اخبار

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تجلیل و قدردانی از کارمندان نمونه پافکو، در روز یک شنبه 20 آذرماه 1401 از آقایان مهندس باصری، چاویده، محدثی، احمدی، فراز، نامداری، یادمند و فیضی بعمل آمد. در این مراسم آقای دکتر رسولی مدیرعامل هلدینگ پافکو حضور داشتند.

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران نمونه

  • نویسنده : امید احمدی
    • امتیاز :
    • 3
    • 3
  • تاریخ انتشار : 1401/09/22
  • تعداد مشاهده : 1075 بار