اخبار

دومین نشست فصلی مسئولیت اجتماعی اتاق ایران، با همکاری شرکت پافکو برگزار شد.

دومین نشست فصلی مسئولیت اجتماعی اتاق ایران، با همکاری شرکت پافکو برگزار شد.

دومین نشست فصلی مسئولیت اجتماعی اتاق ایران، با شعار "سرمایه های اقتصادی در پیوند با سرمایه های اجتماعی؛ نوآوری و مشارکت برای توسعه"، در تاریخ 17 تیر ماه 1399 برگزار گردید.

در این نشست که با همکاری شرکت پافکو، به صورت جلسه آنلاین و وبینار برگزار گردید، 12 سال تجربه شرکت کیسون در توسعه انسانی پایدار مرور گردید و به اهمیت و جایگاه پرداختن به مسئولیت های انسانی-اجتماعی و ایجاد توازن میان رویه های کار محور و انسان محور پرداخته شد.

در این نشست، دکتر رضا محبوبی، معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، دکتر فرانک نگهدار مدیر توسعه انسانی پایدار شرکت کیسون و دکتر روح الله حمیدی مطلق عضو هیئت مدیره و معاون پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف حضور داشتند.

  • نویسنده : رعنا فعال
    • امتیاز :
    • 3
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1399/04/23
  • تعداد مشاهده : 313 بار