تصویر امنیتی

کلاس آموزش مجازی پافکو

نرم افزار یادگیری الکترونیکی (lms)

نرم افزار یادگیری الکترونیکی (lms)

کد : 100

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

نرم افزار مدیریت آموزشگاه

نرم افزار مدیریت آموزشگاه

کد : 102

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

نرم افزارطراحی سایت ( cms )

نرم افزارطراحی سایت ( cms )

کد : 103

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

نرم افزار فروشگاه ساز

نرم افزار فروشگاه ساز

کد : 104

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

نرم افزار سیستم جامع مدیریت آموزش  (4m)

نرم افزار سیستم جامع مدیریت آموزش (4m)

کد : 106

تعداد جلسات : 2جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

-نرم افزار وب کنفرانس

نرم افزار وب کنفرانس

کد : 110

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : ندا ملکی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آکادمی پافکو

تلفن تماس پشتیبانی همایش