باشگاه مشتریان

دفترچه تلفن شما منبع درآمد شما !

با معرفی هر یک از دوستان و آشنایانی که احساس می کنید به محصولات ما نیاز دارند هم خودتان از جوایز ویژه بهره مند شوید و هم ضمن ورود دوستان به گروه پافکو آنها نیز از 5% تخفیف بهره مند خواهند شد.

در صورت فروش

  • مشتریانی که مبلغ قرارداد آنها زیر 5 میلیون تومان می باشد - ربع سکه
  • مشتریانی که مبلغ قرارداد آنها زیر 10 میلیون تومان می باشد - نیم سکه
  • مشتریانی که مبلغ قرارداد آنها زیر 20 میلیون تومان می باشد - سفر کیش
  • مشتریانی که مبلغ قرارداد آنها زیر 25 میلیون تومان می باشد - سفر 3 روزه دبی/مالزی
نام و نام خانوادگی معرفی شونده
ایمیل
تلفن همراه
تلفن ثابت
محصول
آیا اجازه داریم که نام شما را به معرفی شونده بگوییم؟
امکان معرفی دوستان دیگر
تصویر امنیتی
کد امنیتی :