آموزش مجازی پافکو

به راحتی وبینار برگزار کنید! به راحتی وب کنفرانس برگزار کنید! به راحتی آزمون آنلاین برگزار کنید!

همین حالا دمو ببینید!
آموزش مجازی

یادگیری الکترونیکی LMS و روش تدریس آن

روش تدریس آموزش مجازی
آموزش علاوه بر استفاده از سیستم های درونی مورد نیاز، مستلزم استفاده از عناصر دیگر نظیر : ارتباط متقابل، تخیل و فیدبک است . یادگیری الکترونیکی با استفاده از عناصر متفاوت، که باعث ایجاد عناصر جدید آموزشی می گردد، فرآیند فراگیری را جذاب تر خواهد کرد. ایجاد جذابیت در یادگیری یکی از دلایل موفقیت آموزش الکترونیکی است. در صورتیکه از عناصر جدید در سیستم های آموزش الکترونیکی استفاده نگردد، عملا” جذابیت های لازم برای آموزش را از دست داده ایم.
یادگیری الکترونیکی
روش تدریس آموزش مجازی

یادگیری الکترونیکی به چه صورت نگهداشت اطلاعات را بهبود می بخشد

آموزش علاوه بر استفاده از سیستم های درونی مورد نیاز، مستلزم استفاده از عناصر دیگر نظیر : ارتباط متقابل، تخیل و فیدبک است . یادگیری الکترونیکی با استفاده از عناصر متفاوت، که باعث ایجاد عناصر جدید آموزشی می گردد، فرآیند فراگیری را جذاب تر خواهد کرد. ایجاد جذابیت در یادگیری یکی از دلایل موفقیت آموزش های الکترونیکی است . در صورتیکه از عناصر جدید در سیستم های آموزش الکترونیکی استفاده نگردد، عملا” جذابیت های لازم برای آموزش را از دست داده ایم . برای موفقیت در آموزش های الکترونیکی نکات زیر می بایست مورد توجه قرار گیرد.
بررسی نوع محتویات: استفاده از تصاویر، صدا و متن و ترکیب مناسب آنها با یکدیگر پیامدهای مثبتی را بدنبال خواهد داشت.
ارتباط متفابل با فراگیران بگونه ای که ایجاد محرک های لازم را تضمین نماید: استفاده از بازیها، امتحانات کوتاه مدت برای اخذ فیدبک سریع از فراگیران مناسب ترین روش برای سنجش میزان موفقیت در آموزش است .

یادگیری الکترونیکی
روش تدریس آموزش مجازی

ایجاد فیدبک های سریع : دوره های آموزش الکترونیک می بایست از روش هایی بمنظور اخذ فیدبک سریع استفاده تا در صورت اشکال و یا عدم موفقیت، سریعا” نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نمایند. فیدبک های مربوطه می بایست در سریعترین زمان ممکن اخذ گردند. آموزش در هر مرحله بر اساس آموزش در مرحله قبل ایجاد می گردد. بنابراین تشخیص و اخذ فیدبک های سریع، مراحل متفاوت آموزشی را بدرستی تبین خواهد کرد. در صورتیکه در یک مرحله موفقیتی حاصل نشده باشد، مرحله بعد که بر اساس مرحله قبل ایجاد شده است، در امر آموزش توفیق چندانی ایجاد نخواهد کرد.
 
ارتباطات صمیمی با سایر فراگیران و مربیان الکترونیکی : استفاده از اتاق های گفتگو، تالارهای مباحثه، پیام های فوری و پست الکترونیکی در ایجاد ارتباط متقابل با فراگیران الکترونیکی بسیار موثر و کارساز خواهد بود.ایجاد کمیته های Online بطرز چشمگیری در عملکرد برنامه های آموزشی تاثیر خواهد داشت.
آموزش های الکترونیکی به فراگیران این امکان را خواهد داد تا هر فرد با توجه به مسایل و توانایی خود، آهنگ یادگیری را خود مشخص نماید. در چنین مواردی، فراگیران در صورتیکه به دلایلی، چند روزی از سیستم استفاده ننمایند و از آموزش دور باشند، پس از برطرف شدن مشکلات، مجددا قادر به ادامه آموزش خواهند بود. دوره های آموزشی مبتنی بر آموزش الکترونیکی دارای عناصر قابل کنترلی بوده که توسط کاربران استفاده می گردند. عناصر کنترلی فوق در کلاس ها ی آموزش معمولی استفاده نشده و با استفاده از آنان در آموزش های الکترونیکی، فراگیران قادر به کنترل فرآیند آموزش، خواهند بود. قابلیت تنظیم آهنگ آموزش توسط فراگیران یکی از دلایل مهم در رابطه با موثر بودن آموزش های الکترونیکی است.
یکی دیگر از عناصری که آموزش های الکترونیکی از آن استفاده می نمایند، برقراری ارتباط و تعامل متقابل با فراگیران است. میزان و نحوه ارتباط متقابل با فراگیران از حالات ساده که صرفا کلیک کردن بر روی یک سوال است، شروع و تا اجرای یک فایل انیمیشن و یا اجرای یک پردازه ادامه خواهد یافت. استفاده از بازیهای محاوره ای که پیام های آموزشی را بر اساس محتویات دوره آموزشی در اختیار فراگیران قرار می دهند، نیز از جمله روش های موجود برای ارتقاء سطح کیفیی آموزش های الکترونیکی است.
آموزش مجازی، از تجارب و تحقیقات بعمل آمده طی سی سال گذشته در امر آموزش استفاده نموده است. در تحقیقات بعمل آمده، بمنظور ارتقای سطح کیفی آموزش و سرعت در انتقال آموزش، راهکارهای زیر توصیه شده است :
استفاده از رنگ ها و ترکیبات خاص رنگ
ترکیب تصاویر و کلمات
ترکیب صدا، صوت، موزیک با تصاویر
استفاده از چندین نوع عناصر اطلاعاتی آموزشی
استفاده از لی اوت های ( چارچوپ ) مناسب که براحتی با حرکت طبیعی چشم بتوان آنها را مشاهده نمود.

یادگیری الکترونیکی
روش تدریس آموزش مجازی
 

مزایای یادگیری الکترونیکی

آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش های سنتی دارای مزایای عمده ای است . انعطاف پذیری و حذف تردد های بی مورد و پر هزینه برای شرکت در دوره های آموزشی، از مهمترین مزایای آموزش های الکترونیکی است . آموزش الکترونیکی دارای مزایای متعدد دیگری نیز می باشد:
هزینه تولید دوره های آموزش الکترونیکی گران نبوده و با استفاده از نرم افزارها و ابزارهای موجود می توان پس از تهیه نرم افزار مربوطه، اقدام به تولید دوره های آموزش الکترونیکی کرد.
فراگیران قادر به تنظیم آهنگ یادگیری خواهند بود. اکثر برنامه های آموزش الکترونیکی را می توان در زمان نیاز به آنها، استفاده کرد.
سرعت فراگیری آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش های سنتی بمراتب بیشتر بوده و حداقل 50 درصد بهبود و سرعت را بدنبال خواهد داشت . فراگیران دوره های آموزش الکترونیکی می توانند موضوعات و مطالبی را که نسبت به آنها آنشایی دارند، مطالعه نکرده و صرفا” بر روی موضوعاتی متمرکز گردند که نسبت به آنها آشنایی وجود ندارد.
آموزش های الکترونیکی از پیام های یکنواخت بمنظور ارتباط با مخاطب استفاده می نمایند.(حذف سلایق و تجارب فردی در مقایسه با آموزش های سنتی)
آموزش های الکترونیکی مستقل از پارامترهای زمان و مکان بوده و در هر زمان و هر محل می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
بهنگام سازی دوره های مبتنی بر آموزش الکترونیک به سرعت و به سادگی انجام می گیرد. موضوعات و محتویات تغییر یافته به سرعت بر روی سرویس دهنده مربوطه قرار گرفته و فراگیران بلافاصله از نتایج آن بهره مند خواهند شد. آموزش های الکترونیکی مبتنی بر CD-ROM در زمان بهنگام سازی و توزیع، هزینه های بالایی را بر سازمان و یا موسسه آموزش دهنده و فراگیران تحمیل خواهد کرد. روش فوق در مقایسه با آموزش های مکاتبه ای مقرون بصرفه خواهد بود.
آموزش الکترونیکی باعث افزایش قدرت نگهداشت اطلاعات در فراگیران می گردد. در این راستا از عناصر متفاوتی نظیر : صوت، تصویر، امتحانات کوتاه مدت، ارتباط متقابل با فراگیر و سایر موارد برای تاکید مجدد در فراگیری هدفمند استفاده می گردد. در صورتیکه فراگیران بخش هایی از یک دوره آموزشی را به درستی فرا نگرفته باشند، می توانند در زمان دلخواه مجددا بخش مربوطه را مطالعه نمایند.
مدیریت برنامه های آموزش الکترونیکی برای گروه های زیادی از دانشجویان، بسادگی انجام خواهد شد. دنبال نمودن وضعیت آموزشی دانشجویان و میزان پیشرفت بوجود آمده، زمانبندی و اختصاص دوره های آموزشی برای پرسنل و کارمندان یک اداره و دنبال نمودن وضعیت پیشرفت آنها و سایر موارد مربوط به مدیریت آموزشی به سرعت و به سادگی محقق می گردد.

یادگیری الکترونیکی
روش تدریس آموزش مجازی

برنامه ریزی دوره های آموزشی

برنامه ریزی، مهمترین مرحله ایجاد هر نوع برنامه آموزشی است . انتقال محتویات استفاده شده در آموزش های سنتی بر روی صفحات نمایشگر کامپیوتر، بزرگترین پیامدهای منفی و نتایج اشتباه را بدنبال خواهد داشت. محتویات دوره های آموزش الکترونیکی می بایست با استفاده از عناصر مربوطه به درستی انتخاب و طراحی شده و در محیط مورد نظر نصب گردند. ماهیت و نوع ارائه موضوع و محتوی در آموزش های الکترونیکی با آموزش های سنتی با یکدیگر کاملا” متفاوت بوده و می بایست دقت گردد که همان آموزش های سنتی به نام آموزش الکترونیکی (LMS) استفاده نگردد.
اولین مرحله …
قبل از اینکه چیزی روی کاغذ قرار گیرد، می بایست مخاطبان آموزشی مشخص گردند. طراحان و پیاده کنندگاه دوره های آموزش الکترونیکی با آشنایی با مخاطبان و میزان توانایی های آنان، قادر به ارائه برنامه آمورشی مناسب برای آنها خواهند بود (یک پزشک قبل از ملاقات بیمار و بررسی بیماری وی، قادر به تجویز نسخه دارویی مناسب نخواهند بود). پس از مشخص نمودن موارد فوق می بایست عناصر و آیتم های دوره های آموزشی مشخص گردند. مخاطبان آموزشی می بایست نسبت به عناصر و آیتم های انتخابی آشنایی لازم را داشته باشند، چراکه عناصر فوق بعنوان ابزار در یک سیستم آموزش الکترونیکی (ال ام اس) استفاده می گردند نه هدف ! . استفاده از ابزارهای ناشناخته برای آموزش قطعا” نتایج مثبتی را برای فراگیران الکترونیکی بدنبال نخواهد داشت.
برنامه های آموزشی طراحی شده می بایست در ابتدا، روش و یا روش های ارائه ( توزیع ) اطلاعات را برای مخاطبان مشخص نماید. آموزش مبتنی بر وب، آموزش مبتنی بر شبکه در این راستا لازم است به محدودیت های سخت افزاری فراگیران نیز توجه گردد. پهنای باند موجود دارای نقش بسیار مهمی در میزان موفقیت دوره های آموزش الکترونیکی است که از برنامه های چند رسانه ای ( مالتی مدیا ) استفاده می نمایند.


سازماندهی

محتویات و موضوعات مورد نظر جهت آموزش را می بایست به بخش ها و ماژول های مجزا تقسیم تا بتوان آنها را با استفاده از عناصر و آیتم های مورد نظر، نمایش داد . مثلا” با استفاده از نرم افزارهای موجود برای طراحی دوره های مبتنی بر آموزش الکترونیکی می توان برنامه آموزشی خود را به چندین کتاب تقسیم و هر کتاب شامل فصل ها و صفحاتی باشد. کتاب، فصل و صفحه نمونه ای از سازماندهی محتویات برای ارائه به فراگیران الکترونیکی می باشد. به هرحال محتویات مورد نظر جهت ارائه را می بایست به بخش های مفهوم دار تقسیم و در ادامه تمام بخش های فوق را در یک دوره آموزشی الکترونیکی با توجه به جایگاه مربوطه استفاده کرد. ماژول های ایجاد شده، نباید زمانی بیش از بیست دقیقه را دارا بوده تا فراگیران بتوانند با علاقه و رغبت بیشتر و بدون خستگی مطالب دوره آموزشی را دنبال نمایند.
روش حرکت بین محتویات یک دوره آموزش الکترونیکی، یکی دیگر از نکات مهم در زمان سازماندهی یک دوره آموزشی است . در صورتیکه حرکت بین محتویات یکد دوره به سختی انجام گیرد، فراگیران تمایلی به ادامه دادن نداشته و با فشردن صرفا” یک کلید از دوره خارج خواهند شد. طراحی مکانیزم مناسب برای حرکت بین محتویات و تست و بررسی آن از ابعاد متفاوت، یکی از مهمترین مراحل در سازماندهی یک دوره آموزشی است.
 

یادگیری الکترونیکی
روش تدریس آموزش مجازی

ارتباط متقابل با فراگیران الکترونیکی و استفاده مناسب از رسانه های اطلاعاتی

پس از برنامه ریزی و سازماندهی یک دوره آموزشی می بایست در ادامه نحوه ایجاد تعامل با فراگیران، انیمیشن، صوت و ویدیو را در یک برنامه آموزشی مشخص کرد. در این راستا لازم است، برای بیان یک حقیقت از روش های متفاوت ارائه مطلب استفاده تا هر یک با توجه به جایگاه خود، سهمی در آموزش داشته باشند. مثلا” می توان موضوع و یا آیتم مورد نظر را بصورت یک متن ساده بر روی صفحه نشان داده و در ادامه از فایل های صوتی و تصویری مرتبط با موضوع فوق برای ایجاد ارتباط با موضوع و کمک به درک و شناخت حقیقت و یا موضوع مورد نظر استفاده کرد. در ادامه می بایست شرایطی را فراهم نمود که فراگیران، استنباط و برداشت خود را از موضوع، ایجاد و ارائه نمایند. در این راستا می توان از امتحانات کوتاه مدت استفاده و از فراگیران درخواست کرد که استنباط و برداشت خود را از ترکیب دو حقیقت به دو شکل متفاوت را بیان نمایند. در سیستم فوق در زمان آموزش از دو مکانیزم متفاوت با توجه به میزان مفید بودن هر یک استفاده شده است. در ابتدا سعی شده است که اصل حقیقت و یا موضوع در ذهن محاطب قرار گیرد ( موج اول یادگیری و استقرار در سیستم نرونی مغز)، در ادامه با استفاده از امکانات صوتی و تصویری سعی شده است که یک ارتباط منطقی با اصل موضوع برای فراگیران ایجاد و از این طریق موارد جدیدی در ذهن آنها قرار گیرد ( موج دوم یادگیری و استقرار در سیستم نرونی مغز )، در نهایت می بایست با ایجاد محرک های لازم، موج اول و دوم ایجاد شده را به یک جریان موجی همگن در مغز تبدیل تا با فعال شدن موج جدید، اطلاعات فراگرفته شده و مستقر در بخش های متفاوت مغز باعث فراگیری موارد جدید و ترکیبی خواهد شد. بازیابی اطلاعات فراگرفته شده بر اساس سیستم فوق، به سرعت و با دقت و صحت بالا انجام خواهد شد.

شرکت پافکو، مفتخر است تا چنانچه در هر یک از موارد ذیل در حوزه نرم افزار lms و نرم افزار ادوبی کانکت نیاز به مشاوره دارید، مشاوره رایگان (Free Consultation) ارائه دهد:

 • فروش "سیستم lms" و هزینه راه اندازی "سایت lms"
 • جزئیات "دانلود نرم افزار lms" و شیوه نصب و راه اندازی " lms چیست"
 • برگزاری "آموزش نرم افزار lms" و ویژگیهای "ال ام اس"
 • شناخت "انواع lms" و در خصوص "دانلود نرم افزار adobe connect"
 • تعرفه "ادوبی کانکت" و قیمت "نرم افزار ادوبی کانکت"
 • بهترین روش کار با "سیستم ادوبی کانکت" و راه اندازی "سامانه آموزش الکترونیک lms"
 • دموی رایگان "سیستم مدیریت آموزش lms" و هزینه اجاره "نرم افزار آموزش مجازی lms"

مشاوره رایگان بگیرید

 • نویسنده : کامران جانقربان
  • امتیاز :
  • 2
  • 0
 • تاریخ انتشار : 1396/05/07
 • تعداد مشاهده : 1085 بار
نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی

لطفا از گذاشتن متن بصورت فینگلیش خودداری نمایید با تشکر

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید