اخبار

تغییر در سیستم اتوماسیون اداری

تغییر در سیستم اتوماسیون اداری

قابلیت ایجاد الگوهای نامه و سربرگ سیستم اتوماسیون اداری پافکو بهبود یافته است

یکی از مهم ترین قابلیت های سیستم اتوماسیون اداری ایجاد الگوهای نامه است که به وسیله آن می توان بدون هیچ محدودیتی به ساخت و طراحی قالب ها و فرمت های مورد نظر پرداخت. برای این منظور کاربر مدیر سیستم قالب های A4 خام و A5 خام را در سربرگ شرکت طراحی می کند و سایر کاربران می توانند زمان ارسال نامه از آنها استفاده کنند.

از طریق فرم الگوهای عمومی نامه می توانید سربرگ های A4 و A5 را طراحی کرده و مکان شماره و تاریخ نامه را در آن نیز مشخص نمایید که توسط سیستم به طور اتوماتیک پر خواهند شد و زمان ارسال نامه تنها الگوی تعریف شده را فراخوانی و نامه را ارسال کنید. 

تغییر در سیستم اتوماسیون اداری

  • نویسنده : شرکت پافکو
    • امتیاز :
    • 3
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1398/02/30
  • تعداد مشاهده : 1948 بار