سیستم حق التدریس

سيستم حق التدريس اساتید

معرفی برخی از ویژگیهای برجسته سیستم حق التدریس اساتید:

 • ارتباط یکپارچه با سیستم مدیریت آموزش Pafco ERP
 • امکان تعریف اطلاعات پایه بصورت پارامتریک
 • امکان تعریف اطلاعات حکم اساتید در نیمسال
 • ثبت ساعات موظف اعضای هیأت علمی
 • نرخ پیش فرض حق التدریس درس غیر ساعتی در نیمسال
 • نرخ یكساعت حق التدریس اساتید در نیمسال
 • امکان ثبت سمتها و ساعات موظف سمتهای اجرایی اساتید در نیمسال
 • امکان محاسبه حق التدریس اساتید مرتبط با پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری
 • امکان محاسبه حق التدریس اساتید یک گروه درسی با در نظر گرفتن درصد مشارکت
 • امکان ثبت پرداختهای نقدی و مدت دار به اساتید
 • امکان ثبت کسورات و مازاد مبالغ قابل پرداخت به اساتید.
 • امکان ثبت فعالیتهای متنوع اساتید شامل:
 • فعالیتهای استاد - راه اندازی ، فعالسازی و گسترش
 • فعالیتهای استاد - عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی
 • تشویقها ، جوائز و نشانهای استاد
 • اختراع و ابتکار و ارائه آثار هنری ثبت یا تایید شده استاد
 • عناوین انتشارات شامل ترجمه و تالیف گزارشات علمی استاد
 • مقالات منتشر شده در سمینارها و کنفرانسهای داخلی و خارجی استاد
 • مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی استاد
 • سوابق خدمتی مرتبط با تخصص استاد
 • سوابق خدمت پژوهشی استاد
 • سوابق تحصیلی اساتید
 • دوره های آموزشی اساتید و نوع همکاری اساتید
 • سابقه تدریس استاد
 • موارد تدریس استاد در این مرکز و سایر موسسات آموزش عالی
 • امکان گزارش گیری و ساخت انواع گزارش در خصوص حق التدریس با ابزار قدرتمند گزارش ساز پویا