اخبار

افزودن قابلیت چند دبیر خانه ای به اتوماسیون اداری!

تعریف دبیرخانه

قابلیت چند دبیر خانه ای بودن به نرم افزار اتوماسیون اداری پافکو اضافه گردید

با استفاده از این قابلیت امکان تعریف دبیر خانه و دفاتر اندیکاتور متعدد  با شماره نامه های جداگانه وجود دارد که می توان سطح دسترسی کاربران برای هر کدام از دفاتر اندیکاتور را نیز مشخص نمود . از طریق قابلیت چند دبیر خانه ای بودن  می توانید کلیه امور مربوط به دبیرخانه سازمان خود را از قبیل ثبت وارجاع  نامه های داخلی ، وارده و صادره همراه با پیوست تصاویر نامه و انواع فایلهای مرتبط با نامه را در دفاتر اندیکاتور ذخیره نمایید

تعریف دبیرخانه

تعریف دبیرخانه

  • نویسنده : امید احمدی
    • امتیاز :
    • 2
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/04/09
  • تعداد مشاهده : 1939 بار