انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
موضوع
توضیحات
تصویر امنیتی
کد امنیتی :

شرکت پافکو در هر زمان به فکر و اندیشه بهبود بخشیدن در ارائه خدمات است. لذا خواهشمند است با ارسال کردن نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود، شرکت پافکو را در راستای ارائه خدمات و سرویس دهی به مشتریان عزیز بهبود بخشید.