اخبار

دریافت حسن انجام کار از دبیرستان فرهنگ فاطمیه

رضایت از مشتری پافکو

باعث افتخار است که اعلام کنیم: دبیرستان فرهنگ فاطمیه، مورخ اردیبهشت ماه سال 1400، با اهدای حسن انجام کار از تیم پشتیبانی پافکو، تشکر کردند. به آن می‌بالیم و قدردان آن هستیم. شعار پافکو، ارائه خدمات فراتر از انتظار به مشتریان است.

امیدواریم به این هدف نایل شوبم و رضایت صددرصدی مشتریان عزیز را فراهم آوریم.

از مجموعه فرهنگ فاطمیه کمال تشکر را داریم .

حسن انجام فرهنگ فاطیه

  • نویسنده : رعنا فعال
    • امتیاز :
    • 1
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1400/02/07
  • تعداد مشاهده : 1041 بار