سیستم دوره های كوتاه مدت

سیستم دوره کوتاه مدت طوری طراحی شده است که کاربر با مراجعه به سایت سازمان بتواند در ابتدا لیست دوره های جاری رویت نمایید و پس از ثبت نام در سایت بتواند در دوره های مورد علاقه خود شرکت نماید.

دوره های کوتاه مدت

  مشخصات دوره های كوتاه مدت:

 • ارتباط کامل و یکپارچه با PafcoLMS
 • ارتباط کامل و یکپارچه با PafcoERP
 • تعریف شعبه و دسترسی هر کاربر به شعبه تعیین شده
 • تعریف سطح دوره
 • تعریف مدرس دوره
 • تعریف محل برگزاری دوره
 • تعریف مجوز دهنده دوره و معرفی کننده دوره
 • تعریف دوره بصورت حضوری یا مجازی
 • چنانچه دوره مجازی تعریف شود این دوره با زیر سیستم VC , LMSبصورت یکپارچه عملیاتی می گردد
 • فرم تعریف دروه با انواع پارامترها
 • رعایت مجموعه قوانین تعریف شده در هنگام ثبت نام دوره
 • ماژول ارتباط با اتوماسیون اداری (امکان ارسال نامه به دانشجویان و اساتید و .. از طریق کارتابل )
 • ماژول ارتباط با SMS
 • ماژول انتخاب واحد و حذف اضطرای و حذف و اضافه
 • تقویم ثبت نام دوره
 • تقویم برگزاری دوره
 • نوع برگزاری دوره
 • تعریف مسئول دوره
 • تعریف دوره بصورت قرارداد با سازمانها یا عمومی
 • مقررات آموزشی (حضور و غیاب، سایر مقررات آموزشی در سیستم لحاظ شده است)
 • ظرفیت دوره (تعداد شركت كنندگان) و بررسی ان در زمان اخذ دوره
 • تعیین شهریه به ازای هر شعبه و هر ترم بصورت جداگانه
 • ثبت انواع فیش ، چک ، حواله و ...
 • امکان ثبت انواع تخفیفات
 • امکان پرداخت اینترنتی با کلیه بانکهای عضو شتاب مانند ملی ، ملت ، تجارت ، سامان و ...
 • امکان صدور انواع گواهینامه پایان دوره
 • انواع گزارشات استاتیک مانند لیست مدرسین ، لیست افراد شرکت کننده در یک دوره خاص و...
 • دفتر حساب هر دانشپذیر بطوریکه ریز کلیه تراکنشهای مالی قابل رویت باشد
 • گزارش بدهکاران و امکان ارسال SMS به آنها
 • گزارش ساز پویا بصورت لیستی و آماری و بر چسب پستی