ورود به کلاس‌های آکادمی پافکو

برنامه آموزشی آکادمی پافکو 1400
تاریخ برگزاری جلسهنرم افزارسرفصل تدریس
سه‌شنبه 1400/02/21آموزش نرم افزار ال ام اس

بخش اول : دیتا اینتری اولیه، شامل تعریف دروس و کاربران و ثبت نام ها به صورت دستی و ایمپورت
بخش دوم : تغییرات صفحه اول و اضافه کردن بلوک‌ها و بخش کاربران در قسمت مدیریت سایت

سه‌شنبه 1400/03/25آموزش نرم افزار ال ام اس

بخش اول : آموزش محتوا گذاری در محیط درس با استفاده از فعالیت‌ها و منابع
بخش دوم : معرفی مهمترین فعالیت ها و منابع در ال ام اس، مانند برچسب، فایل، تکلیف و آزمون

سه‌شنبه 1400/04/22آموزش نرم افزار ال ام اس

بخش اول : آموزش اضافه کردن فعالیت بازخورد و انتخاب و ادوبی کانکت به درس و توضیحات مربوط به آن
بخش دوم : آموزش مبحث تکمیل فعالیت و محدود کردن دسترسی و پشتیبانگیری و بازیابی

سه‌شنبه 1400/05/19آموزش نرم افزار ادوبی کانکت

بخش اول : آموزش پنل داخلی ادوبی کانکت
بخش دوم : آموزش محیط داخلی کلاس و نحوه استفاده از امکانات آن

سه‌شنبه 1400/06/23آموزش نرم افزار tms

بخش اول : دیتا اینتری اولیه در نرم افزار و مدیریت سامانه و ..
بخش دوم : آشنایی با بخشی از امکانات نرم افزار

سه‌شنبه 1400/07/20آموزش نرم افزار tms

بخش اول : آموزش قسمت حسابداری و گزارش ساز پویا
بخش دوم : آموزش نحوه نمایش دوره ها روی صفحه سایت و نکات آن

سه‌شنبه 1400/08/25آموزش نرم افزار cms

بخش اول : پنل داخلی cms  و تعلریف اولیه جهت نمایش روی سایت
بخش دوم : آموزش نحوه نمایش ماژول های تعریف شده روی صفحه سایت

سه‌شنبه 1400/09/23آموزش نرم افزار ادوبی کانکت

بخش اول : آموزش پنل داخلی ادوبی کانکت
بخش دوم : آموزش محیط داخلی کلاس و نحوه استفاده از امکانات آن

سه‌شنبه 1400/10/21آموزش نرم افزار ال ام اس

بخش اول : دیتا اینتری اولیه، شامل تعریف دروس و کاربران و ثبت‌نام‌ها به صورت دستی و ایمپورت
بخش دوم : تغییرات صفحه اول و اضافه کردن بلوک‌ها و بخش کاربران در قسمت مدیریت سایت

سه‌شنبه 1400/11/19آموزش نرم افزار ال ام اس

بخش اول : آموزش محتوا گذاری در محیط درس با استفاده از فعالیت‌ها و منابع
بخش دوم : معرفی مهمترین فعالیت ها و منابع در ال ام اس مانند برچسب، فایل، تکلیف و آزمون

سه‌شنبه 1400/12/17آموزش نرم افزار ال ام اس

بخش اول : دیتا اینتری اولیه در نرم افزار و مدیریت سامانه و ..
بخش دوم : آشنایی با بخشی از امکانات نرم افزار

ورود به کلاس‌های آکادمی پافکو

دوره های آموزشی پافکو

نرم افزار مدیریت آموزشگاه

نرم افزار مدیریت آموزشگاه

کد : 102

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

ظرفیت باقیمانده : 40

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

نرم افزار یادگیری الکترونیکی (lms)

نرم افزار یادگیری الکترونیکی (lms)

کد : 100

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

ظرفیت باقیمانده : 118

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

-نرم افزار وب کنفرانس

نرم افزار وب کنفرانس

کد : 110

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

ظرفیت باقیمانده : 26

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

نرم افزارطراحی سایت ( cms )

نرم افزارطراحی سایت ( cms )

کد : 103

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

ظرفیت باقیمانده : 198

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار اتوماسیون اداری

کد : 101

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

ظرفیت باقیمانده : 199

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

نرم افزار فروشگاه ساز

نرم افزار فروشگاه ساز

کد : 104

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

ظرفیت باقیمانده : 200

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

نرم افزار ارسال پیامک ( sms)

نرم افزار ارسال پیامک ( sms)

کد : 105

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

ظرفیت باقیمانده : 189

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

نرم افزار سیستم جامع مدیریت آموزش  (4m)

نرم افزار سیستم جامع مدیریت آموزش (4m)

کد : 106

تعداد جلسات : 2جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

ظرفیت باقیمانده : 200

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو