اخبار

مراسم تجلیل و قدردانی از کارمندان نمونه

مراسم تجلیل و قدردانی از کارمندان نمونه

مراسم تجلیل و قدردانی از کارمندان نمونه پافکو، در روز چهارشنبه 8 تیرماه 1401 از آقایان مهندس باصری، چاویده، محدثی، احمدی، صمدیان و آقای فیضی بعمل آمد. در این مراسم آقای دکتر رسولی مدیرعامل هلدینگ پافکو حضور داشتند.

مراسم تجلیل و قدردانی از کارمندان نمونه

مراسم تجلیل و قدردانی از کارمندان نمونه

مراسم تجلیل و قدردانی از کارمندان نمونه

مراسم تجلیل و قدردانی از کارمندان نمونه

مراسم تجلیل و قدردانی از کارمندان نمونه

  • نویسنده : امید احمدی
    • امتیاز :
    • 8
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1401/04/13
  • تعداد مشاهده : 2416 بار