اخبار

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تجلیل و قدردانی از پرسنل نمونه پافکو ،در روز چهارشنبه مورخ 5 مهر ماه  1402  از آقایان مهندس بساطی، باصری، چاویده، محدثی، احمدی، نامداری، فراز، یادمند و سرکار خانم مهندس فضلعلی و خانم خزایی بعمل آمد. در این مراسم نیز آقای دکتر رسولی مدیرعامل هلدینگ پافکو و آقای مهندس استیری از اعضاء هیئت رئیسه پافکو و آقای دکتر ایزدی از همکاران پافکو حضور داشتند.

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

  • نویسنده : امید احمدی
    • امتیاز :
    • 2
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1402/07/05
  • تعداد مشاهده : 719 بار