اخبار

برگزاری نشست های تخصصی در پافکو جهت ارتقای دانش درون سازمانی

برگزاری نشست های تخصصی در پافکو جهت ارتقای دانش درون سازمانی

استفاده از الگوی اشتراک دانش در پافکو با برگزاری جلسه های تخصصی منظم

با توجه به اهمیت اشتراک دانش درون سازمانی و همچنین ارتقای آن مطابق با فناوری ها و الگوهای نوین جهانی، شرکت پژوهش افزار فردا بصورت مداوم به برگزاری نشست های تخصصی با حضور  مدیران سازمان، متخصصین داخلی و خارجی پرداخته است. این مهم با پیگیری و دستور هیئت رئیسه و مدیرعامل محترم شرکت، الگوی منظم به خود گرفته است و با هدف ارتقای سطح منابع انسانی سازمان، به صورت مداوم اجرا می شود. در نشست آخر ترندهای جهانی مرتبط با الگوی کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم موجب بهبود مداوم کیفیت و عملکرد بهتر در جهت خدمت رسانی به مشتریان گردد.

  • نویسنده : امید احمدی
    • امتیاز :
    • 5
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1398/04/12
  • تعداد مشاهده : 1694 بار