تصویر امنیتی

کلاس آموزش مجازی پافکو

نرم افزار ارسال پیامک ( sms)

نرم افزار ارسال پیامک ( sms)

کد : 105

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

نرم افزار سیستم جامع مدیریت آموزش  (4m)

نرم افزار سیستم جامع مدیریت آموزش (4m)

کد : 106

تعداد جلسات : 2جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

تلفن تماس پشتیبانی همایش