اخبار

افتخاری دیگر برای پافکو: حسن انجام کار از دانشگاه سراسری تبریز

حسن انجام کار دانشگاه تبریز به پافکو

موجب بسی مسرت و افتخار است که دانشگاه سراسری تبریز از خدمات پافکو رضایت دارد. دکتر محمدعلی بادامچی رئیس گروه آموزش مجازی دانشگاه تبریز، در تاریخ 15 اردیبهشت 1400، طیِ اهدای «حسن انجام کار»، رضایت خود از خدمات پافکو را اعلام کردند.

این تقدیرنامه را نشانه‌ای برای درستیِ راه خود می‌گیریم و راسخ و پایدار در جهت هدف اصلی پافکو پیش می‌رویم: خدمات فراتر از انتظار به مشتریان.

  • نویسنده : رعنا فعال
    • امتیاز :
    • 6
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1400/02/25
  • تعداد مشاهده : 2687 بار