اخبار

مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی صفا

مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی صفا

دریافت حسن انجام کار از مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی صفا

مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی صفا

  • نویسنده : امید احمدی
    • امتیاز :
    • 3
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1398/02/23
  • تعداد مشاهده : 2910 بار