مقالات سیستم مدیریت آموزش

سیستم مدیریت آموزش
معرفی سیستم آموزش الکترونیکی

معرفی سیستم آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی روش‌های آموزشی کنونی را تکمیل می‌کند و در بعضی از موارد جایگزین آن می‌شود. یکی از رویکردهای اصلی آموزش الکترونیکی، آموزش ترکیبی به معنی به‌کارگیری بیش از یک رسانه در امر آموزش است که از این موارد می‌توان به ترکیب آموزش توسط معلم و ابزارهای بر پایه وب اشاره کرد که البته با این روش، سیستم آموزش الکترونیکی جایگزین آموزش کنونی نمی‌شود، بلکه آن را تکمیل می‌کند. هرچند که در موارد بسیاری آموزش الکترونیکی به‌تنهایی می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای آموزشی باشد.
ادامه مطلب

آموزش الکترونیکی

آموزش نوین، آموزش الکترونیکی

در این مقاله ضمن معرفی ایده‌های جدید آموزش الکترونیکی، ویژگی های یک محیط آموزش الکترونیکی و وظایف مدرس و مدیریت سیستم آموزشی در اعمال مهندسی مجدد روش آموزش سنتی و رهبری حرکت به سمت استفاده از روش‌های نوین آموزش الکترونیکی به عنوان یکی از اصلی ترین چالش‌های فرا روی روش‌های آموزش الکترونیکی، مورد بررسی قرار گیرند.
ادامه مطلب

درباره آموزش مجازی

درباره آموزش مجازی

آموزش مجازی مبتنی بر وب یا همان آموزش مجازی از اوائل قرن بیست و یکم توسعه خـود را شروع نمود. عمر شبکه اینترنت از تولد آن در سال ١٩٩٤ تا کنون است. بنابراین، عمر آموزشهـای مجازی بسیار کم ولیکن رشد آن بسیار چشمگیر بوده است. در ایجاد دوره های مجازی لازم است عوامل موثر در بنا نهادن آن و همچنـین پایـدار نگهداشـتن آن مورد توجه قرارگیرند. بدیهی است سرمایه گذاری اولیـه بـرای آمـوزش مجـازی در مقایـسه بـا هزینه های جاری دوره های حضوری بیشتر است، لکن در مقایسه با سرمایه گذاری اولیه بـرای ایجـاد فضای مورد نیاز در آموزش های حضوری بسیار کمتر است.در ادامـه بحـث، عوامـل مهـم در توسـعه آموزش مجازی )ال ام اس( مورد بررسی قرار میگیرند
ادامه مطلب

آموزش الکترونیکی

تعریف آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی (World Wide Web ) بهره می گیرد ، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی شود. در عرصه آموزش الکترونیکی ، علاوه بر آموزش بر مبنای وب ،آموزش غیرحضوری ،آموزش از راه دور ، تعلیم و تربیت از راه دور ، بازآموزی ،خودآموزی وآموزش بر مبنای رایانه Computer Based Training (CBT ) نیزمی توانند مطرح شوند. در این فصل به تعاریف مختلف ، ضرورتها ، مزایا و محدودیتهای آموزش الکترونیکی می پردازیم و اشکال متفاوت آن را بررسی می کنیم.
ادامه مطلب

آموزش مجازی رایگان

آموزش مجازی رایگان

آموزش مجازی رایگان همانطور که از نامش پیداست هیچ هزینه ای ندارد و هیچ پیش شرطی را هم نمی خواهد فقط کافی است دسترسی به اینترنت وجود داشته باشد. داشتن علاقه مهم ترین ملاک در این شیوه ی آموزشی است. اینگونه آموزش ها که به شیوه ی دوره های آموزش رایگان در اختیار دانش جویان قرار می گیرد، هیچ مجوز رسمی لازم ندارند.
ادامه مطلب

نکات ضروری در استفاده از وب کنفرانس

نکات ضروری در استفاده از وب کنفرانس

وب کنفرانس به طور فزاینده ای به گزینه ای مطلوب برای کسب و کار و برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی تبدیل شده است که می خواهند در زمان و پول صرفه جویی کنند و نیازی به سفر کارمندان به سراسر جهان برای شرکت در جلسات نیست در واقع در وب کنفرانس نیاز به حضور فیزیکی در جلسات نیست.
ادامه مطلب

آموزش مجازی در عصر دیجیتال

آموزش مجازی در عصر دیجیتال

آﻣﻮزش مجازی در عصر دیجیتال، تلفیقی از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ آﻣﻮزش است. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت،  ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮای  ادﻏﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از داﻧﺸﺠﻮ دارد. ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ادامه مطلب

وب کنفرانس

سیستم وب کنفرانس

سیستم وب کنفرانس امکانات صوتی، تصویری، تبادل سند و تصویر را توسط فن آوری هایی مانند وب کم ها ، در میان خیل عظیمی از شرکت کنندگان از طریق اینترنت ارائه داده است. به اشتراک گذاری دسکتاپ، که به کاربران اجازه می دهد از راه دور دسکتاپ یکدیگر را مشاهده و کنترل نمایند از دیگر ویژگی های سیستم وب کنفرانس است. با برنامه های کاربردی و نرم افزار وب کنفرانس، کاربران می توانند حضور آنلاین در جلسه با فن آوری های ارائه شده داشته باشند.
ادامه مطلب

نقش آموزش مجازی

نقش آموزش مجازی در یادگیری خلاق

آموزش مجازی امروزه تقریبا به معنای استفاده از شیوه های پیشرفته رایانه ای انتقال مواد و مطالب درسی به فراگیران، یادگیران، دانش آموزان و دانشجویان است. تعریف ذکر شده در اصل تعریف آموزش الکترونیکی است اما از آنجا که امروزه نوع غالب ارائه آموزش این شیوه، روش های یارانه ای است اغلب این دو اصطلاح را به جای هم به‌کار می برند. آموزش مجازی، یادگیری فعال و هوشمندی است که ضمن تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری و مدیریت دانایی، در گسترش، تعمیق و پایدار نمودن فرهنگی ICT نقش اساسی و محوری دارد.

ادامه مطلب

یادگیری آنلاین

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین، یادگیری برنامه ریزی شده ای است که در آن معمولاً یادگیری و آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند. به همین دلیل آموزش آنلاین، به تکنولوژی های ارتباطی و نهادی برای طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است. یادگیری آنلاین فقط بر روی نیاز های یاد گیرنده برای رابطه با مدرس تمرکز می کند، درحالی که آموزش آنلاین باید شامل دو طرف ارتباط، یعنی مدرس و یاد گیرنده باشد.
ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6