اخبار

دومین نشست فصلی مسئولیت اجتماعی اتاق ایران، با همکاری شرکت پافکو برگزار شد.

دومین-نشست-فصلی-مسئولیت-اجتماعی-اتاق-ایران

دومین نشست فصلی مسئولیت اجتماعی اتاق ایران، با شعار "سرمایه های اقتصادی در پیوند با سرمایه های اجتماعی؛ نوآوری و مشارکت برای توسعه"، در تاریخ 17 تیر ماه 1399 برگزار گردید.

در این نشست که با همکاری شرکت پافکو، به صورت جلسه آنلاین و وبینار برگزار گردید، 12 سال تجربه شرکت کیسون در توسعه انسانی پایدار مرور گردید و به اهمیت و جایگاه پرداختن به مسئولیت های انسانی-اجتماعی و ایجاد توازن میان رویه های کار محور و انسان محور پرداخته شد.

در این نشست، دکتر رضا محبوبی، معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، دکتر فرانک نگهدار مدیر توسعه انسانی پایدار شرکت کیسون و دکتر روح الله حمیدی مطلق عضو هیئت مدیره و معاون پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف حضور داشتند.

  • نویسنده : رعنا فعال
    • امتیاز :
    • 3
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1399/04/23
  • تعداد مشاهده : 1731 بار