اخبار

حضور ریاست محترم هیئت مدیره در جلسه دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت

حضور ریاست محترم هیئت مدیره در جلسه  دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت

این جلسه با حضور آقای دکتر فتحیان ریاست محترم دانشکده و آقای دکتر شفیعا از استاتید پیش کسوت دانشکده، در دانشکده صنایع برگزار شد. جناب آقای دکتر رسولی ریاست محترم هیئت مدیره ‌پافکو نیز به دعوت ریاست محترم دانشکده، میهمان افتخاری این نشست بودند.

  • نویسنده : رعنا فعال
    • امتیاز :
    • 5
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1398/10/26
  • تعداد مشاهده : 1998 بار