای است برای محیط های آموزش و یادگیری، با محورقرار دادن فراگیران به جهت تحقق یادگیری آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی (World Wide Web ) بهره می گیرد ، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی شود. 

آموزش الکترونیکی
آموزش الکترونیکی


آموزش الکترونیکی چیست

روشهای نوین آموزش مبتنی بر فناوری با عناوین متفاوتی مانند روشهای جایگزین ، رسانه های نوین و چندرسانه ای ، رسانه دانش ، بهترین راه حل آموزشی و غیره خوانده شده است ، اما به نظر می رسد بهترین عبارت که تعریف جامع و (e-Learning ) کاملی از تمام نامهای مذکور باشد ، همان آموزش الکترونیکی است.
هر چند آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی (World Wide Web ) بهره می گیرد ، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی شود. در عرصه آموزش الکترونیکی ، علاوه بر آموزش بر مبنای وب ،آموزش غیرحضوری ،آموزش از راه دور ، تعلیم و تربیت از راه دور ، بازآموزی ،خودآموزی وآموزش بر مبنای رایانه Computer Based Training (CBT ) نیزمی توانند مطرح شوند. در این فصل به تعاریف مختلف ، ضرورتها ، مزایا و محدودیتهای آموزش الکترونیکی می پردازیم و اشکال متفاوت آن را بررسی می کنیم.

آموزش الکترونیکی
آموزش الکترونیکی

تعریف آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه ، آموزش مبتنی بر وب ، کلاسهای درس مجازی وغیره است.
 

آموزش الکترونیکی ، تعریفی است برای امکانات آموزشی و یادگیری، با محورقرار دادن دانش پژوهان برای تحقق فراگیری موقعیتی ، یادگیری تجربی و مسأله مدار(به عنوان قلب آموزش مجازی) از راه ترکیب تکنولوژی های نو، در این سیستم یک کلاس درس الکترونیکی مطرح است که هسته هوشمند سیستم به حساب می آید و یک شبکه، که محل حضور مجازیدانش پژوهان است و یک ماهواره که از راه امواج کوتاه یا کابل،آنها را به هم مرتبط می سازد.

یادگیری الکترونیکی
آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی به یاری رایانه ها از راه رسانه های الکترونیکی ،اینترنت ،وب ،شبکه های مدیریت یافته مثل اکسترانت و اینترانت وپخش ماهواره ای ، دیسک و نوارهای صوتی و DVD و CD-ROM سخت ، بسترهای چندرسانه ای مانند تصویری ارائه می شود. در واقع ، آموزش الکترونیکی آموزش از راه دور بر مبنای فناوری است. به عبارت دیگر ، محتوای دوره آموزشی با بهره گیری از انتقال صدا ، تصویرو text ارائه می شود که با استفاده ازارتباط دوسویه بین افراد فراگیر و استاد یا بین فراگیران ، کیفیت ارائه دوره آموزشی به بالاترین لول خود می رسد.
بهره وری از امکانات پیشرفته تر ، امکان ارائه اطلاعات و داده ها را با کیفیت بهتر و بالاترمیسر می سازد. به عنوان مثال در کسب اطلاعات ازطریق وب ،هرچه پهنای باند ارسال داده ها بیشتر شود ، اطلاعات بیشتری دریافت می شود.
این متد آموزشی را با نام آموزش آنلاین (برخط) نیز می نامند که پایه آن ارسال متنها ، عکس ها ، گفتار آموزشی ، تمرینها ، امتحانها و نگهداری نتایج دوره آموزشی شامل نمرات و مطالب پر اهمیت آن است. برای کامل کردن این نوع آموزش ، می توان از عکس های متحرک استفاده کرد.

آموزش الکترونیکی
آموزش الکترونیکی

ابعاد آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی به شکل دوره های همزمان (Synchron ) یا غیرهمزمان (Asynchron ) برگزار می شود و به شکل همزمان Log in می شود. درآموزش همزمان همه فراگیران به روش مستقیم با یکدیگر در ارتباط اند. در حالی که درآموزش ناهمزمان ، ارتباط باتأخیر برقرار می شود مانند ارتباط با پست الکترونیکی.


حرف e در واژه آموزش الکترونیکی e-Learningاز دیدگاه کاربران چنین تعبیر می شود. 

اکتشاف : exploration
برای دانش پژوهان وب این متد آموزشی وسیله اکتشافی برای دسترسی به اقیانوسی از اطلاعات و منابع است. 

تجربه : experience
وب می تواند تجربیات آموزشیِ  را از شیوه آموزش همزمان ، سلسله مباحث پی در پی و خودآموزها ، در دسترس فراگیران قرار دهد. 

سرگرمی ومشغولیت: engagement 
یادگیری الکترونیکی با مهیا ساختن رویکردهای جذاب آموزشی برای فراگیران  و ایجاد احسای مشارکت و همکاری ، فراگیران را مشتاق و علاقه مند می سازد. 

اعطای قدرت انتخاب : empowerment 
وب به کمک مجموعه ای از امکانات ، دانش پژوهان را قادر می سازد که بهترین شیوه یادگیری را از دیدگاه خود انتخاب کنند. 

آموزش الکترونیکی
آموزش الکترونیکی

چند تعریف از آموزش الکترونیکی

الف. آموزش الکترونیکی آموزش مبتنی بر فناوری است.
ب. آموزش الکترونیکی نقطه یکپارچگی آموزش و اینترنت است.
پ. آموزش الکترونیکی استفاده و بهره وری از فناوری اینترنت برای طراحی ،ارائه ، انتخاب ، مدیریت و توسعه آموزش است.
ت. آموزش الکترونیکی به معنی آموزش راه اندازی شده با استفاده از وب است که قادر است مواردی نظیر ارائه مطالب درسی در قالبهای چندگانه ،مدیریت آموزشی و شبکه ای مرکب از دانش پژوهان، کارشناسان و تهیه کنندگان مطالب را دربرگیرد.

برخی از فواید آموزش الکترونیکی

1.در آموزش الکترونیکی ما با جهانی شدن دانش، یادگیری و برنامه درسی، امکان بقا وثبات جوامع آموزشی، تحقق عدالت در نظام آموزشی، افزایش سطح علمی جامعه یادگیری، منعطف شدن فرآیند یادگیری دربرابر نیازها و سبکهای فراگیران، پرورش کلیه استعدادهای فراگیران بجای نخبه گرایی روبرو هستیم.

2. آموزش مادام العمر ، یادگیری بین المللی با کمک یادگیری الکترونیکی، ادغام مفاهیم انتزاعی با زندگی افراد، تأکید بر مهارت های تشخیصی و بازترکیبی، یادگیری شخصاً هدایت شده، دستیابی به اهداف سطوح بالای یادگیری شناختی و فرا شناختی و پرورش مهارت های تفکرجانبی از دیگر مزیت های در خور توجه آن می باشد. این رویکرد درصورت برنامه ریزی و اجرای صحیح قادر به ارتقای افق فکری فراگیران، تغییر و تحول مستمر دیدگاه آنها ودر نهایت تلاش برای پوشش دادن الزامات ناشی از آن است.

3.تربیت شهروندانی مسوولیت پذیر که در جامعه اطلاعاتی پیامدهای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی فناوری و رسانه های گروهی را به درستی درک می کنند.

راه های بهبود یادگیری و آموزش ازطریق محیط آموزش الکترونیکی

1.امکان مرور درس ها

2.دانش پژوهان نباید   کلاس درس را از دست نمی دهد. دانش پژوهان علاوه بر بیماری ممکن است به علت های زیر درس ها یا بخشی از آنها را از دست بدهد:
-داشتن محدودبت به واسطه مسائل کاری وشغلی
-تعهدات خانوادگی (به ویژه والدینی که باید فرزندان خود را از مراکز نگهداری کودکان بگیرند و یا ازکودکان بیمار خود مراقبت کنند).

3.مشکلات ایاب و ذهاب بعضی از دانش پژوهان برای حضوردرکلاس باید مسافت های طولانی طی کنند وزمان زیادی صرف رفت وآمد نمایند.

4. دسترسی راحت به دنیای اطلاعات که فقط از راه شبکه اینترنت دست یافتنی است.

5.ایجاد صلاحیت های  اساسی و مهم از راه بهره وری از محیط آموزش مجازی

مقالات مرتبط


آموزش مجازی رایگان

تعامل در سامانه یادگیری الکترونیکی

همه چیز درباره آموزش مجازی 1

  • نویسنده : کامران جانقربان
    • امتیاز :
    • 1
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/06/19
  • تعداد مشاهده : 914 بار