مقالات نرم افزار آموزش مجازی

نقش آموزش مجازی در یادگیری خلاق چیست ؟

نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری

آموزش مجازی اکنون به معنای بهره وری از متد های به روز کامپیوتری انتقال اطلاعات درسی به فراگیران است. تعریف گفته شده در حقیقت تعریف آموزش الکترونیکی است ولی از آنجا که در حال حاضر نوع شیوه ارائه آموزش این متد، روش های یارانه ای است اغلب این دو اصطلاح را به جای هم به‌کار می برند.


قصد راه‌اندازی کلاس مجازی داری؟ سرویس Adobe Connect رو به صورت رایگان امتحان کن:

برگزاری کلاس آنلاین با ادوب کانکت
 
نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری

نقش آموزش مجازی در یادگیری

[block]1[/block] فراگیری خلاقانه ای است که ضمن تغییر در پروسه آموزش و  یادگیری و مدیریت اطلاعات، در گسترش و پایدار نمودن فرهنگی ICT نقش کلیدی و محوری دارد.

سامانه آموزش مجازی با استفاده از رشد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه‌ کارهای جدید گسترش عدالت آموزشی در دنیای حال حاضر به شمار می رود و بنا بر اعلام کارشناسان و متخصصان فنآوری اطلاعات و ارتباطات تا چند سال آموزش آنلاین مبتنی بر فضای الکترونیک روش متعارف آموزشی در جهان خواهد بود.


به نظر کارشناسان نرم افزار یادگیری الکترونیکی شرایطی را به مهیا می کند که در آن می توان اطلاعات موجود را دستکاری کرد یا متحول کرد.  آموزش در این متد، تولید محصولات نوین است نه بازگرداندن اطلاعات دریافت شده و بدون تحول. در این نوع آموزش راه حل های نوینی جهت مسائل پیدا می شود. آموزش بر پایه فناوری اطلاعات به متد سیستم آموزش مجازی، این امکان را به دانش فراگیران می دهد که به صورتی فعالانه و نوآورانه بیندیشند و از این ایده ها به صورت مشترک استفاده کنند.
 

نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری

نقش آموزش مجازی در یادگیری

نقش یادگیرنده در جریان آموزش مجازی

سیستم آموزش مجازی اکنون به معنای بهره وری از متد های به روز کامپیوتری انتقال اطلاعات درسی به فراگیران است. تعریف گفته شده در حقیقت تعریف آموزش الکترونیکی است ولی از آنجا که در حال حاضر نوع شیوه ارائه آموزش این متد، روش های یارانه ای است اغلب این دو اصطلاح را به جای هم به‌کار می برند.


آموزش الکترونیکی به مجموعه گسترده ای از نرم افزارهای کاربردی و متد های آموزش بر پایه  فناوری اطلاعات اعم از رایانه، CD، شبکه، اینترنت، اینترانت و غیره گفته می شود که شرایط آموزش را برای هر شخص در هر حوزه، در هر زمان و مکان به صورت دائم مهیا می سازد.
 

نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری

نقش آموزش مجازی در یادگیری

آموزش مجازی در جهان مبتنی بر فناوری نوین اینترنت

هر فرد برای رویارویی با تغییرات  دنیای مدرن باید به طور مداوم در حال یادگیری و بازآموزی باشد. این ویژگی در عصر حاضر موجب شده است تا به طور مداوم بر درخواست آموزش و فرصت برای یادگیری افزوده شود. میزان موفقیت هر جامعه نیز وابسته به توان دانش پژوهانی است که درگیر فرایند یادگیری همیشگی هستند. نظام آموزشی در این فرایند به عنوان مهم ترین رکن هدایت کننده به سمت این جامعه اطلاعاتی و تشکیل سرمایه انسانی مناسب ، دارای مهم ترین نقش می باشد.


آموزش مجازی و آموزش های مبتنی بر فناوری نوین اینترنت، با تغییرات بنیادینی که در مفاهیم آموزش سنتی ایجاد کرده است، توانسته است بسیاری از ناکارآمدی های سیستم های سنتی آموزشی را رفع کرده و دگرگونی های اساسی را در آموزش به وجود آورد. جایگزین کردن مفهوم سیستم آموزش مجازی به جای آموزش سنتی در حال حاضر، یکی از نویددهنده ترین و روبه رشدترین دستاوردهای پیشرفت فاوا می باشد.

نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری

نقش آموزش مجازی در یادگیری

تا چند سال پیش افراد برای آموزش و یادگیری، نیاز به زمان و مکان مشخصی داشتند ولی امروزه با پیشرفت فناوری های رایانه و اینترنت و گسترش آموزش مجازی تاحدودی این نیازها از بین رفته است و هر کسی به زودی قادر خواهد بود هر چیزی را در هر زمان و مکان یاد بگیرد.

این امر در سایه نظام جدیدی از آموزش صورت می گیرد که آموزش الکترونیکی نامیده می شود. سیستم آموزش مجازی می تواند با به کارگیری راهبردهای مشکل گشا در موقعیت های یادگیری تفکر خالقانه را حمایت کند. فناوری می تواند با ارائه موضوعات، تنگناها و مشکلاتی که از فعالیت های اصیل و معتبر سرچشمه گرفته اند امکانی برای یادگیری بهتر را فراهم آورد.

در مقایسه آموزش مجازی و حضوری همواره پارامترهای تصمیم ساز متنوعی مطرح بوده است از جمله:

فناوری های یادگیری و یاددهی مبتنی بر کامپیوتر، آموزش مبتنی بر وب، دانشگاه مجازی، کلاس مجازی برخط که در سایه توسعه شبکه های گسترده جهانی امکان پذیر گشته اند، راه را بر ظهور شیوه های نوین آموزش هموار ساخته اند. بنابراین امروزه با رشد این فناوری ها دیگر یادگیری به همان شیوه معلم، شاگردی مدنظر نیست بلکه به دنبال یادگیری خلاق با بکارگیری شیوه های سیستم آموزش مجازی هستیم.

روش تدریس آموزش مجازی

متد فراگیری در سیستم آموزش مجازی به شکل برخط و نا برخط می باشد. در نوع اول شخص به تنهایی مستقل از مکان وقت آموزش می تواند محتوی آموزشی را دریابد. در کلاس مجازی، دروس  به شکل چندرسانه ای بر روی سایت آموزش قرار داده می شوند و شخص با رفتن به آن می تواند محتویات درس را دریافت کند اما در نوع نابرخط محتویات درس به صورت لوح های آموزشی چند رسانه ای درست و به فرد داده می شود تا از آن استفاده کند. شیوه یادگیری در آموزش مجازی به صورت برخط و نابرخط می باشد. 


در نوع اول فرد خود به تنهایی مستقل از مکان و زمان آموزش می تواند محتوی آموزش الکترونیکی را را در یابد. در کلاس مجازی برخط درس ها به صورت چند رسانه ای روی سایت مرکز آموزش قرار داده می شوند و فرد با مراجعه به آن می تواند محتویات درس را دریافت کند. معلم نیز در زمانی مشخص برای ارائه نکات و یا پاسخ به سؤال یادگیرندگان در محیطی مانند ویدئو کنفرانس حاضر می شود. ولی در نمونه نابرخط محتویات درس به صورت سی دی های آموزشی چند رسانه ای تهیه شده و به فرد داده می شود تا از آن استفاده کند.


ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی از قبیل رایانه ها و شبکه های اطلاعاتی اینترنتی و اینترانتی به حوزه آموزش و پرورش و دانشگاهها، موقعیت مناسبی است برای انجام یک سری از اصلاحات و نوآوری های نرم افزار آموزش مجازی LMS که حاصل آن افزایش کارایی و اثربخشی نظام آموزش و پرورش خواهد بود.

نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری

نقش آموزش مجازی در یادگیری

فراگیران در فضای اینترنت، با توجه به علائق خود، می توانند در تیم های یادگیری ویژه عضو شوند. این تیم ها به فعالیت های ویژه ای مانند طراحی یا فعالیت های شناختی به شکل آموزش مجازی می پردازند. این اشخاص در room chat هایی به فعالیت می پردازند. در این مکان ها، انواع بازی ها و جورچین های رایانه ای و برنامه های نرم افزاری کامپیوتری، تهیه شده است که تعاملات گسترده ای را فراهم می آورد. 

لازمه رسیدن به آموزش مجازی

لزوم رسیدن به آموزش مجازی و به روز دور شدن از متد های سنتی آموزش و به‌ استفاده از شیوه های نوین در جریان آموزش است. در حال حاضر باید بجای انباشتن ذهن فراگیران از محفوظات، آن را به تحرک وا داشت. برخلاف اینکه استعداد خلاقیت امری ست ذاتی اما شکوفایی آن در عامه فراگیران امکان پذیر است و آنچه اهمیت دارد چگونگی بروز آن در اشخاص بالقوه خلاق است. اگر به دنبال پیدا کردن راه حل مناسب برای مشکلات دنیای صنعتی و روبه  توسعه هستیم به متفکران خلاق محتاجید تا رهبران با بهره جستن از تفکر قابل انعطاف رهبران برای حل مسائل به  شیوه های نوین دست یابند. توانایی  های تدریس خلاق به متد سیستم آموزش مجازی به مدرسان و فراگیران امکان می دهد تا علاوه بر قبول تحولات با آن یکپارچه شوند.

شرکت پافکو، مفتخر است تا چنانچه در هر یک از موارد ذیل در حوزه سامانه آموزش مجازی و یادگیری مجازی نیاز به مشاوره دارید، مشاوره رایگان (Free Consultation) ارائه دهد:

 • "فروش سامانه آموزش مجازی" و "تعریف آموزش مجازی"
 • قیمت "سیستم آموزش مجازی" و امکانات "سامانه آموزش مجازی"
 • "مزایای آموزش مجازی" و نصب و راه اندازی "نرم افزار آموزش مجازی"
 • اجاره "نرم افزار کلاس مجازی" و تعرفه "کلاس مجازی"
 • آموزش "نرم افزار برگزاری کلاس مجازی" و خرید "نرم افزار کلاس مجازی اندروید"
 • شناخت "نرم افزار کلاس مجازی رایگان" و کاربرد "یادگیری مجازی"
 • جزئیات "نرم افزارهای آموزش مجازی" و بهترین روش استفاده از "آموزش مجازی چیست"
 • "مدرسه مجازی چیست" و شناخت "آموزش مجازی رایگان"
 • در خصوص "آموزش از راه دور" و "مزایا و معایب آموزش از راه دور"
 • درخواست "مقاله آموزش از راه دور" و "تاریخچه آموزش از راه دور"
 • "آموزش از راه دور چیست" و راجع به "دانلود نرم افزار کلاس مجازی"
 • شیوه نصب و راه اندازی "پورتال آموزش مجازی" و "دانلود نرم افزار آموزش مجازی"
 • "دانلود نرم افزار آموزش مجازی" و تعرفه "سامانه دانشگاه مجازی"
 • آشنایی با "تعریف آموزش از راه دور"
مشاوره رایگان بگیرید
نظرات کاربران
خسروی022

آموزش مجازی در یادگیری تاثیر خیلی زیادی دارههم به صورت افلاین هم به صورت آنلاین

0 0

امین

به نظرم لازمه ی آموزش مجازی داشتن خلاقیت و همچنین بالا بردن اون برای تاثیر گذاری بیشتره.

0 0

ساناز

سلام
کاربردهای آموزش مجازی چیست؟ دوستان اگر کسی اطلاعات داره کمک کنه ممنون میشم

1 3

تاجیک

یادگیری ترکیبی و یادگیری تعاملی به چه معنایی هستند؟

1 0

محمد

سلام
در سیستم های مدیریت آموزش الکترونیکی LMS امکان آموزش همزمان حضوری و انلاین وجود دارد به همین علت به انها آموزشهای ترکیبی یا Belended learning می گویند

0 0

سلیمانی

سلام
به نظر شما مهم‌ترین مزایای پلتفر‌م‌های مدیریت یادگیری که به اسم ال ام اس عنوان کردید چه چیزهایی هست؟

0 0

شرکت پافکو

جناب سلیمانی درود .
مهم‌ترین مزایای پلتفر‌م‌های مدیریت یادگیری(ال ام اس)، صرفه جویی در انواع هزینه‌ها، بهبود خود آموزی و دسترسی نامحدود و همیشگی به محتواست.
پلتفرم‌های مدیریت یادگیری امروزه از سیستم به اشتراک گذاری محتوا فراتر رفته اند و ویژگی های نوآورانه‎‌ای نظیر بازی سازی، یادگیری اجتماعی و ارائه در فضای ابری را دارا هستند.

0 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

لطفا از قرار دادن متن بصورت فینگلیش خودداری نمایید با تشکر

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید