اخبار

حضور مدیرعامل هلدینگ پافکو در اولین نشست کمیته آموزش شبکه مشاوران مدیریت

در اولین نشست کمیته آموزش شبکه مشاوران مدیریت

مدیرعامل هلدینگ پافکو ، جناب آقای دکتر رسولی در اولین نشست تخصصی کمیته آموزش کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی حضور یافتند.

این نشست با دعوت نامه و دستور جلسه مورخ 1398/10/04 در ساختمان خانه تشکل های اتاق بازرگانی تهران، در تاریخ 1398/10/08 ساعت 16 و با حضور ریاست محترم کمیسیون آموزش، پژوهش و توسعه کسب و کار کانون شبکه جناب آقای دکتر مفتخری، ریاست محترم کمیته آموزش جناب آقای مهندس فقیهیان، جناب آقای دکتر رسولی (مدیرعامل هلدینگ پافکو و ریاست محترم هیئت مدیره پافکو) و اعضاء محترم کمیته مذکور برگزار گردید.

  • نویسنده : شرکت پافکو
    • امتیاز :
    • 2
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1398/10/17
  • تعداد مشاهده : 1503 بار