مقالات نرم افزار آموزش مجازی

نرم افزار آموزش الکترونیکی LMS (ال ام اس)

نرم افزار آموزش مجازی

سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) با آموزش افراد با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بستر اینترنت یا اینترانت فراهم می گردد. سیستم های LMS یا نرم افزار آموزش الکترونیکی (LMS) ال ام اس با به‌کارگیری از مجموعه وسیعی از نرم‌افزارهای کاربردی و روش‌های آموزشی مبتنی بر وب، تعاملات شبکه‌های مجازی، کلاس‌های درس مجازی، جلسات انلاین (وب کنفرانس web conference) و سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) و غیره عملیاتی می‌گردد.

با ادوب کانکت، کلاس مجازی برگزار کن

همراه با تست رایگان

نرم افزار آموزش الکترونیکی (LMS) ال ام اس با به ‌کارگیری از مجموعه وسیعی از نرم‌افزارهای کاربردی و روش‌های آموزشی مبتنی بر وب، تعاملات شبکه‌های مجازی، کلاس‌های درس مجازی، جلسات انلاین و سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) و غیره عملیاتی می‌گردد،

نرم افزار کلاس انلاین یکی از راه های ایجاد ارتباط آنلاین بین مدرس و دانشپذیر است. برای پیاده سازی آموزش الکترونیکی و سیستم یادگیری مجازی، سامانه lms  و نرم افزار کلاس انلاین تنها بخشی از تکنولوژی های مورد استفاده در این حوزه می باشند. با قدری توجه به قیمت lms و نرم افزار وب کنفرانس و منافعی که این دو نرم افزار در دراز مدت خواهند داشت متوجه می شویم که رفتن به سمت آموزش مجازی تا چه اندازه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. این سیستم ها امکان آموزش را به‌طور همیشگی برای همه افراد در هرجایی که باشند فراهم می‌آورند و وابستگی به موقعیت جغرافیایی را حذف می کند. امکان توسعه محتوای آموزشی مبتنی بر استانداردهای موجود در سیستم آموزش مجازی به مراتب از سیستم های حضوری ارزانتر است. حذف و کاهش جابجایی که باعث کم شدن ترافیک و الودگی هوا و... می گردد، حذف هزینه‌های ساخت دانشگاه به‌صورت فیزیکی نیز از دیگر مزایای آموزش الکترونیکی تلقی می گردد.

 عده ای از مسئولین و دست اندرکاران راه اندازی سامانه آموزش مجازی آنلاین به اشتباه بر این باورند که نرم افزارهای e-learning در دانشگاه مجازی و راه اندازی  آموزش الکترونیکی در مدارس صرفاً جهت ثبت نام و یا گرفتن آزمون در سامانه آنلاین و سیستم های آموزش از راه دور  می باشد.

یکی از قابلیت های مهم نرم افزار آموزش مجازی، آزمون الکترونیکی در حین یادگیری مجازی است. می توان گفت بهترین نرم افزار کلاس مجازی درسیستم مدیریت آموزش lms است. یک نرم افزار آموزش الکترونیکی برای برگزاری کلاس انلاین و پیاده سازی آموزش مجازی ضروری است و سرویس lms  یا نرم افزار آموزش lms  فارسی، این نیاز را برطرف کرده است.

نرم افزار آموزش مجازی LMS (ال ام اس) ویژگی‌ها و مزایایی دارد که ضرورت به‌کارگیری آن را در انتقال دانش و مهارت آشکار می‌سازد.ارزش بهترین نرم افزار کلاس مجازی صرف نظر از قیمت lms ال ام اس، به پیاده سازی بهینه و بهره برداری ساده از آن برمیگردد.

برخی از این ویژگی‌های سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)  عبارت‌اند از :

1. سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)  یا سیستم  آموزش مجازی LMS، امکان آموزش را به‌طور همیشگی برای همه افراد در هرجایی که باشند فراهم می‌آورند و وابستگی به موقعیت جغرافیایی را حذف می کند.

2. با توجه به هزینه مناسب و قیمت نرم افزار آموزش مجازی نسب به آموزش حضوری، جست و جو برای دریافت اطلاعات در رابطه با سایت آموزش مجازی lms(سایت lms)، سیستم ویدئو کنفرانس و نرم افزار ویدئو کنفرانس (وبینار)هر روز بیشتر می شود.

3. امکان توسعه محتوای آموزشی مبتنی بر استانداردهای موجود در سیستم آموزش مجازی به مراتب از سیستم های حضوری ارزانتر است

نرم افزار آموزش مجازی
نرم افزار آموزش الکترونیکی

دانشگاه مجازی یا Open University یا دانشگاه الکترونیکی که به دانشگاه قرن ۲۱ هم معروف است چیست؟

این مستند بیانگر تحلیل و تعریف ویژگی‌ها و نیازمندی‌های اصلی سیستم دانشگاه مجازی یا Open Universityدر سطح کلان است. دانشگاه مجازی سیستمی است که به‌صورت مستقل و یا در کنار آموزش سنتی ارائه خدمات   میسر می‌سازد.

از مزایای نرم افزار آموزش الکترونیکی LMS یا آموزش وپرورش اینترنتی (برخط) یا نرم افزار یادگیری الکترونیکی (electronic-learning):

 • حذف و کاهش جابجایی در سیستم آموزش مجازی یا سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) فراهم می گردد که باعث کم شدن ترافیک و الودگی هوا و... می گردد
 •  حذف هزینه‌های ساخت دانشگاه به‌صورت فیزیکی با سیستم آموزش مجازی به بهترین نحوه ممکن صورت می گیرد امروزه دانشگاه های مجازی در  موقعیت ساختمانی بسیار کوچکتر نسبت به دانشگاه های حضوری هستند و این باعث جلوگیری از منابع می گردد
 • ارتباط دانشجویان با سیستم LMS یا سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) در هر زمان و هر مکان که مایل باشند امکان پذیر می گردد
 • کاهش هزینه تغییر سیلابس و نحوه ارائه دروس در سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) به راحتی هر چه بیشتر امکان پذیر می باشد

قیمت LMS امروزه بسیار پایین است و این امر باعث رشد روز افزون خرید LMS شده است.

امروزه نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری انکار ناپذیر است و مسئولان امر کاملاً به این موضوع واقف هستند که ضرورت آموزش الکترونیکی برای مراکز دانشگاهی و موسسات آموزشی برجسته تر از قبل شده است، از اینرو رفع موانع آموزش الکترونیکی همواره دغدغه ای برای مدیران موسسات علمی و آموزشگاهی می باشد. بررسی ها و نظرسنجی های متنوعی در خصوص نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری صورت گرفته است. هدف از این پژوهش ها، بررسی تحلیلی موانع توسعه سیستم آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی کشور است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که موانع عبارتند از 6 مورد شامل: موانع تکنولوژیکی، فرهنگی-اجتماعی، پداگوژیکی، حقوقی-اداری، راهبردی و اقتصادی. در ذیل به موارد مرتبط با هر مانع سیستم آموزش الکترونیکی اشاره شده است:

 
نرم افزار آموزش مجازی
نرم افزار آموزش الکترونیکی

موانع فنی / تکنولوژیکی در سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)

- کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)

- نبود زیرساخت های تکنولوژیکی جهت اجرای سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)

- ضعف در تهیه منابع الکترونیکی و محتوای آموزشی استاندارد کاها در سیستم آموزش مجازی دیده می شود 

- پایین بودن سرعت اتصال (پهنای باند کم) که خوشبختانه در سالهای اخیر بخشی از ان مرتفع شده است

 

موانع فرهنگی / اجتماعی در اجرای سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)

- عدم آشنایی عامه مردم با سیستم آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی

- مقاومت در مقابل سیستم نظام نوین آموزشی (در مقابل نظام حضوری)

- عدم احساس نیاز از سوی مردم در حوزه سیستم یادگیری الکترونیکی (ال ام اس)

- وجود فرهنگ شفاهی در کشور بجای استفاده از بانم دانش که توسط سیستم LMS فراهم می گردد

موانع پداگوژیکی (علم آموزش ‌و پرورش ‌کودکان, فن آموزی ‌وتعلیم ‌وتربیت) در پیاده سازی نرم افزار LMS

- عدم آشنایی مسئولان آموزش با نرم افزار یادگیری مجازی

- عدم آشنایی با محیط سیستم آموزش مجازی LMS

- عدم آشنایی اساتید با نظام آموزش مجازی

- نبود برنامه های آموزشی مناسب در حوزه سامانه یادگیری الکترونیکی LMS (ال ام اس)

 

موانع حقوقی / اداری در سیستم آموزش الکترونیکی LMS

- نبود سیاست ها، خط مشی ها و قوانین اجرایی در حوزه سیستم آموزش مجازی LMS

- نبود حق مالکیت معنوی در سیستم های آموزش مجازی

- نبود استانداردهای معتبرسازی در پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)

- مشخص نبودن ارزش مدارک تحصیلی مربوط که در سالهای اخیر تا حد زیادی سامان یافت

 

موانع راهبردی در استقرار نرم افزار LMS

- ضعف شناخت مسئولان سطح بالا از سیستم LMS

- نبود راهبرد توسعه اطلاعاتی در کشور

- نبود راهبرد روشن برای موسسات آموزشی کشور

موانع اقتصادی در اجرای سیستم آموزش مجازی LMS

- کمبود پشتیبانی های مالی مناسب

- عدم استفاده مسئولان از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه

- بالا بودن هزینه های اولیه توسعه آموزش الکترونیکی

 

الگوی نرم افزار آموزش مجازی LMS (ال ام اس) یا سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) مکمل آموزش حضوری است.

برای تمام نهادهای آموزشی، پیشنهاد ویژه‌ای داریم. شما می‌توانید از ابزارهای سامانه یادگیری مجازی LMS به‌عنوان مکملی در کنار آموزش حضوری خود استفاده نمایید. به این روش، یادگیری ترکیبی گفته می‌شود و بسیاری از موسسات آموزشی و سازمان‌های موفق این روش را در پیش گرفته‌اند. شرکت پافکو با ارائه نرم افزارهای آموزش الکترونیکی به صورت یکپارچه گام مهمی در این زمینه برداشته است. شما می توانید از نرم افزار LMS برای مدیریت آموزش‌ها و همچنین ارائه آفلاین محتوای آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی آفلاین و از نرم افزار وب کنفرانس برای برگزاری کلاس‌های مجازی آنلاین، که برای شبیه سازی کلاس حضوری در فضای وب طراحس شده است، استفاده کنید. همچنین نرم افزا مدیریت آموزشگاه، کارهای اجرایی و مدیریت آموزشگاه را به مراتب راحت‌تر می‌کنید. شما هم می‌توانید پکیج همه این ابزارهای مفید آموزشی را یکجا و به صورت یکپارچه تهیه کنید، هم هر کدام از آن‌ها را به صورت تنها خریداری و استفاده کنید. همچنین پافکو برای راحتی حال مشتریان عزیز، امکان اجاره کلاس مجازی و اجاره lms را نیز فراهم کرده است تا اگر بنابه هر دلیلی قصد خرید طولانی مدت این نرم‌افزارها را ندارید، با گزینه اجاره سرویس  به صورت بازه کوتاه‌تر از آن‌ها استفاده کنید. 

با نرم افزارهای یکپارچه آموزش مجازی پافکو از امکانات زیر بهره‌مند شوید:

 • در سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) شما می‌توانید بهره‌وری کلاس خود را چندین برابر افزایش دهید.
 • دانشجویان به دنبال راه‌های ارتباطی با استاد خود هستند تا بتوانند سؤالات خود را از طریق سیستم آموزش مجازی بپرسند
 • اساتید می‌خواهند به ارزیابی میزان یادگیری دانشجویان، ارسال تکلیف و …  را از طریق سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)  بپردازند.
 • اساتیدی که تجربه کار با گروه‌هایی همچون یاهو یا گوگل را داشته باشد از ناتوانی آن‌ها در این امر به‌خوبی آگاه‌اند.
 • سیستم‌های آموزشی موجود همگی در راستای مدیریت مسائل اداری برآمده‌اند و به همین دلیل نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای آموزشی اساتید باشند.

نرم افزار آموزش مجازی
نرم افزار آموزش الکترونیکی

راه‌کار شرکت پژوهش افزار فردا باتجربه چندین ساله در حوزه آموزش؛ الگوی تلفیق آموزش حضوری و مجازی را با ویژگی‌های زیر پیشنهاد می‌کند:

 • رصد مداوم فعالیت‌های دانشجو با سیستم آموزش الکترونیکی LMS مهیا می شود
 • ارزیابی نظرات دانشجو در مورد کلاس
 • ارزیابی میزان یادگیری دانشجو
 • مدیریت کلاس‌های درسی
 • ارسال و دریافت تکالیف
 • تصحیح تکالیف در سیستم بسادگی امکان پذیر است
 • ایجاد فضای پرسش و پاسخ میان دانشجویان
 • تعریف و بررسی فعالیت‌های گروهی دانشجویان
 • برگزاری کلاس‌های حل تمرین و جبرانی به‌صورت مجازی

پیشنهاد ما ضمن آنکه تمامی موارد فوق را در بر می‌گیرد یک الگوی کامل جهانی از  نرم افزار آموزش مجازی LMS است که معتبر بودن آن به‌سادگی قابل استناد است.

جهت راه‌اندازی کالج مجازی ویژه خودتان، به سایت www.pafcoerp.com مراجعه نمایید.

 

سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی یا سیستم LMS  (ال ام اس) چیست؟

(LMS) Learning Management System یک راه‌حل برای راه اندازی سیستم آموزش الکترونیکی است که به مراکز آموزشی این اجازه را می‌دهد تا دوره‌های آموزشی را برای یادگیرندگانشان به شکل آنلاین آماده کنند. زمانی که از یک سیستم lms استفاده می‌کنید دانش‌آموزان و دانشجویان  و اساتید و سایر کاربران می‌توانند:

 • از طریق سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)  می توانند دوره‌ها و درسها را انتخاب کنند،
 • از طریق سیستم LMS محتوا را دریافت کنند،
 • از طریق سیستم LMS کوئیزها را کامل کنند،
 • از طریق سیستم LMS با اساتید و دیگر دانشجویان ارتباط برقرار کنند.
 

توانائی‌های سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS) یا سیستم LMS

 • گزارشی به‌طور خلاصه از وضعیت دانش‌آموز و دانشجویان در سیستم آموزش مجازی
 • گزارشی به‌طور خلاصه از وضعیت دوره‌ها
 • گزارشی از جزئیات پیشرفت
 • گزارش ثبت‌نام
 • فیدبک آموزگار
 • برنامه‌ریزی توسعه و ارزیابیِ تواناییِ دانش‌آموز
 • مشخصات امنیتی
 • ابزاری برای تألیف در سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS) یا ال ام اس
 • ارتباط کامل با جلسات آنلاین یا وب کنفرانس جهت برگزاری کلاسهای مجازی
 • امکان چت بین اعضا سیستم LMS
 • بارگذاری انواع محتوای الکترونیکی مانند محتوای متنی، محتوای تصویری،محتوا بصورت فیلم، محتوا بصورت پادکست و .. در سیستم آموزش از راه دور امکان پذیر می گردد

نرم افزار آموزش مجازی
نرم افزار آموزش الکترونیکی

سیستم های  LMS  تجاری با هزینه‌های بالا و قابلیت خصوصی‌سازی برای مشتری طراحی و تولید(برنامه نویسی) می‌شوند که معمولا تولید آن امروزه توجیه اقتصادی ندارد شرکت پافکو با ایجاد یک سیستم یکپارچه در زمینه سیستم آموزش مجازی LMS شما را در رسیدن به اهدافتان میتواند یاری رساند.

قیمت نرم افزار ال ام اس و سامانه یادگیری الکترونیکی و هزینه های خرید نرم افزار lms خوب، توجیه اقتصادی برای مدیران موسسات آموزشی و علمی کاربردی و دانشگاهی دارد، چرا که با کاهش هزینه ها در زمان کوتاهی مقرون به صرفه بودن  راه اندازی سامانه آموزش مجازی آنلاین را جهت نیل به موفقیت آموزش الکترونیکی برآورده می کند. در این مدل از آموزش با تعداد محدودی مدرس می توان دانشجویان بسیاری را تحت پوشش آموزش ال ام اس دانشگاهی قرار داد و در سازمانهای دولتی و خصوصی نیز اقدام به آموزش کارکنان از طریق ال ام اس سازمانی نمود. علاوه بر این انتقال الکترونیکی متون درسی در مقایسه با فایلهای متنی چاپ شده روی کاغذ بسیار مقرون بصرفه تر خواهد بود. تنوع در تکنیکهای آموزشی ارائه شونده جذابیت خاصی ایجاد می کند که در استقبال از فناوری آموزش الکترونیکی بسیار تاثیرگذار است. بطور مثال: فایلهای صوتی و تصویری جلسات آنلاین برگزار شده، متون سیلابس های درسی منتشر شده، اتاقهای چت و کنفرانس و شبکه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی بر روی شبکه اینترنت. علاوه بر این، امکان استفاده از کتابخانه ها و دسترسی به منابع آموزشی و جستجوی سریع در هنگام مطالعه دروس میسر می گردد بدون آنکه نیازی به ترک محیط مطالعه و صرف وقت باشد و سبب بالاتر بردن کیفیت تحصیل می گردد.

مشاوره رایگان بگیرید

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

لطفا از قرار دادن متن بصورت فینگلیش خودداری نمایید با تشکر

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید