تصویر امنیتی

کلاس آموزش مجازی پافکو

شروع: 1400/07/26

مبلغ نهایی : 1,250,000 ريال

ظرفیت باقیمانده: 297

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 02:00ساعت

دسته بندی: همایش فناوری های نوین

کد : 1009

تلفن تماس پشتیبانی همایش