مقالات نرم افزار آموزش مجازی

نرم افزار آموزش الکترونیکی LMS (ال ام اس)

آموزش الکترونیکی

سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) با آموزش افراد با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بستر اینترنت یا اینترانت فراهم می گردد. سیستم های LMS یا نرم افزار آموزش الکترونیکی (LMS) ال ام اس با به‌کارگیری از مجموعه وسیعی از نرم‌افزارهای کاربردی و روش‌های آموزشی مبتنی بر وب، تعاملات شبکه‌های مجازی، کلاس‌های درس مجازی، جلسات انلاین (وب کنفرانس web conference) و سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) و غیره عملیاتی می‌گردد.

نرم افزار آموزش الکترونیکی (LMS) ال ام اس با به ‌کارگیری از مجموعه وسیعی از نرم‌افزارهای کاربردی و روش‌های آموزشی مبتنی بر وب، تعاملات شبکه‌های مجازی، کلاس‌های درس مجازی، جلسات انلاین و سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) و غیره عملیاتی می‌گردد،

نرم افزار کلاس انلاین یکی از راه های ایجاد ارتباط آنلاین بین مدرس و دانشپذیر است. برای پیاده سازی آموزش الکترونیکی و سیستم یادگیری مجازی، سامانه lms  و نرم افزار کلاس انلاین تنها بخشی از تکنولوژی های مورد استفاده در این حوزه می باشند. با قدری توجه به قیمت lms و نرم افزار وب کنفرانس و منافعی که این دو نرم افزار در دراز مدت خواهند داشت متوجه می شویم که رفتن به سمت آموزش مجازی تا چه اندازه از نظر اقتصادی مقرو به صرفه است. این سیستم ها امکان آموزش را به‌طور همیشگی برای همه افراد در هرجایی که باشند فراهم می‌آورند و وابستگی به موقعیت جغرافیایی را حذف می کند. امکان توسعه محتوای آموزشی مبتنی بر استانداردهای موجود در سیستم آموزش مجازی به مراتب از سیستم های حضوری ارزانتر است. حذف و کاهش جابجایی که باعث کم شدن ترافیک و الودگی هوا و... می گردد، حذف هزینه‌های ساخت دانشگاه به‌صورت فیزیکی نیز از دیگر مزایای آموزش الکترونیکی تلقی می گردد.

 عده ای از مسئولین و دست اندرکاران راه اندازی سامانه آموزش مجازی آنلاین به اشتباه بر این باورند که نرم افزارهای e-learning در دانشگاه مجازی و راه اندازی  آموزش الکترونیکی در مدارس صرفاً جهت ثبت نام و یا گرفتن آزمون در سامانه آنلاین و سیستم های آموزش از راه دور  می باشد.

یکی از قابلیت های مهم نرم افزار آموزش مجازی، آزمون الکترونیکی در حین یادگیری مجازی است. می توان گفت بهترین نرم افزار کلاس مجازی درسیستم مدیریت آموزش lms است. یک نرم افزار آموزش الکترونیکی برای برگزاری کلاس انلاین و پیاده سازی آموزش مجازی ضروری است و سرویس lms  یا نرم افزار آموزش lms  فارسی، این نیاز را برطرف کرده است.

نرم افزار آموزش مجازی LMS (ال ام اس) ویژگی‌ها و مزایایی دارد که ضرورت به‌کارگیری آن را در انتقال دانش و مهارت آشکار می‌سازد.ارزش بهترین نرم افزار کلاس مجازی صرف نظر از قیمت lms ال ام اس، به پیاده سازی بهینه و بهره برداری ساده از آن برمیگردد.

برخی از این ویژگی‌های سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)  عبارت‌اند از :

1. سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)  یا سیستم  آموزش مجازی LMS، امکان آموزش را به‌طور همیشگی برای همه افراد در هرجایی که باشند فراهم می‌آورند.و وابستگی به موقعیت جغرافیایی را حذف می کند.

2. با توجه به هزینه مناسب و قیمت نرم افزار آموزش مجازی نسب به آموزش حضوری، جست و جو برای دریافت اطلاعات در رابطه با سایت آموزش مجازی lms(سایت lms)، سیستم ویدئو کنفرانس و نرم افزار ویدئو کنفرانس (وبینار)هر روز بیشتر می شود.

3. امکان توسعه محتوای آموزشی مبتنی بر استانداردهای موجود در سیستم آموزش مجازی به مراتب از سیستم های حضوری ارزانتر است

سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی
نرم افزار آموزش الکترونیکی

دانشگاه مجازی یا Open University یا دانشگاه الکترونیکی که به دانشگاه قرن ۲۱ هم معروف است چیست؟

این مستند بیانگر تحلیل و تعریف ویژگی‌ها و نیازمندی‌های اصلی سیستم دانشگاه مجازی یا Open Universityدر سطح کلان است. دانشگاه مجازی سیستمی است که به‌صورت مستقل و یا در کنار آموزش سنتی ارائه خدمات   میسر می‌سازد.

از مزایای نرم افزار آموزش الکترونیکی LMS یا آموزش وپرورش اینترنتی (برخط) یا نرم افزار یادگیری الکترونیکی (electronic-learning):

* حذف و کاهش جابجایی در سیستم آموزش مجازی یا سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) فراهم می گردد که باعث کم شدن ترافیک و الودگی هوا و... می گردد

*  حذف هزینه‌های ساخت دانشگاه به‌صورت فیزیکی با سیستم آموزش مجازی به بهترین نحوه ممکن صورت می گیرد امروزه دانشگاه های مجازی در  موقعیت ساختمانی بسیار کوچکتر نسبت به دانشگاه های حضوری هستند و این باعث جلوگیری از منابع می گردد

* ارتباط دانشجویان با سیستم LMS یا سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) در هر زمان و هر مکان که مایل باشند امکان پذیر می گردد

* کاهش هزینه تغییر سیلابس و نحوه ارائه دروس در سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) به راحتی هر چه بیشتر امکان پذیر می باشد

قیمت LMS امروزه بسیار پایین است و این امر باعث رشد روز افزون خرید LMS شده است.

امروزه نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری انکار ناپذیر است و مسئولان امر کاملاً به این موضوع واقف هستند که ضرورت آموزش الکترونیکی برای مراکز دانشگاهی و موسسات آموزشی برجسته تر از قبل شده است، از اینرو رفع موانع آموزش الکترونیکی همواره دغدغه ای برای مدیران موسسات علمی و آموزشگاهی می باشد. بررسی ها و نظرسنجی های متنوعی در خصوص نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری صورت گرفته است. هدف از این پژوهش ها، بررسی تحلیلی موانع توسعه سیستم آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی کشور است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که موانع عبارتند از 6 مورد شامل: موانع تکنولوژیکی، فرهنگی-اجتماعی، پداگوژیکی، حقوقی-اداری، راهبردی و اقتصادی. در ذیل به موارد مرتبط با هر مانع سیستم آموزش الکترونیکی اشاره شده است:

 
نرم افزار آموزش الکترونیکی
نرم افزار آموزش الکترونیکی

موانع فنی / تکنولوژیکی در سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)

- کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)

- نبود زیرساخت های تکنولوژیکی جهت اجرای سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)

- ضعف در تهیه منابع الکترونیکی و محتوای آموزشی استاندارد کاها در سیستم آموزش مجازی دیده می شود 

- پایین بودن سرعت اتصال (پهنای باند کم) که خوشبختانه در سالهای اخیر بخشی از ان مرتفع شده است

 

موانع فرهنگی / اجتماعی در اجرای سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)

- عدم آشنایی عامه مردم با سیستم آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی

- مقاومت در مقابل سیستم نظام نوین آموزشی (در مقابل نظام حضوری)

- عدم احساس نیاز از سوی مردم در حوزه سیستم یادگیری الکترونیکی (ال ام اس)

- وجود فرهنگ شفاهی در کشور بجای استفاده از بانم دانش که توسط سیستم LMS فراهم می گردد

موانع پداگوژیکی (علم آموزش ‌و پرورش ‌کودکان, فن آموزی ‌وتعلیم ‌وتربیت) در پیاده سازی نرم افزار LMS

- عدم آشنایی مسئولان آموزش با نرم افزار یادگیری مجازی

- عدم آشنایی با محیط سیستم آموزش مجازی LMS

- عدم آشنایی اساتید با نظام آموزش مجازی

- نبود برنامه های آموزشی مناسب در حوزه سامانه یادگیری الکترونیکی LMS (ال ام اس)

 

موانع حقوقی / اداری در سیستم آموزش الکترونیکی LMS

- نبود سیاست ها، خط مشی ها و قوانین اجرایی در حوزه سیستم آموزش مجازی LMS

- نبود حق مالکیت معنوی در سیستم های آموزش مجازی

- نبود استانداردهای معتبرسازی در پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)

- مشخص نبودن ارزش مدارک تحصیلی مربوط که در سالهای اخیر تا حد زیادی سامان یافت

 

موانع راهبردی در استقرار نرم افزار LMS

- ضعف شناخت مسئولان سطح بالا از سیستم LMS

- نبود راهبرد توسعه اطلاعاتی در کشور

- نبود راهبرد روشن برای موسسات آموزشی کشور

 

موانع اقتصادی در اجرای سیستم آموزش مجازی LMS

- کمبود پشتیبانی های مالی مناسب

- عدم استفاده مسئولان از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه

- بالا بودن هزینه های اولیه توسعه آموزش الکترونیکی

 

الگوی نرم افزار آموزش مجازی LMS (ال ام اس) یا سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) مکمل آموزش حضوری است.

برای تمام نهادهای آموزشی، پیشنهاد ویژه‌ای داریم. شما می‌توانید از ابزارهای سامانه یادگیری مجازی LMS به‌عنوان مکمل برای آموزش حضوری خود استفاده نمایید. با مجموعهٔ کاملی از بروزترین ابزارهای آموزش الکترونیک دنیا که در سامانه مدیریت یادگیری LMS جمع‌آوری شده، فضای آموزشی جدیدی در پیش دارید.

 
 • در سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) شما می‌توانید بهره‌وری کلاس خود را چندین برابر افزایش دهید.
 • دانشجویان به دنبال راه‌های ارتباطی با استاد خود هستند تا بتوانند سؤالات خود را از طریق سیستم آموزش مجازی بپرسند
 • اساتید می‌خواهند به ارزیابی میزان یادگیری دانشجویان، ارسال تکلیف و …  را از طریق سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)  بپردازند.
 • اساتیدی که تجربه کار با گروه‌هایی همچون یاهو یا گوگل را داشته باشد از ناتوانی آن‌ها در این امر به‌خوبی آگاه‌اند.
 • سیستم‌های آموزشی موجود همگی در راستای مدیریت مسائل اداری برآمده‌اند و به همین دلیل نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای آموزشی اساتید باشند.

سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی
نرم افزار آموزش الکترونیکی

راه‌کار شرکت پژوهش افزار فردا باتجربه چندین ساله در حوزه آموزش؛ الگوی تلفیق آموزش حضوری و مجازی را با ویژگی‌های زیر پیشنهاد می‌کند:

 • رصد مداوم فعالیت‌های دانشجو با سیستم آموزش الکترونیکی LMS مهیا می شود
 • ارزیابی نظرات دانشجو در مورد کلاس
 • ارزیابی میزان یادگیری دانشجو
 • مدیریت کلاس‌های درسی
 • ارسال و دریافت تکالیف
 • تصحیح تکالیف در سیستم بسادگی امکان پذیر است
 • ایجاد فضای پرسش و پاسخ میان دانشجویان
 • تعریف و بررسی فعالیت‌های گروهی دانشجویان
 • برگزاری کلاس‌های حل تمرین و جبرانی به‌صورت مجازی

پیشنهاد ما ضمن آنکه تمامی موارد فوق را در بر می‌گیرد یک الگوی کامل جهانی از  نرم افزار آموزش مجازی LMS است که معتبر بودن آن به‌سادگی قابل استناد است.

جهت راه‌اندازی کالج مجازی ویژه خودتان، به سایت www.pafcoerp.com مراجعه نمایید.

 

سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی یا سیستم LMS  (ال ام اس) چیست؟

(LMS) Learning Management System یک راه‌حل برای راه اندازی سیستم آموزش الکترونیکی است که به مراکز آموزشی این اجازه را می‌دهد تا دوره‌های آموزشی را برای یادگیرندگانشان به شکل آنلاین آماده کنند. زمانی که از یک سیستم lms استفاده می‌کنید دانش‌آموزان و دانشجویان  و اساتید و سایر کاربران می‌توانند:

 • از طریق سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)  می توانند دوره‌ها و درسها را انتخاب کنند،
 • از طریق سیستم LMS محتوا را دریافت کنند،
 • از طریق سیستم LMS کوئیزها را کامل کنند،
 • از طریق سیستم LMS با اساتید و دیگر دانشجویان ارتباط برقرار کنند.
 

توانائی‌های سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS) یا سیستم LMS

 • گزارشی به‌طور خلاصه از وضعیت دانش‌آموز و دانشجویان در سیستم آموزش مجازی
 • گزارشی به‌طور خلاصه از وضعیت دوره‌ها
 • گزارشی از جزئیات پیشرفت
 • گزارش ثبت‌نام
 • فیدبک آموزگار
 • برنامه‌ریزی توسعه و ارزیابیِ تواناییِ دانش‌آموز
 • مشخصات امنیتی
 • ابزاری برای تألیف در سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS) یا ال ام اس
 • ارتباط کامل با جلسات آنلاین یا وب کنفرانس جهت برگزاری کلاسهای مجازی
 • امکان چت بین اعضا سیستم LMS
 • بارگذاری انواع محتوای الکترونیکی مانند محتوای متنی، محتوای تصویری،محتوا بصورت فیلم، محتوا بصورت پادکست و .. در سیستم آموزش از راه دور امکان پذیر می گردد

 نرم افزار آموزش الکترونیکی
نرم افزار آموزش الکترونیکی

سیستم های  LMS  تجاری با هزینه‌های بالا و قابلیت خصوصی‌سازی برای مشتری طراحی و تولید(برنامه نویسی) می‌شوند که معمولا تولید آن امروزه توجیه اقتصادی ندارد شرکت پافکو با ایجاد یک سیستم یکپارچه در زمینه سیستم آموزش مجازی LMS شما را در رسیدن به اهدافتان میتواند یاری رساند.

قیمت نرم افزار ال ام اس و سامانه یادگیری الکترونیکی و هزینه های خرید نرم افزار lms خوب، توجیه اقتصادی برای مدیران موسسات آموزشی و علمی کاربردی و دانشگاهی دارد، چرا که با کاهش هزینه ها در زمان کوتاهی مقرون به صرفه بودن  راه اندازی سامانه آموزش مجازی آنلاین را جهت نیل به موفقیت آموزش الکترونیکی برآورده می کند. در این مدل از آموزش با تعداد محدودی مدرس می توان دانشجویان بسیاری را تحت پوشش آموزش ال ام اس دانشگاهی قرار داد و در سازمانهای دولتی و خصوصی نیز اقدام به آموزش کارکنان از طریق ال ام اس سازمانی نمود. علاوه بر این انتقال الکترونیکی متون درسی در مقایسه با فایلهای متنی چاپ شده روی کاغذ بسیار مقرون بصرفه تر خواهد بود. تنوع در تکنیکهای آموزشی ارائه شونده جذابیت خاصی ایجاد می کند که در استقبال از فناوری آموزش الکترونیکی بسیار تاثیرگذار است. بطور مثال: فایلهای صوتی و تصویری جلسات آنلاین برگزار شده، متون سیلابس های درسی منتشر شده، اتاقهای چت و کنفرانس و شبکه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی بر روی شبکه اینترنت. علاوه بر این، امکان استفاده از کتابخانه ها و دسترسی به منابع آموزشی و جستجوی سریع در هنگام مطالعه دروس میسر می گردد بدون آنکه نیازی به ترک محیط مطالعه و صرف وقت باشد و سبب بالاتر بردن کیفیت تحصیل می گردد.

مشاوره رایگان بگیرید

نظرات کاربران
یاسر

یاسر

        درود
خرید سامانه (lms) چگونه است لطفا راهنمایی نمایید؟
      
پاسخ دادن 16 5

سمانه

سمانه

        سلام
خرید lms چه روالی دارید؟
      
پاسخ دادن 8 1

علی

علی

        سلام
راهنمای استفاده از سیستم lms در کدام بخش سایتان هست؟
      
پاسخ دادن 4 0

مهتاب

مهتاب

        سلام
در لندینگ پیج ال ام اس LMS
      
پاسخ دادن 4 1

میرزایی

میرزایی

        سلام
تدریس خصوصی بصورت آنلاین بازتاب آموزشی خوبی دارد لیکن اشراف مدرس به دل دادن سر کلاس دانشپذیران میسر نیست. آیا شما در این خصوص راهکاری دارید؟
      
پاسخ دادن 4 0

علی

علی

        سلام
خانم عاقله
شما میتونید در ال ام اس lms و هم در جلسات آنلاین یا همان وب کنفرانس به حرفهای دانشجویان گوش دهید و ارتباط ۲ طرفه بگیرید
      
پاسخ دادن 2 0

عاقله ادیب

عاقله ادیب

        خرید lms و قیمت ال ام اس شما به چه صورتی است ما برای 150 نفر میخواهیم جلسات انلاین برگزار کنیم و اطلاعات را میخواهیم در سیستم LMS ارشیو کنیم لطفا راهنمایی کنید ممنونم
      
پاسخ دادن 5 3

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        سلام بر شما
برای گرفتن مشاوره و راهنمایی در مورد قیمت و ویژگی های نرم افزار lms و برگزاری کلاس آنلاین لطفا با شماره تلفن 41986-021 تماس بگیرید. 
البته شما در صفحه اینستاگرام هم پیام داده بودید. اگر شماره تماس خودتون رو اونجا بدید ما با شما تماس میگیریم. 
      
پاسخ دادن 2 0

هادی

هادی

        قیمت نرم افزار lms ?
      
پاسخ دادن 0 0

حامد

حامد

        سلام
خرید آموزش مجازی چه زیر ساختی میخواهد؟
      
پاسخ دادن 2 0

سعید هاشمی

سعید هاشمی

        نرم افرار آموزش الکترونیک lms چه کمکی به آرشیو اسناد می نماید؟ 
      
پاسخ دادن 0 0

جاوید

جاوید

        سلام
از مقاله سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) تشکر می کنم کاربردی بود
      
پاسخ دادن 1 0

حسین

حسین

        سلام
ما در حال اخذ ایزو ISO9001 هستیم و ور الزمات ان مدیریت دانش است ایا ما با سیستم lms میتونیم محتوای دیجتالی مان را آرشیو کنیم و سپس مجددا در سامانه lms رویت کنیم
برای ما سطوح دسترسی بسیار مهم است 
      
پاسخ دادن 2 0

نیما

نیما

        سیستم مدیریت آموزش یادگیری الکترونیکی مخف ان به لاتین LMS یا learning management system است که بصورت آنلاین و آفلاین میتواند برای یادهی و یادگیری الکترونیکی بکار رود برخی تصور میکنن فقط برای آموزش مجازی بصورت آنلاین است در صورتیکه بصورت افلاین هم کار می کند
      
پاسخ دادن 3 0

محمد رضا

محمد رضا

        سلام
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) را برای 200 دانشجو می خواهم استفاده کنید لطفا مراحل خرید سیستم LMS را بفرمایید
ممنون
      
پاسخ دادن 5 1

محمد جواد

محمد جواد

        سلام
lms در ایران با شیب خوبی در حال رشد است بطوری که من در تهران در 2 دوره فروش و بازاریابی بصورت مجازی شرکت کرده ام
و بسیار راضی هستم از سایت عالی و مقالات پر بار پافکو تشکر می کنم دمتون گرم
      
پاسخ دادن 6 0

فاضل

فاضل

        سلام
ال ام اس lms در ایران طبق نظر اقای محمد جواد در حال پشرفته من هم موافقم ولی اگر زیر ساخت آموزش مجازی را دولت تقویت کنه مطمئنا آینده آموزش کشور ایران در یادگیری الکترونیکی است
      
پاسخ دادن 3 0

مهیار

مهیار

        سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی lms=learning management system با سرعت بالایی در حال پیشرفت است و آینده آموزش ، در یادگیری الکترونیکی است
      
پاسخ دادن 2 1

ناصر

ناصر

        سلام
خرید سامانه (lms) چطوریه؟
‌ ‌
      
پاسخ دادن 0 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        برای اطلاع از جزئیات خرید سامانه ال ام اس (lms) کافیست با شماره تلفن 02141986 تماس حاصل نمایید.
      
پاسخ دادن 0 0

محسنی

محسنی

        سلام
سوالی از دوستان که کامنت گذاشته اند دارم
 چرا سیستم آموزش یادگیری الکترونیکی lms، با اینکه زیر ساخت اینترنت کشور هم اکنون تا حد زیادی اوکی شده ولی اموزش الکترونیکی با رشد مطلوبی پیشرفت نکرده و ایا این نشان از این نیست که سیستم های اموزش مجازی نمی تواند جایگزین مناسبی برای سیستم های حضوری باشد؟
      
پاسخ دادن 7 0

محمد

محمد

        سلام
با این وضعیت ایران به نظرم با تمام محدودیت ها، بازم سیستم های lms خوب رشد کرده اند
      
پاسخ دادن 4 0

ملیکا

ملیکا

        سلام
من الان در موسسه غیر انتفاعی فاران در حال تحصیل بصورت مجازی هستم و تقریبا از سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی LMS روزانه استفاده می کنم به نظرم ایران دراه به سمت آموزش آنلاین میره چون حتی اکثر کنفرانس ها داره بصورت مجازی یعنی وبینار رگزار میشه فکر کنم دراین مورد دارید اشتباه می کنید 
      
پاسخ دادن 4 0

مریم

مریم

        سلام
من با ملیکا موافقم من در دانشگاه بین المللی امام خمینی درس میخونم الان بسیار از کلاسهای ما آنلاین برگزار میشه و دانشجویان از کشورهای مختلف بصورت کلاس مجازی شرکت می کنند 
      
پاسخ دادن 2 0

سرو

سرو

        سلام
در مورد سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) با ملیکا موافقم
      
پاسخ دادن 2 0

ابراهیم

ابراهیم

        سلام به دوست بزگوار جناب محسنی
من با شما کاملا موافق هستم متاسفانه سیستم LMS زیر ساخت شبکه ای مناسبی لازم داره که تو کشور خودمون لحظه ای سیاستها عوض میشه یک روز سرعت عالی روی موبایل دارم یک روز افتضاحه، با این شرایط چطور میتونیم انتظار داشت باشیم آموزش الکترونیکی پا بگیره از طرفی جلسات آنلاین و کلاس های مجازی نیاز به پهنای باند حداقل 1 مگابایتی ددی کیت داره ولی اگر شبکه اوکی بشه روش خوبیه هست
      
پاسخ دادن 3 0

مرجان

مرجان

        سلام
بله واقعا رشد یادگیری الکترونیکی از حد انتظار بسیار کمتره
فکر کنم در سالهای اتی رشد آموزش مجازی تو ایران یک دفعه رشد زیادی داشته باشه چون زیر ساخت اینترنت هر روز بهتر داره میشه
      
پاسخ دادن 0 0

رستمی

رستمی

        سلام
خرید سامانه (lms) هنوز قیمت بالایی داره و باید روشی برای ارایه ارزان سامانه LMS ارایه شود وقتی قیمت LMS و اینترنت درست بشه تا حد مخاطبان تمایل بیشتری به استفاده خواهند داشت
      
پاسخ دادن 0 0

میلاد نوروزی

میلاد نوروزی

        کاربرد سیستم LMS چیست ؟
      
پاسخ دادن 1 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        سیستم LMS جهت برگزاری دوره های آموزشی و دوره های کوتاه مدت و آموزش های داخل سازمانی به صورت آنلاین مورد استفاده قرار می گیرد و قابلیت استفاده از کلاس مجازی و برگزاری آزمون آنلاین و ایجاد فرهنگ لغات و تالار گفتگو و منایع ویکی و ... را دارد 
      
پاسخ دادن 1 0

هدی

هدی

        سلام
سوالت خیلی کلی هست اقا میلاد
واقعیت سیستم lms برای برقرار ارتباط استاد با شاگردان بصورت افلاین و انلاین طراحی شده و امکانات زیادی داره
ولی برای جلسات آنلاین یا کلاس مجازی معمولا از سیستم وب کنفرانس استفاده میشه
پیشنهاد می کنم مقالات خوب این سایت رو بخونید بسیار خوب توضیح دادن
سپاس
      
پاسخ دادن 1 0

مجید

مجید

        سلام 
سیستم LMS بصورت چند زبانه باشه؟ ما در سامانه ال ام اس نیاز به 3 زبان درایم سیستم lms به زبان فارسی، سیستم LMS به زبان انگلیسی و سیستم ال ام اس به زبان عربی، ضمنا از این سامانه انتظار داریم مدیریت یادگیری الکترونیکی و کلیه فرایندهای آموزشی بین دانشجو و استاد و سایر کاربران را مدیریت کند مانند جسات آنلاین و..
      
پاسخ دادن 3 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        با سلام
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS) بصورت چند زبانه می باشد و بطور کامل فرایندهای اموزشی را مدیریت می کند جلسات انلاین و کلاسهای مجازی خود را میتوانید به اسانی و بصورت یکپارچه داشته باشید
      
پاسخ دادن 2 0

Anjel

Anjel

        درود بی پایان
ما یک سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی(LMS) به زبان اسپانیایی نیاز داریم
لطفا اگر سامانه lms شما پاسخگو هست بفرمایید یا اگر کسی سیستمی می شناسد معرفی کند
      
پاسخ دادن 1 0

محمدی

محمدی

        سلام
فکر کنم سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی(lms) پافکو این قابلیت رو داشته باشه چون برای ما 2 زبانه نصب کرده اند سیستم ال ام اس به زبان لاتین و سیستم LMS به زبان فارسی
      
پاسخ دادن 1 0

مریم پلاشی

مریم پلاشی

        با سلام و تبریک سال نو. خواهشمند است قیمت موارد زیر به ایمیلم ارسال گردد. 
ایمیلم : m.palashi@ippi.ac.ir 
۱- قیمت خرید سیستم lms برای ۱۰۰ نفر ؟ 
و همچنین هزینه پشتیبان سیستم در طول کلاس ۱:۳۰ ساعت . 
۲- قیمت اجاره سیستم ماهانه در طول یکماه . و در طول ۶ ماه . 
۳- چه تجهیزات و امکاناتی اعم از کامپیوتر و نرم افزار و چه مجوزاتی برای راه اندازی لازمه ؟ 
ممنون میشم راهنمایی فرمایید. 
مریم پلاشی  ۰۹۱۲۶۱۹۴۵۷۵
      
پاسخ دادن 4 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود
سرکار خانم مریم پلاشی
ضمن تشکر و قدردانی از شما،
چشم ،اطلاعات مربوط به سیستم مدیریت آموش الکترونیکی(LMS) خدمتتان ارسال می گردد
سپاسگزارم از شما
      
پاسخ دادن 2 0

محمد موحدی

محمد موحدی

        سلام خانم پلاشی
من 4 سال تجربه کار با سیستم LMS را در رزومه ام دارم با سامانه ال ام اس شرکت پافکو هم کار کرده ام بطور کلی با سیستم های آموزش الکترونیکی و آموزش از طریق اینترنت آشنا هستم و فارغ التحصیل دانشگاه تهران می باشم با تشکر 

      
پاسخ دادن 1 1

شفیعی

شفیعی

        سیستم مدیریت یادگیری به چه معنایی هست؟
      
پاسخ دادن 5 0

متقی

متقی

        سلام
بطور اختصاری سیستم lms
یعنی learning management system که معنای سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی است 
      
پاسخ دادن 3 0

عرفان

عرفان

        سلام
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) به معنی این است که شما یادگیری یا یاددهی را بصورت الکترونیکی در فضای وب و اینترنت انجام بدهی و نیاز به حضور فیزیکی نداشته باشی برادر، حتی کلاسهای درس بصورت جلسات آنلاین و بصورت وب کنفرانس ارایه میشه
      
پاسخ دادن 3 0

آزیتا

آزیتا

        سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) به مفهوم آموزش در بستر اینترنت با استفاده از ابزارهای مانند سیستم LMS و نرم افزار وب کنفرانس و.. جهت ارتباط آسان در یادگیری و یاددهی الکترونیکی است که به آن آموزش مجازی یا E-lerning نیز گفته میشه
      
پاسخ دادن 1 0

Mona

Mona

        سلام و درود
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) یا سیستم LMS به مجموعه ای از خدمات که یک نرم افزار یادگیری الکترونیکی در بستر وب ارایه می ده اطلاق میشه 
یعنی آموزش مجازی در بستر اینترنت یا اصطلاحا آموزش از راه دور هم میگن میتونید کلاس مجازی یا جلسات آنلاین ، انواع آزمون آنلاین ، چت ، فروم، کتاب دیجیتالی و محتوای الکترونیکی را در قالب ال ام اس در اختیار کاربران شامل سه رده دانشجویان،اساتید و مدیران سیستم قرار بدید با سامانه LMS همه موارد فوق مدیریت میشه
      
پاسخ دادن 0 0

ذوالفقاری

ذوالفقاری

        سلام
شما نرم افزار تدریس آنلاین هم دارید؟ من نمی خواهم نرم افزار را بخرم میخواهم سایت lms داشته باشم و از سرویس lms استفاده کنم
حدود ۱۵ تا ۲۰ دانشجو دارم
ممنون
      
پاسخ دادن 3 1

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود
جناب ذوالفقاری بله نرم افزار تدریس آنلاین داریم شما به اسانی میتوانید یک سایت lms راه اندازی کنید و به جای خرید lms از سرویس lms استفاده کنید کلیه زیر ساخت های فنی بر روی رایانش ابری پافکو نصب راه اندازی و پیاده سازی می شود موفق باشید
      
پاسخ دادن 3 0

hossin

hossin

        سلام
 خرید سیستم آموزش مجازی برای 100 کاربر چقدره؟ لطفا قیمت LMS (سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی) را برایم ایمیل کنید ممنون
      
پاسخ دادن 5 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود
حسین اقای عزیز خرید سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی lms بستکی به پارامترهای زیادی دارد جهت خرید یا اطلاع از قیمت lms با واحد فروش تماس بگیرید یا فرم درخواست مشاوره را پر کنید سپاسگزارم
      
پاسخ دادن 1 0

احمدی

احمدی

        با سلام
با سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) پافکو را در کنفرانس یادا آشنا شدم ما در شیراز هستیم لطفا با من تماس بگیرید
      
پاسخ دادن 6 0

نیلوفر

نیلوفر

        با سلام
خرید lms و قیمت ال ام اس شما به چه صورتی است ما برای 250 نفر میخواهیم جلسات انلاین برگزار کنیم و اطلاعات را میخواهیم در سیستم LMS ارشیو کنیم لطفا راهنمایی کنید ممنونم
      
پاسخ دادن 4 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        	سلام

 لطفا برای دریافت اطلاعات کامل در مورد نرم افزار LMS با واحد فروش شرکت پافکو به شماره 41986 تماس بگیرید .
      
پاسخ دادن 4 0

نیلوفر

نیلوفر

        از ارسال قیمت LMS به ایمیلم سپاسگزارم فقط لطفا کنید قیمت سرویس LMS هم ارسال نمایید چون ما تصمیم داریم تو این هفته خرید lms را به جمع بندی برسونیم
      
پاسخ دادن 4 0

فرحناز

فرحناز

        سلام نرم افزار ادوبی فلش پلیر یا adobe connect برای ۱۰۰ کاربر از نظر قیمت و شرایط استفاده از سرویس یا خرید نرم افزار چگونه است؟
      
پاسخ دادن 5 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        	سلام

 لطفا برای دریافت اطلاعات کامل در مورد نرم افزار LMS با واحد فروش شرکت پافکو به شماره 41986 تماس بگیرید .
      
پاسخ دادن 4 0

مرتضی

مرتضی

        سلام سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) برای200 دانشجو میخام لطفا قیمت lms رو برام ایمیل کنید
      
پاسخ دادن 6 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود اقای مرتضی سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) برای 200 نفر بصورت سرویس می خواهید یا خرید نرم افزار LMS ?
لطفا فرم مشاوره رایگان را تکمیل کنید یا با خط 02141986 تماس بگیرید
      
پاسخ دادن 5 0

مسعود

مسعود

        خرید LMS چه مراحلی دارد؟ و سرور LMS چه نوع سرور باید باشد؟
      
پاسخ دادن 4 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود اقای مسعود لطفا برای خرید LMS و قیمت ان با ما تماس بگیرید در مورد سرور هم نیاز است بدانیم که تعداد کاربر چند نفر است
      
پاسخ دادن 4 0

مهشاد

مهشاد

        سلام
فروش lms بصورت سرویس یا اجاره امکان پذیره؟ فروش lms یا نرم افزار یادگیری الکترونیکی رو در چند قسط هم میشه پرداخت کرد؟
 ممنون
      
پاسخ دادن 4 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود خانم مهشاد
فروش LMS بصورت سرویس وجود دارد و در مورد قسط بندی خرید سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) لازم است با واحد فروش در ارتباط باشید سپاسگزارم
      
پاسخ دادن 5 0

امیر

امیر

        سلام میخاستم بدونم که قیمت نرم افزار LMS شما قیمتش چند هست و چه قابلیت هایی داره ؟ ممنون
      
پاسخ دادن 5 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود اقای امیر
در مورد قیمت نرم افزار آموزش مجازی و یا نحوه خرید و راه اندازی LMS نیاز است اطلاعات بیشتری به ما بدهید لطفا با ما تماس بگیرید یا مقالات متنوع ما در در حوزه سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms)
را مطالعه نمایید سپاسگزارم
      
پاسخ دادن 6 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود اقای امیر در مورد اعلام قیمت نرم افزار LMS با واحد فروش تماس بگیرید و در مورد قابلیت ها هم کاتالوگ LMS را میتوانید از سایت دریافت کنید هم مقالات ال ام اس را مطالعه فرمایید سپاسگزارم
      
پاسخ دادن 4 0

sam

sam

        بسسسسیار عالی...
مطلب مفیدی بود...
تمام دنیا دارن در حوزه آموزش به سمت آموزش مجازی و آموزش الکترونیکی حرکت می کنن... خیلی خوبه که شرکت ها و دانشگاه های ما هم دارن به سمت استفاده از آموزش مجازی LMS میرن.
اگه موانع پیاده سازی آموزش مجازی کمتر بشه، خیلی بیشتر هم ازش استقبال میشه.
موفق باشید.
      
پاسخ دادن 7 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود بر شما
خوشششبختانه موانع پیاده سازی و راه اندازی آموزش مجازی LMS روز به روز در ایران کمتر شده است پیروز باشید
      
پاسخ دادن 5 0

ازیتا

ازیتا

        خرید سیستم lms در ایران بسیار ارزانتر از اروپا است من واقعا از قیمت lms شوکه شدم و این خیلی عالی است
موفق باشید
      
پاسخ دادن 5 0

فری

فری

        سلام
من در فرانسه در دانشگاه مجازی درس خوندم در ایران قیمت نرم افزار مدیریت یادگیری الکترونیکی lms نسبت به اونور اب تقریبا رایگانه جالب اینکه اونجا هم برای جلسات آنلاین از ادوبی کانکت برای بر گزاری وب کنفرانس یا وبینارها استفاده می کردن
به هرحال خوشحال شدم با سایت پر محتوای پافکو اشنا شدم
شاد باشید
      
پاسخ دادن 3 0

مجید مصطفوی

مجید مصطفوی

        درود
خرید سامانه lms و قیمت ان برای ۴۰۰ نفر به چه صورتی است ایا سامانه lms میتواند ازمون را هم مدیریت کند؟
      
پاسخ دادن 6 0

محمد رضا

محمد رضا

        سامانه lms پافکو از حق نگزریم بیسته من از پشتیبانیشون مچکرم
      
پاسخ دادن 5 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود اقای محمد رضا از شما سپاسگزاریم
      
پاسخ دادن 3 0

شیرازی

شیرازی

        ما که از خرید سامانه (lms) راضی هستیم مخصوصا پشتیبانی
      
پاسخ دادن 0 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود اقای مجید مصطفوی در مورد خرید سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) و قیمت ال ام اس با واحد فروش تماس بگیرید و سیستم LMS قابلیت برگزاری آزمون انلاین را به انواع روشهای متنوع دارد سپاسگزارم
      
پاسخ دادن 2 0

معصومه

معصومه

        با سلام
لطفا نحوه خرید نرم افزار اموزش مجازی و قیمت انرا برایم ایمیل نمایید
ممنونم
      
پاسخ دادن 4 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود
خانم معصومه برای خرید سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) و اطلاع از قیمت نرم افزار ال ام اس با واحد فروش تماس بگیرید سپاس
      
پاسخ دادن 2 0

مهدی

مهدی

        با سلام و تشکر بابت مقاله خوب شما.نرم افزار آموزش مجازی شما از چه تکنولوژی و با چه زبان برنامه نویسی نوشته شده؟
      
پاسخ دادن 2 1

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود
اقای مهدی عزیز
نرم افزار آموزش مجازی ا در قالب یک سیستم یکپارچه ارایه می گردد و از پایگاه داده SQL 2012 استفاده می کند زبان آن هم PHP می باشد
      
پاسخ دادن 3 0

جعفر

جعفر

        واقعیت اینکه که نرم افزار یادگیری الکترونیکی و نرم افزار lms هیچ وقت نمیتونه جای اموزش حضوری رو بگیره! شاید ۵۰ سال دیگه به اونجا برسیم
      
پاسخ دادن 5 1

مجید بابایی

مجید بابایی

        من دانشجو یکی از دانشگاه های مجازیم و با نرم افزار یادگیری الکترونیکی الان دارم درس میخونم اقا جعفر به اون بعدی هم که میگی نیست راحت شبا تو خونه داری ادامه تحصیل میدی دیگه چی بهتر از این میخای برادر، به نظرم نرم افزار LMS ی انقلاب بود
      
پاسخ دادن 5 1

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود اقای جعفر واقعیت اینکه ما در عصر خرد هستیم و اینقدر سرمون شلوغه که دیگه فرصت حضور در کلاس رو نداریم برای همین سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) را اختراع کردن تا هر کسی هر جا هست بتونه تحصیل کنه از شما سپاسگزارم
      
پاسخ دادن 4 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود 
جناب جعفر عزیز ،با همت اساتید و دانشگاه ها، سیستم آموزشی خصوصا دانشگاه های کشور پیش به سمت آموزش مجازی و استفاده از هر چه بیشتر از نرم افزار lms  می رود. و تعداد کثیری از دانشگاه ها از این سیستم برای آموزش راحت تر دانشجویان استفاده می کنند. 
      
پاسخ دادن 2 0

پورفاطمی

پورفاطمی

        سلام جعفر اقای گل
من مدرس هستم و جالب بدونی الان بسیاری از کلاس های من بصورت مجازی و آنلاین برگزار میشه دانشجوها حاضر نیستن از منزل تا کلاس درس بیان من بر عکس شما فکر می کنم تا یک دهه دیگه اکثر آموزشهای در بستر سیستم های مدیریت یادگیری الکترونیکی lms خواهند رفت و جلسات و کلاسها به سرعت به سمت مجازی شدن کشیده خواهند شد لطفا به امار رشد آموزش اینترنتی(یادگیری و یاددهی الکترونیکی) از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۸ یک نگاهی بندازید من الان حتی بخش زیادی از آزمون را بصورت برخط از دانشجویان می گیرم و ... موفق باشید
      
پاسخ دادن 2 0

مژگان

مژگان

        با سلام
چند سوال داشتم : 
نرم افزار یادگیری الکترونیکی lms
برای ۴۰۰ کاربر چه سرورهایی لازم دارد و پهنای باند مصرفی برای نرم افزار ال ام اس چه میزان است؟
سوال بعدی من این است که ظاهرا شما نرم افزار یادگیری الکترونیکی را بصورت سرویس هم ارایه می دهید ایا سرورها اختصاصی است یا از vps یا سرورهای مجازی استفاده می کنید
چون ما قبلا کلی مشکل با یک شرکت داشتیم
سوال سوم اینکه قیمت نرم افزار یادگیری الکترونیکی lms برای ۴۰۰ نفر حدودا چقدر می شود و مراحل خرید نرم افزار lms را برایم ایمیل نمایید
ممنونم
      
پاسخ دادن 7 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        با سلام و تشکر از سوالات خوب شما
پاسخ سوال اول:میزان پهنای باند و سرور جهت استفاده نرم افزار یادگیری الکترونیکی LMS ،بستگی به نوع استفاده بسیار متفاوت است پاسخ سوال دوم:شرکت پافکو کاملا از سرورهای اختصاصی خود جهت سرویس دهی نرم افزار یادگیری الکترونیکی استفاده می نماید پاسخ سوال سوم:جهت نحوه پیاده سازی یا خرید نرم افزار یادگیری الکترونیکی LMS و قیمت آن لازم است فرم مشاوره رایگان را پر نمایید چون برای قیمت دهی پارمتری دیگری لازم است پرسیده شود
موفق باشید
      
پاسخ دادن 9 0

محمد حسن مظفر

محمد حسن مظفر

        سلا
من تا کنون چند سایت که در مورد (ال ام اس) LMS هستن را بررسی کردم و در صدد بررسی جهت خرید هستم لطفا بورشور محصول ال ام اس(LMS) را برایم ایمیل نمایید
ممنون
      
پاسخ دادن 8 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود
آقای محمد حسن مظفر
سایت LMS پافکو بگونه ای است که بصورت یکپارچه نرم افزار آموزش مجازی را در اختیاران قرار میدهد با سایت ال ام اس شما همزمان به سایت عادی خود نیز دسترسی خواهید داشت و از سایر زیر سیستم های این شرکت نیز میتوانید استفاده کنید در مورد قیمت سیستم lms و نحوه خرید ال ام اس لطفافرم درخواست مشاوره رایگان را تکمیل کنید اطلاعات سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) هم برایتان ایمیل گردید
موفق باشید
      
پاسخ دادن 8 0

محمدی

محمدی

        سلام
در مورد انتخاب نرم افزار lms چند نکته خواستم بگم
اول داشتن گواهی امنیت سیستم اموزش مجازی lms
دوم داشتن گواهینامه کیفیت سیستم lms
سوم قیمت مناسب lms نسبت به کیفیت
چهارم قدمت شرکت تولید کننده حتما از شرکتی سرویس بگیرید تا اشخاص
پنجم خدمات پشتیبانی سیستم اموزش یادگیری الکترونیکی lms و برخورد خوب پرسنل مهم است
ششم آموزش نرم افزار lms بصورتهای مختلف در دسترس باشد
هفتم حتما شرکت گواهی حسن انجام کار از مشتریان قبلی داشته باشد
هشتم سرعت بارگزاری و میزان منابع سخت ازاری مورد استفاده مهم است
نهم کاربری اسان و روان
دهم و ختم کلام کار شرکت فروشنده lms درست باشه فقط دنبال پول گرفتن و سرویس ندا ن نباشه 
یا علی
      
پاسخ دادن 9 1

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود
اقای محمدی
از توضیحات خوب شمار در خصوص نرم افزار یادگیری الکترونیکی سپاسگزارم
موفق باشید
      
پاسخ دادن 7 0

ناصر

ناصر

        با سلام
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) پافکو چه مزیت نسبی به سایر سیستم های LMS موجود دارد و ایا سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) با سیستم وب کنفرانس ادوبی کانکت هم در رتباط هست یا خیر؟
ضمنا مراحل خرید سیستم LMS و قیمت انرا هم بفرمایید ممنون میشم
      
پاسخ دادن 8 1

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        اقا ناصر
درود
پاسخ سوال اول:
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS) یا بطور اختصاری نرم افزار LMS بصورت یکپارچه است یعنی شما از طراحی سایت تا اتوماسیون اداری و سیستم جلسات آنلاین یا وب کنفرانس ، حتی سیستم SMS و پرداخت اینترنتی و.. را میتوانید در یک سیستم بصورت یکپارچه داشته باشید
پاسخ سوال دوم:
بله،سیستم LMS پافکو با سیستم ادوبی کانکت Adobe connect در ارتباط است
پاسخ سوال سوم: برای خرید سیستم LMS و قیمت این سیستم لازم است سوالاتی از شما پرسیده شود تا قیمت LMS بصورت نهایی بدست آید لطفا فرم مشاوره رایگان را تکمیل نمایید

      
پاسخ دادن 9 1

نیما محمدی

نیما محمدی

        سلام و وقت بخیر
ما یک آموزشگاه داریم میخواهیم آموزشگاه مجازی هم راه اندازی کنیم آیا برای نرم افزار آموزش مجازی تعداد محدودیت خاصی دارد ؟
و حداکثر چه مقدار دانشجو قابل پذیرش هست؟؟
      
پاسخ دادن 7 1

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        اقای نیما محمدی
درود
در نرم افزار آموزش مجازی چنانچه زیر ساخت فنی شما شامل سرور مناسب و پهنای باند اینترنت و ... مناسب باشد محدودیتی در تعداد کاربر وجود ندارد و شما میتوانید به سادگی یک آموزشگاه مجازی در قالب یک نرم افزار LMS راه اندازی کنید
بطور کلی اگر خوب سایت ما را مطالعه کنید متوجه می شوید ما از صفر تا صد یک آموزشگاه را میتوانیم بصورت کاملا مجازی فعال کنیم تقریبا با مناسب ترین قیمت و با بالاترین کیفیت.

لطفا به صفحه حسن انجام کارهای ما سری بزنید و در صورت تمایل به اطلاعات بیشتر فرم مشاوره رایگان بالای سایت را پر کنید
سپاسگزارم
      
پاسخ دادن 7 0

حسین شریفی

حسین شریفی

        سلام
واقعیت اینکه نرم افزارlms و اموزش الکترونیکی نمیتونه جای اموزش حضوری رو بگیره
اموزش مجازی معایبی داره که استاد زبان بدن خودش و دانشجویانشو نداره و کیفیت اموزش خیلی کم میشه می خواستم ببینم برای این موضوع تا بحال فکری شده؟ لطفا اگر کسی تجربه ای داره منو راهنمایی کنه
متشکرم 
      
پاسخ دادن 10 1

مریم

مریم

        با نظر شما موافق هستم ولی انصافا نباید از مزایای نرم افزار اموزش الکتونیکی هم LMS غافل شد چون من خودم شاغل هستم و الان دارم در یکی از دانشگاه های مجازی تحصیل می کنم اگر چه مانند حضوری نیست ولی خیلی خوبه
      
پاسخ دادن 7 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود
واقعیت سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) مزایا و معایب خودشو داره ما مقالات خوبی در این زمینه روی سایت گذاشته ایم موفق باشید
      
پاسخ دادن 4 0

مسعود مومنی

مسعود مومنی

        با سلام
لطفا بفرمایید برای خرید lms چه ایتم های باید داشته باشیم و قیمت lms چگونه است
ممنون
      
پاسخ دادن 6 0

حسین مقدسی

حسین مقدسی

        درود
من با انواع سیستم lms تاکنون کار کرده ام و برای دانشگاه ما امنیت از اهمیت بالایی برخوردار
است خواستم بفرمایید امنیت ال ام اس را چگونه تامین کرده اید
و برای خرید lms چگونه باید اقدام کنیم و قیمت و نحوه نصب و راه اندازی سیستم اموزش مجازی پافکو به چه صورتی است
در صورت امکان کاتالوگ به همراه پیش فاکتور فروش lms را برایم ایمیل نمایید
واز شما متشکرم
      
پاسخ دادن 10 0

نادر رضوی

نادر رضوی

        با سلام و خداقوت

خرید LMS (learning management system) شما چه مراحلی دارد و قیمت نرم افزار آموزش مجازی(ال ام اس) را در صورت امکان برای من ایمیل فرمایید
من راهنمای نرم افزار آموزش الکترونیکی شما را مطالعه کردم و ظاهرا بصورت SAAS هم خدمات ارایه می دهید
اگر بصورت سرویس بخواهیم تعرفه ال ام اس به چه صورتی است لطفا در صورت امکان پیش فاکتور خرید lms را ارسال فرمایید و لطفا قیمت ها را با تخفیف نهایی برایم ایمیل نمایید
      
پاسخ دادن 14 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        با سلام
جناب آقای نادر رضوی
با سپاس از اینکه به ما اعتماد کردید. خدمتتان عرض می کنم که در خرید سامانه ال ام اس (LMS)، پارامترهایی در قیمت نرم افزار دخیل می باشد و توصیه من قبل از ارسال قیمت خرید نرم افزار آموزش مجازی (LMS)، تماس تلفنی با همکاران من در واحد فروش می باشد و یا اینکه "فرم درخواست مشاوره" را در سایت پافکو تکمیل نمایید.
با سپاس
      
پاسخ دادن 14 0

مجتبی محمدیان

مجتبی محمدیان

        سلام
من دانشجوی دانشگاه مجازی برخط هستم ظاهرا از نرم افزار آموزش مجازی LMS پافکو استفاده می کنند
خواستم برای هلدینگی که هم اکنون مدیر انفورماتیک ان هستم
قیمت سامانه LMS شما را بدانم
ما جلسات آنلاین هم داریم و داری 20 شرکت زیر مجموعه می باشیم که لازمه سیستم وب کنفرانس را برای جلسات انلاین online استفاده کنیم
مدت زمان نصب و راه اندازی ، پس از خرید نرم افزار یادگیری الکترونیکی LMS را هم برای ایمیل نمایید
      
پاسخ دادن 13 0

ساناز

ساناز

        سلام
شرکت ما در صدد خرید نرم افزار LMS است خواستم بدونم قیمت lms شما چقدر است؟
 و در صورت امکان کاتالوگ معرفی نرم افزار اموزش الکترونیکی را برای ایمیل من ارسال نمایید
قابل ذکر است اگر در خرید lms تعداد کاربر برایتان ملاک است ما ۲۰۰ کاربر داریم
ضمنا مدت پشتیبانی از سیستم lms چقدر است و هزینه را نیز اعلام نمایید
با تشکر
      
پاسخ دادن 11 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        با سلام و تشکر از نظرات شما دوست عزیز، 
بله این موارد امکان پذیر هستند برای دریافت اطلاعات بیشتر خواهشمند است فرم مشاوره دمو را تکمیل کرده تا دوستان اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار دهند
      
پاسخ دادن 13 0

محمدی

محمدی

        سلام
سوالی در مورد نرم افزار اموزش مجازی Lms داشتم
ایا در سیستم شما امکان ارسال پرداخت اینترنتی با بانک ملت و ارسال پیام در این سیستم وجود دارد
ضمنا امکان کانورت اطلاعات از سامانه lms قبلی به سیستم یادگیری الیکترونیکی شما وجود دارد؟

      
پاسخ دادن 11 0

رضا

رضا

        سلام.
سیستمتون امکانات بسیار خوبی داره و قابل تحسین هست. فقط چند تا سوال داشتم. چه تعداد کاربر همزمان رو رو جواب می ده؟ چند تا کلاس همزمان رو می شه روش اجرا کرد؟ با چه مشخصات سخت افزاری؟
      
پاسخ دادن 9 0

سعید

سعید

        با سلام در مورد سخت افزار و بستر نرم افزار ال ام اس میتونید با شماره تلفن شرکت پافکو تماس بگیرید. بخش پشتیبانی پاسخگو هستند
      
پاسخ دادن 8 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود اقای سعید هر سوالی در مورد بستر نرم فزار LMS(ال ام اس) و نیازمندیهای سخت افزاری LMS درارید با خط 02141986 واحد پشتیبانی شرکت تماس بگیرید و یا به سایر مقالات سیستم آموزش مجازی مراجعه نمایید سپاسگزارم از شما
      
پاسخ دادن 8 0

شرکت پافکو

شرکت پافکو

        درود
اقا رضای عزیز بطور کلی محدویت معمولا در زیر ساخت است و سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) از نظر تعداد کاربر محدویتی ندارد در مورد کلاس مجازی و وب کنفرانس هم به همین صورت است جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
      
پاسخ دادن 9 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

لطفا از قرار دادن متن بصورت فینگلیش خودداری نمایید با تشکر

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید