آموزش مجازی پافکو

به راحتی وبینار برگزار کنید! به راحتی وب کنفرانس برگزار کنید! به راحتی آزمون آنلاین برگزار کنید!

همین حالا دمو ببینید!
آموزش مجازی

تاثیر سیستم آموزش الکترونیکی LMS در بهبود کیفیت یادگیری

کیفیت آموزش الکترونیکی
گسترش استفاده از کامپیوتر و اینترنت و یا به عبارتی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات باعث شد تا دانشگاه ها به سمت استفاده از آن بروند و به وسیله آن سریع تر بتوانند به دانش پژوهان کمک کنند و آن ها را به اهدافشان برسانند. یادگیری الکترونیکی مهم ترین فناوری است که می تواند شیوه های جدید در آموزش و یادگیری را پشتیبانی کند.
 
کیفیت یادگیری در آموزش مجازی

تصویر1 : کیفیت در یادگیری الکترونیکی E_Learning

پدیدار شدن تکنولوژیهای جدید در حوزه ارتباطات و اطلاعات، سبب ظهور اصطلاحات و مفاهیم  جدیدی شده است. بطور مثال میتوان به این مفاهیم اشاره کرد: تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، نشر الکترونیکی، شهر الکترونیکی. از دیگر مفاهیم جدیدی که متعاقباً شکل گرفت اصطلاح  " آموزش الکترونیکی یا یادگیری الکترونیکی"  می باشد که در حوزه تعلیم و تربیت مطرح شد و توجه زیادی را به خود جلب کرد.

اشاره به این نکته ضروری به نظر می رسد که یادگیری الکترونیکی تکامل یافته نوعی از آموزش به نام "آموزش از راه دور" است که قدمتی طولانی دارد. کار گروه هایی که در مراکز و موسسات عملی و دانشگاهی مسئول انتخاب نرم افزار یادگیری الکترونیکی هستند همواره پارامترهای متعددی را مدنظر قرار می دهند از جمله کیفیت در یادگیری الکترونیکی  و یادگیری الکترونیکی سریع در نرم افزار آموزش مجازی LMS گسترش استفاده از کامپیوتر و اینترنت و یا به عبارتی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات باعث شد تا دانشگاه ها به سمت استفاده از آن بروند و به وسیله آن سریع تر بتوانند به دانش پژوهان کمک کنند و آن ها را به اهدافشان برسانند. یادگیری الکترونیکی مهم ترین فناوری است که می تواند شیوه های جدید در آموزش و یادگیری را پشتیبانی کند.


به هرگونه یادگیری که در آن از شبکه برای کسب اطلاعات استفاده شده باشد یادگیری الکترونیکی می گویند. بیش تر دانشگاه های بزرگ دولتی در ایران مرکز یادگیری الکترونیکی را در مجموعه خود تشکیل داده اند چرا که دانشگاه ها به دنبال راهی برای افزایش تعداد دوره ها و رشته های خود هستند تا بتوانند به نیازهای دانش پژوهان در هر مکان و زمانی پاسخ دهند. در یک نظام دانشگاهی کیفیت یادگیری، موضوع اصلی است که نبودن کیفیت باعث می شود که هیچ نتیجه مثبتی به دست نیاید.

از جمله اهداف مهم یادگیری الکترونیکی افزایش کیفیت است که این موضوع در دانشگاه ها به یک امر مهم تبدیل شده است. کاری که به وسیله آن کیفیت برنامه های یادگیری الکترونیکی افزایش یابد و بتوان به نیازهای دانش پژوهان پاسخ داد را ارزشیابی کیفیت یادگیری می نامند.

کیفیت یادگیری در آموزش مجازی
تصویر2 : کیفیت در یادگیری الکترونیکی E_Learning

ارزشیابی کیفیت یادگیری در دانشگاه ها

ارزشیابی کیفیت یادگیری در دانشگاه ها از چند نظر حائز اهمیت است:

1. مدیران، اساتید و … برای این که بتوانند کیفیت در دوره ها را افزایش دهند می بایست سطح کیفیت دانش خود را نیز بالا ببرند.
2.  با بالا رفتن کیفیت یادگیری در دانشگاه ها، آن مجموعه می تواند در سطح ملی و بین المللی توسعه پیدا کند.
3. افزایش کیفیت در دوره ها موجب پاسخگویی بهتر به یادگیرندگان می شود.
به همین علت کیفیت در دانشگاه ها را می توان این گونه بیان کرد که:
زمانی که بتوان از طریق آموزش، پژوهش و ارائه خدمات ویژه نیازها و انتظارات افراد و جامعه را برطرف کرد، می توان گفت که کیفیت در آن مجموعه وجود دارد.
از جمله اهداف مهم یادگیری الکترونیکی افزایش کیفیت است که این موضوع در دانشگاه ها به یک امر مهم تبدیل شده است که به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله:
تاثیر کیفیت یادگیری در آموزش الکترونیکی مطلوب بودن یادگیری دانشجویان
تاثیر کیفیت یادگیری در آموزش الکترونیکی کیفیت فعالیت ها و پژوهش های انجام شده
تاثیر کیفیت یادگیری در آموزش الکترونیکی ارائه خدمات با کیفیت و تخصصی از طرف دانشگاه برای حل کردن برخی از مسائل.
 

کیفیت یادگیری در آموزش مجازی
تصویر3 : کیفیت در یادگیری الکترونیکی E_Learning

عوامل موثر بر کیفیت یادگیری در نرم افزار آموزش مجازی LMS

به طور کلی عوامل موثر بر کیفیت یادگیری در دانشگاه ها به سه دسته تقسیم می شوند:
تاثیر کیفیت یادگیری در آموزش الکترونیکی عوامل علی
تاثیر کیفیت یادگیری در آموزش الکترونیکی عوامل زمینه ای
تاثیر کیفیت یادگیری در آموزش الکترونیکی عوامل محیطی


الف ) عوامل علمی

عامل هایی هستند که به طور مستقیم بر یادگیری و کیفیت در سیستم های آموزش مجازی تاثیر می گذارند.
1)  طراحی، اجرا و ارزشیابی فعالیت های یادگیری: این موضوع به دنبال این مسئله است که از طریق توجه به تفاوت ها در بین دانشجویان، ارتباط بین دانشجو و محتوا و … آموزش و یادگیری با کیفیتی را در سیستم الکترونیکی ارائه دهد.
2)  کنشگران انسانی: منظور از کنشگران انسانی همان اساتید، دانشجو، مدیران و… هستند که مهارت تدریس و تجربه در سیستم آموزش الکترونیکی، سواد رایانه ای، چگونگی تعامل روحی و روانی بین استاد و دانشجو و … را مورد بررسی قرار می دهد.
3)  مدیریت: در این زمینه به عواملی همچون حمایت و پشتیبانی آموزشی، اداری، مالی، مدیریت کارکنان، مدیریت محتوا و نگهداری و توزیع آن ها و … اشاره دارد.

ب) عوامل زمینه ای

این قسمت شرایط و امکانات متفاوت در هر دانشگاه را مورد بررسی قرار می دهد. هم چنین به موضوعاتی مثل زمینه های فرهنگی برای یادگیری الکترونیکی، زیر ساخت های مخابراتی، اینترنت پر سرعت، سخت افزارها و نرم افزارها، کتابخانه الکترونیکی، آزمایشگاه های مجازی، امکان انتخاب استاد و منابع درسی، ایجاد فضایی هم چون فضای واقعی کلاس، ایجاد کردن محیطی جهت ارائه دروس به صورت ویدیو کنفرانس، چت متنی، سی دی های آموزشی، مجهز شدن مراکز به تکنولوژی هایی برای استفاده از برنامه های شبیه سازی و … می پردازد.

ج) عوامل محیطی

پدیده کیفیت در شرایط محیطی خاص حاصل می شود. از آن جایی که دانشگاه ها تحت نظارت وزارت علوم هستند یک سری از سیاست ها بر روند کاری تاثیر می گذارد. این گونه سیاست ها که می بایست در دانشگاه ها اجرا شود عبارت است از:

•    تاثیر کیفیت یادگیری در آموزش الکترونیکی استفاده از تجربیات آموزش عالی
•    تاثیر کیفیت یادگیری در آموزش الکترونیکی سرمایه گذاری در آموزش عالی برای حمایت از اهداف و تحقق کیفیت
•    تاثیر کیفیت یادگیری در آموزش الکترونیکی بررسی مجوز رشته ها برای دانشگاه ها
•    تاثیر کیفیت یادگیری در آموزش الکترونیکی نظارت تخصصی بر دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه ها
•    تاثیر کیفیت یادگیری در آموزش الکترونیکی ارزشیابی مدارک آموزش الکترونیکی به عنوان مدارک معتبر وزارت علوم

کیفیت یادگیری در آموزش مجازی
تصویر4 : کیفیت در یادگیری الکترونیکی E_Learning


عوامل دیگری هم چون درک درست از تکنولوژی فرهنگ سازی استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات و دید مسئولین نسبت به اینترنت نیز موجب تاثیرگذاری بر روی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها می شود.

امکانات و ویژگیهای متعددی با انتخاب نرم افزار آموزش مجازی adobe connect بعنوان یکی از نرم افزارهای E-learning در دانشگاه مجازی، در اختیار کاربران قرار می گیرد. این نرم افزار با نامهای متعددی شناخته می شود از جمله:

 • نرم افزار کلاس مجازی
 • نرم افزار آزمون انلاین
 • نرم افزار سیستم آموزش مجازی
 • نرم افزار وب کنفرانس adobe connect
 • نرم افزار آموزش مجازی
 • نرم افزار آموزش آنلاین
 • نرم افزار آزمون الکترونیکی

همانطور که از عناوین ذکر شده برداشت می شود خدمات متنوعی از طریق این محصول قابل ارائه است از جمله:

 • اجرای کنفرانس های مجازی و مدیریت وبینارها  webinar از راه دور (Teleconference)
 • اجرای موفق کلاس مجازی (Virtual Class)
 • برگزاری موفق جلسات آموزشی
 • اجرا و مدیریت جلسات و کنفرانسهای تجاری برای مدیران سازمان های دولتی و خصوصی
 • اجرای موفق کنفرانسهای تجاری و جلسات دو یا چند نفره برای مدیران شرکتها

مقالات مرتبط :


بهترین سیستم مدیریت یادگیری LMS

یادگیری الکترونیکی سریع

نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری

 • نویسنده : کامران جانقربان
  • امتیاز :
  • 8
  • 0
 • تاریخ انتشار : 1396/04/28
 • تعداد مشاهده : 2323 بار
نظرات کاربران
شرکت پافکو

شرکت پافکو

        بله کارگاه‌های جانبی می‌توانند به صورت همزمان و یا بعد از وبینار در اتاق‌های مجازی جداگانه برگزار شده و متقاضین به صورت آنلاین و زنده از این کارگاه‌ها استفاده نمایند.
      
پاسخ دادن 0 0

کامبیز

کامبیز

        آیا کارگاه‌های جانبی نیز می‌توانند به صورت آنلاین برگزار شوند؟ 

      
پاسخ دادن 1 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی

لطفا از گذاشتن متن بصورت فینگلیش خودداری نمایید با تشکر

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید