اخبار

قابلیت ارسال اطلاعات گروه های درسی از سیستم 4m به سیستم آموزش مجازی بصورت ادغام شده

قابلیت ارسال اطلاعات گروهی

هم اکنون مدیران آموزشی امکان آن را خواهند داشت که برگزاری جلسات آنلاین آموزشی را با ادغام چند گروه درسی از طریق فرم ادغام گروه های درسی برای LMS انجام دهند. لذا بدون نیاز به تغییر در اطلاعات گروه های درسی، صرفا با معرفی گروه هایی که تمایل به برگزاری جلسه آنلاین بصورت ادغام شده را دارید، می توانید این جلسات را با ظرفیتی نا محدود برای دانشجویان خود برگزار نمایید.

قابلیت ارسال اطلاعات گروهی

قابلیت ارسال اطلاعات گروهی

  • نویسنده : امید احمدی
    • امتیاز :
    • 2
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1399/06/23
  • تعداد مشاهده : 100 بار