مقالات آموزش مجازی

نقش آموزش مجازی در یادگیری خلاق

نقش آموزش مجازی

آموزش مجازی امروزه تقریبا به معنای استفاده از شیوه های پیشرفته رایانه ای انتقال مواد و مطالب درسی به فراگیران، یادگیران، دانش آموزان و دانشجویان است. تعریف ذکر شده در اصل تعریف آموزش الکترونیکی است اما از آنجا که امروزه نوع غالب ارائه آموزش این شیوه، روش های یارانه ای است اغلب این دو اصطلاح را به جای هم به‌کار می برند. آموزش مجازی، یادگیری فعال و هوشمندی است که ضمن تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری و مدیریت دانایی، در گسترش، تعمیق و پایدار نمودن فرهنگی ICT نقش اساسی و محوری دارد.

آموزش مجازی
آموزش مجازی

 

آموزش مجازی یادگیری فعال و هوشمندی است که ضمن تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری و مدیریت دانایی، در گسترش، تعمیق و پایدار نمودن فرهنگی ICT نقش اساسی و محوری دارد.

آموزش مجازی با بهره گیری از پیشرفت های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه‌ کارهای نوین توسعه عدالت آموزشی در دنیای معاصر به شمار می رود و بنا بر اعلام کارشناسان و متخصصان فنآوری اطلاعات و ارتباطات تا سال 2020 آموزش آنلاین مبتنی بر فضای الکترونیک روش متعارف آموزشی در جهان خواهد بود.


کارشناسان میگویند یادگیری الکترونیکی زمینه ای را به وجود می آورد که در آن میتوان اطلاعات موجود را دستکاری کرد یا تغییر داد.  یادگیری در این روش، تولید محصولات جدید است نه بازگرداندن اطلاعات دریافت شده و بدون تغییر. در این نوع یادگیری راه حل های جدیدی برای مسائل پیدا می شود. آموزش بر پایه فناوری اطلاعات به شیوه آموزش مجازی، این امکان را به دانش آموزان و دانشجویان می دهد که به صورتی فعالانه و نوآورانه بیندیشند و از این ایده ها به صورت مشترک استفاده کنند.
 

آموزش مجازی
آموزش مجازی

نقش یادگیرنده در جریان آموزش مجازی

آموزش مجازی امروزه تقریبا به معنای استفاده از شیوه های پیشرفته رایانه ای انتقال مواد و مطالب درسی به فراگیران، یادگیران، دانش آموزان و دانشجویان است. تعریف ذکر شده در اصل تعریف آموزش الکترونیکی است اما از آنجا که امروزه نوع غالب ارائه آموزش این شیوه، روش های یارانه ای است اغلب این دو اصطلاح را به جای هم به‌کار می برند.
آموزش الکترونیکی به مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و شیوه های آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات اعم از رایانه، دیسک فشرده، شبکه، اینترنت، اینترانت و غیره گفته م یشود که امکان آموزش و یادگیری را برای هر فرد در هر زمینه، در هر زمان و مکان به صورت مادام العمر فراهم می سازد.
نزدیکی و همکاری متقابل  با رویکردها و نظریه های جدید یادگیری یکی از بنیان های تغییر و بازنگری نظام های آموزشی در محیط جدید جهانی و عصر اطلاعات در آموزش مجازی است. رویکردهای نوین و معطوف به آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی دارای مقاصد و مرزهای مشترک اند که مهم ترین آنها محور قرار دادن نقش یادگیرنده در جریان آموزش الکترونیکی است.

آموزش مجازی
آموزش مجازی

آموزش مجازی مبتنی بر فناوری نوین اینترنت

هر فرد برای رویارویی با تغییرات  دنیای مدرن باید به طور مداوم در حال یادگیری و بازآموزی باشد. این ویژگی در عصر حاضر موجب شده است تا به طور مداوم بر درخواست آموزش و فرصت برای یادگیری افزوده شود. میزان موفقیت هر جامعه نیز وابسته به توان دانش پژوهانی است که درگیر فرایند یادگیری همیشگی هستند. نظام آموزشی در این فرایند به عنوان مهم ترین رکن هدایت کننده به سمت این جامعه اطلاعاتی و تشکیل سرمایه انسانی مناسب ، دارای مهم ترین نقش می باشد.
آموزش مجازی و آموزش های مبتنی بر فناوری نوین اینترنت، با تغییرات بنیادینی که در مفاهیم آموزش سنتی ایجاد کرده است، توانسته است بسیاری از ناکارآمدی های سیستم های سنتی آموزشی را رفع کرده و دگرگونی های اساسی را در آموزش به وجود آورد. جایگزین کردن مفهوم آموزش مجازی به جای آموزش سنتی در حال حاضر، یکی از نویددهنده ترین و روبه رشدترین دستاوردهای پیشرفت فاوا می باشد.

آموزش مجازی
آموزش مجازی

تا چند سال پیش افراد برای آموزش و یادگیری، نیاز به زمان و مکان مشخصی داشتند ولی امروزه با پیشرفت فناوری های رایانه و اینترنت و گسترش آموزش مجازی تاحدودی این نیازها از بین رفته است و هر کسی به زودی قادر خواهد بود هر چیزی را در هر زمان و مکان یاد بگیرد.
این امر در سایه نظام جدیدی از آموزش صورت می گیرد که آموزش الکترونیکی نامیده میشود. آموزش مجازی می تواند با به کارگیری راهبردهای مشکل گشا در موقعیت های یادگیری تفکر خالقانه را حمایت کند. فناوری می تواند با ارائه موضوعات، تنگناها و مشکلاتی که از فعالیت های اصیل و معتبر سرچشمه گرفته اند امکانی برای یادگیری بهتر را فراهم آورد.


فناوری های یادگیری و یاددهی مبتنی بر کامپیوتر، آموزش مبتنی بر وب، دانشگاه مجازی، کلاس مجازی برخط که در سایه توسعه شبکه های گسترده جهانی امکان پذیر گشته اند، راه را بر ظهور شیوه های نوین آموزش هموار ساخته اند. بنابراین امروزه با رشد این فناوری ها دیگر یادگیری به همان شیوه معلم، شاگردی مدنظر نیست بلکه به دنبال یادگیری خلاق با بکارگیری شیوه های آموزش مجازی هستیم.

شیوه یادگیری در آموزش مجازی


شیوه یادگیری در آموزش مجازی به صورت برخط و نا برخط می باشد. در نوع اول فرد خود به تنهایی مستقل از مکان و زمان آموزش می تواند محتوی آموزشی را دریابد. 
در کلاس مجازی، درس ها به صورت چندرسانه ای روی سایت مرکز آموزش قرار داده می شوند و فرد با مراجعه به آن می تواند محتویات درس را دریافت کند ولی در نمونه نابرخط محتویات درس به صورت سی دی های آموزشی چند رسانه ای تهیه شده و به فرد داده می شود تا از آن استفاده کند. شیوه یادگیری در آموزش مجازی به صورت برخط و نا برخط می باشد. 


در نوع اول فرد خود به تنهایی مستقل از مکان و زمان آموزش می تواند محتوی آموزش الکترونیکی را را در یابد. در کلاس مجازی برخط درس ها به صورت چند رسانه ای روی سایت مرکز آموزش قرار داده می شوند و فرد با مراجعه به آن می تواند محتویات درس را دریافت کند. معلم نیز در زمانی مشخص برای ارائه نکات و یا پاسخ به سؤال یادگیرندگان در محیطی مانند ویدئو کنفرانس حاضر می شود. ولی در نمونه نابرخط محتویات درس به صورت سی دی های آموزشی چند رسانه ای تهیه شده و به فرد داده می شود تا از آن استفاده کند.


ورود فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی از قبیل کامپیوتر و شبکه های اطلاعاتی اینترنتی و اینترانتی به عرصه آموزش و پرورش و دانشگاهها، فرصت مغتنمی است برای انجام برخی اصلاحات و نوآوری های آموزش مجازی که حاصل آن افزایش کارایی و اثربخشی نظام آموزش و پرورش خواهد بود.

آموزش مجازی
آموزش مجازی

یادگیرندگان در محیط اینترنت، با توجه به علایق خود، می توانند در گروه های یادگیری خاصی عضو شوند. این گروه ها به فعالیت های خاصی نظیر طراحی یا فعالیت های شناختی نظیر تفکر ریاضی، به شکل آموزش مجازی می پردازند. این افراد درroom chat هایی به فعالیت می پردازند. در این مکان ها، انواع بازی ها و جورچین های رایانه ای و برنامه های نرم افزاری کامپیوتری، تهیه شده است که تعاملات گسترده ای را فراهم می آورد. 

لازمه رسیدن به آموزش مجازی


لازمه رسیدن به آموزش مجازی و مدرن دور شدن از روش های سنتی آموزش و به‌کارگیری روش های نو در جریان تدریس است. امروزه باید بجای انباشتن ذهن دانش آموزان از محفوظات، آن را به فعالیت واداشت. علی رغم اینکه استعداد خلاقیت امری ست فطری ولی بروز آن در عامه دانش آموزان امکان پذیر است و آنچه اهمیت دارد چگونگی شکوفایی آن در افراد بالقوه خلاق است. اگر در پی یافتن راه حل مناسب برای مشکلات دنیای صنعتی و روبه رشد هستیم به متفکران خلاق نیازمندیم تا رهبران با بهره جستن از تفکر قابل انعطاف رهبران برای حل مسائل به راهکارهای نودست یابند. مهارت های تدریس خلاق به شیوه آموزش مجازی به معلمان و فراگیران امکان می دهد تا علاوه بر قبول تغییرات با آن منطبق شوند. قابلیت های شبکه جهانی اینترنت امکان آموزش و یادگیری الکترونیکی در محیط مجازی را فراهم می آورد. هر قدر شدت و میزان علاقه فراگیران در یادگیری الکترونیکی بیشتر باشد خلاقیت بیشتری از خود نشان می دهند و زمینه یادگیری خلاق نیز مهیا می شود.


مقالات مرتبط


چگونه کلاس مجازی برگزار کنیم

آموزش آنلاین

مزایا و معایب سیستم آموزش مجازی

  • نویسنده : کامران جانقربان
    • امتیاز :
    • 3
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/06/11
  • تعداد مشاهده : 630 بار